Projekt Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě
Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts.

Přehled výzkumných a monitoračních ploch ploch
List of the research and monitoring plots

Přehled všech ploch je uveden v dokumentaci, kde jsou též základní informace o plochách a jejich lokalizace.

Krkonoše


Mapa umístění ploch v regionu.


Šumava


Mapa umístění ploch v regionu.


© Karel Matějka - IDS (2008)