Podklady pro zpracování dat v lesnictví

 
Informační standard lesního hospodářství
 
Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)
Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 16.11.2022)
 
Katalog výstupů LHP LČR, s. p., 2016
Katalog výstupů LHP LČR, s. p., 2020

© Karel Matějka - IDS (2023)