Seminář Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti, 14. ročník

Seminář se uskutečňuje pod patronací Okrašlovacího spolku Zdíkovska a za spolupráce se Správou Národního parku Šumava dne 26. 4. 2018 v Kašperských Horách.

Sborník

Kompletní výtisk sborníku
Titulní stránka, Úvod

Presentované příspěvky

Presentace uváděné u následujících příspěvků jsou optimalizovány pro Internet Explorer, přičemž je doporučeno zapnout kompatibilní zobrazení. Stejná presentace bez možností animací je uvedena rovněž ve formátu pdf.
Matějka K.: Pralesy, přirozenost lesů a jejich dynamika - jaká je situace v České republice - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Hubený P.: Známé a neznámé pralesy Šumavy - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Čada V.: Vývoj smrkových pralesů Karpat - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Vrška T.: Co nám mohou napovědět pralesy v éře globální změny klimatu? - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Šamonil P.: Pralesní Davidové a Goliáši: Jak stromy přemisťují půdu a mění její evoluční trajektorii - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Oulehle F.: Koloběh živin v povodí Plešného jezera 1870-2100 - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Skalík J.: Lesy a divočina v českém sociologickém zkoumání - Presentace ve formátu pdf - Presentace
Mores P.: Je česká divočina krásná?

© Karel Matějka - IDS (2018)