Seminář Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti, 16. ročník

Seminář se uskutečil pod patronací Okrašlovacího spolku Zdíkovska a za spolupráce se Správou Národního parku Šumava dne 9. 11. 2023 v Kašperských Horách.

Sborník

Téma: Lesy a požáry, ohrožení nebo příležitost

Titulní stránka, Úvod

Presentované příspěvky

Kuneš P.: Požáry a další disturbance šumavských lesů v průběhu tisíciletí - Presentace ve formátu pdf
Vébrová D.: Role disturbancí v NP (České Švýcarsko) - Presentace ve formátu pdf
Zahradníček J.: Statistická inventarizace lesa v NP České Švýcarsko 2021-2023. Kolik dřeva vlastně shořelo při požáru v NP České Švýcarsko? - Presentace ve formátu pdf
Hruška J. et al.: Faktory ovlivňující vznik a šíření požáru v NP České Švýcarsko - Presentace ve formátu pdf
Čížek L.: Krajina s ohněm (a bez ohně) - Presentace ve formátu pdf
 

© Karel Matějka - IDS (2023)