Přírodní lesní oblasti České republiky

Přírodní podmínky a lesy horských a podhorských oblastí České republiky

Karel Matějka

V souvislosti s přípravou publikace S. Vacek et al. (2003) "Mountain forests of the Czech Republic" (Ministerstvo zemědělství ČR, Praha) a na ni navazující knihy o lesích podhorských oblastí ČR, byla zpracována data o charakteru přírodních podmínek a o lesích v celkem 23 přírodních lesních oblastech (PLO) a jedné části (PLO 15b), přičemž vymezení lesních oblastí bylo provedeno podle jejich současné charakterizace používané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Byla tak jednotně zpracována série více jak 280 dílčích map, které jsou zpřístupněny na tomto serveru. Mapy týkající se horských lesů uvedených v prvé zmíněné knize (viz materiál Horské lesy ČR) byly kompletně přepracovány, aby byly sjednoceny s později zpracovávanými podklady. Některé mapy byly pro aktualizaci doplněny a současně tak byly odstraněny případné drobné chyby, které byly následně objeveny ve vytištěné verzi map. Toto zpřístupnění dat v elektronické podobě na Internetu bylo zvoleno po dohodě s editorem a hlavním autorem obou knižních publikací jako vhodný doplněk, kde bude možno jednou vytištěné údaje dále aktualizovat, případně doplňovat. Je též možné v návazných publikacích na tato data odkazovat a případně z nich i čerpat.
Prvou takovou analýzou, kde jsou využita shromážděná data obdobně jako v předcházejícím srovnání horských PLO v práci
K. Matějka (2003): Porovnání vybraných parametrů prostředí v horských oblastech České republiky,
je srovnání všech nyní zpracovávaných přírodních lesních oblastí.

Současně zpracované lesní oblasti

PLO část Jméno oblasti Celková plocha
(ha)
Porostní plocha
(ha)
Lesnatost
1 Krušné hory 180015 121944 67.7%
3 Karlovarská vrchovina 109164 50010 45.8%
4 Doupovské hory 69711 18066 25.9%
7 Brdská vrchovina 98287 62342 63.4%
11 Český les 108237 62062 57.3%
12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor 280917 95962 34.2%
13 Šumava 211302 134507 63.7%
14 Novohradské hory 14450 11125 77.0%
15 b Jihočeské pánve: Třeboňská pávenev 167983 61369 36.5%
16 Českomoravská vrchovina 782368 255176 32.6%
19 Lužická pískovcová vrchovina 50707 36530 72.0%
20 Lužická pahorkatina 63952 17106 26.7%
21 Jizerské hory a Ještěd 53680 38518 71.8%
22 Krkonoše 40755 32189 79.0%
23 Podkrkonoší 184580 54834 29.7%
24 Sudetské mezihoří 58033 20697 35.7%
25 Orlické hory 38594 21149 54.8%
26 Předhoří Orlických hor 90250 22157 24.6%
27 Hrubý Jeseník 68808 54619 79.4%
28 Předhoří Hrubého Jeseníku 168187 83858 49.9%
29 Nízký Jeseník 271472 96789 35.7%
31 Českomoravské mezihoří 283358 79240 28.0%
40 Moravskoslezské Beskydy 82432 62008 75.2%
41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 133958 70133 52.4%

 

Porovnání zpracovávaných PLO

 


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)