Příklad plánu péče - NPP Klonk

Následující dokumenty jsou příkladem vypracovaného plánu péče o malé chráněné území, kterým je NPP Klonk ležící v území CHKO Český kras. Jedná se o vlastní text plánu a jeho přílohy (uvedeny ve formátu PDF):

© Karel Matějka - IDS (2006)