Literatura k poškození lesních porostů v České republice II

Sestavil: Karel Matějka, IDS - Praha

© Karel Matějka, 2000

 

Publikovaný disk obsahuje skenované následující materiály

Jirgle,J. (1967): Obnova porostů na kritických plochách v Krušných horách v letech 1960-65. - 34pp., VÚLHM Zbraslav n.Vlt.-Strnady. Ms.

Materna,J. (1959): Výzkum účinku kouřových škod a nápravných opatření. Zvyšování odolnosti dřevin proti účinkům kouřových plynů hnojením. - 61pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Úkol 88-07 Komplexní výzkum Krušných hor (1957-1960; J. Materna) Dílčí úkol 88-07/c Zvyšování odolnosti dřevin proti účinkům kouřových plynů hnojením (1952-1958: A. Němec; 1959: J. Materna)

Materna,J. (1960): Výzkum účinku kouřových škod a nápravných opatření. Vztah mezi minerální výživou smrku a jeho poškozením kouřovými plyny. - 66pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Úkol 88-07 Komplexní výzkum Krušných hor (1957-1960; J. Materna) Dílčí úkol 88-07/a Výzkum účinku kouřových plynů a nápravných opatření (1957-1961; J. Materna)

MLVH, VÚLHM (1972): Poškození lesních porostů v Krušných horách. - ÚHÚL Brandýs nad Labem [Mapa]

Nožička,J. (1960): Vývoj krušnohorských lesů do r. 1848. - 168pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Úkol 88-07 Komplexní výzkum Krušných hor (1957-1960; J. Materna) Dílčí úkol 88-07/a Výzkum účinku kouřových plynů a nápravných opatření (1957-1961; J. Materna)

Peřina,V. et al. (1960): Rozsah kouřových škod na Trutnovsku, zvláště v okolí elektrárny ve Rtyni. - 95pp., VÚLHM, VS Opočno. Ms.

Úkol 88-07 Komplexní výzkum Krušných hor (1957-1960; J. Materna) Dílčí úkol 88-07/a Výzkum účinku kouřových plynů a nápravných opatření (1957-1961; J. Materna)

Tesař,V. (1963): Stav pěstování lesa v oblastech zasažených kysličníkem siřičitým. - 55pp., VÚLHM, VS Opočno. Ms.

Úkol 7-6-12 Výzkum opatření pro boj proti kouřovým škodám na lesním hospodářství v kouřových oblastech (1961-1965; J. Řehák) Dílčí úkol 7-6-12/b Výzkum obnovy a výchovy v porostech poškozovaných kouřem (1961-1963; V. Tesař)

Tesař,V. (1966): Vývoj smrkových porostů středního stáří na zkusných plochách na Trutnovsku. - 23pp., VÚLHM, VS Opočno. Ms.

Úkol J-0-13-8 Vliv průmyslových exhalátů na lesní dřeviny a porosty a možnosti snížení škod (J. Materna 1961-1970) Dílčí úkol J-0-13-8/8 Výzkum pěstební techniky v kouřových oblastech (V. Tesař 1961-1965)

Tesař,V. (1968): Změny ve struktuře a obhospodařování smrkových porostů středního věku pod vlivem kysličníku siřičitého. - 51pp., VÚLHM, VS Opočno. Ms.

Úkol J-0-30-8 Vliv průmyslových exhalátů na lesní dřeviny a porosty a možnosti snížení škod. (Koordinátor J. Materna) Dílčí úkol J-0-30-8/8 Výzkum techniky pěstování lesa v kouřových oblastech. (Řešitel V. Tesař) Etapa Výzkum systému hospodářských opatření na modelovém příkladu Trutnovska a v hlavních kouřových oblastech.

Tesař,V. (1970): Soustava hospodářských opatření v kouřové oblasti Trutnovska. - 57pp., VÚLHM, VS Opočno. Ms.

Úkol J-0-30-8 Vliv průmyslových exhalátů na lesní dřeviny a porosty a možnosti snížení škod. (1960-1970; J. Materna) Dílčí úkol J-0-30-8/8 Výzkum techniky pěstování lesa v kouřových oblastech. (1962-1970; V. Tesař) Etapa Výzkum systému hospodářských opatření na modelovém příkladu Trutnovska a v hlavních kouřových oblastech.

ÚHÚL (1959): Lesní a vzrůstové oblasti. ZLV - úkol B/6 - typologický průzkum. Kraje České. - ÚHÚL Brandýs nad Labem [Mapa]

ÚHÚL (1977): Podklady pro "generel vývoje lesních porostů v Krušnohoří ve vztahu k vývoji znečištění ovzduší s ohledem na produkční a mimoprodukční funkce lesa". - 292pp., MLVH Praha, ÚHÚL Jablonec nad Nisou.


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)