Sukcese na opuštěných polích v oblasti Chelčic: Lokalizace ploch

Základní vegetačně-ekologický výzkum na opuštěných polích v území Chelčic probíhal od roku 1985 a byl zpracován v práci Matějka (1990). Výsledky opakovaného šetření byly publikovány v práci Matějka (1998). Rozbor vegetace a vlastností půdy na srovnávací lesní ploše W byly obsaženy v článku Matějka (1994).


Lokalizace výzkumných ploch. Oblast se nachází mezi městy Netolice a Vodňany v jižních Čechách.


Lokalizace ploch F (pole, později travní úhor) - AF (travní úhor zarůstající vrbami) - G (luční lado) - G1 (úhor v třešňovém sadu) - W0 (kolturní smrkový les). Na pozadí zobrazena kombinace leteckého snímku z roku 2011 a aktuální katastrální mapy (data ČÚZK Praha, 2012).


Lokalizace ploch B1 (porost s Betula pendula) - G2 (úhor stravním porostem postupně zarůstající křovinami). Na pozadí zobrazena kombinace leteckého snímku z roku 2011 a aktuální katastrální mapy (data ČÚZK Praha, 2012).


Lokalizace plochy B2 (porost s Betula pendula). Na pozadí zobrazena kombinace leteckého snímku z roku 2011 a aktuální katastrální mapy (data ČÚZK Praha, 2012).


Lokalizace plochy W (srovnávací lesní porost) v blízkosti odbočky silnice Netolice-Krtely na Hradiště. Zobrazeno rozmístění zaměřených stromů porostu. Na pozadí zobrazena kombinace leteckého snímku z roku 2011 a aktuální katastrální mapy (data ČÚZK Praha, 2012).

 

Literatura

Matějka K. (1990): Struktura a funkce společenstev primárních producentů ve vztahu k půdní složce ekosystémů. [Structure and functions of the primary producer communities in relation to the soil component of ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]

Matějka K. (1994): Several results of the study in oak forest in periphery of the South Bohemian Basin. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. - FGMRI Jíloviště-Strnady, pp. 74-92.

Matějka K. (1998): Vývoj vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic. [Plant communities development on old fields in the area of Chelčice (South Bohemia)] In: Križová E., Ujházy K. [eds.], Sekundárna sukcesia II. - TU Zvolen, pp. 75-93.


© Karel Matějka - IDS (2012)