Jaké jsou silné a slabé stránky hospodaření v lesích v České republice
z pohledu ochrany biodiversity?

Karel Matějka

V rámci ochrany lesa a lesního hospodářství existuje celá řada aktuálních problémů, a to jak v běžných lesích orientovaných na produkci dřeva, tak v chráněných oblastech. Převažující část těchto problémů je svázána s problémem převažujících lesů věkových tříd, historické hospodářské postupy se v lesích (ani těch chráněných) neuplatňují. Je uvedena celá řada faktorů, které ovlivňují stav lesů, Každý z nich je krátce analyzován z hlediska jeho silných a slabých stránek.

Celý text