Matějka K., Podrázský V., Viewegh J., Martiník A. (2015): Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO) a v porostech jiných dřevin. [Comparison of the herb layer in the stands of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) FRANCO) and stands of other tree species] - Zprávy lesnického výzkumu, 60: 201-210.

Obrázky k článku v plném rozlišení

Pokud se následující obrázky nezobrazí ve vašem prohlížeči, můžete je stáhnout po kliknutí na pravé tlačítko myši příkazem Otevřít obrázek na nové kartě.

Obrázek ve formátu emf
Obr. 1. Klasifikace fytocenologických snímků Wardovou metodou; silně je vyznačena použitá hladina 50 %
Fig. 1. The Ward’s classification of relevés; used 50% level is given in bold
Obrázek ve formátu emf
Obr. 3. Poloha druhů v prostoru prvých dvou ordinačních os DCA (vysvětlivky zkratek druhových jmen jsou v tab. 2). Poloha indikačních hodnot druhů podle Ellenberga (Ellenberg et al. 1991) určena na základě korelačních koeficientů (tab. 3)
Fig. 3. Position of species in the space of two first axes DCA (the species abbreviations are presented in Tab. 2). Positions of the Ellenberg’s indication values (Ellenberg et al. 1991) was derived using correlations (Tab. 3)
Obrázek ve formátu emf
Obr. 4. Poloha snímků v prostoru prvých dvou ordinačních os DCA; rozlišeny jsou skupiny snímků podle dominantních dřevin
Fig. 4. Position of relevés in the space of two first axes DCA; the groups according to dominant tree species are distinguished
Obrázek ve formátu emf
Obr. 5. Ordinační prostor prvých dvou os CCA s vyznačením polohy druhů E1. Zastoupení dřevin v E2+E3 bylo užito jako environmentální proměnná. Zvýrazněna poloha zmlazující se douglasky tisolisté jako druhu bylinného patra (zkratky druhů viz tab. 2)
Fig. 5. The CCA ordination space of two first axes with the E1-species positions. Shares of woody species in E2+E3 were used as environmental variables. Position of Douglas-fir in the herb layer was marked (for species abbreviations see Tab. 2)
Obrázek ve formátu emf
Obr. 6. Ordinační prostor prvých dvou os CCA s vyznačením polohy snímků klasifikovaných podle dominantních dřevin v E3 a se zastoupením dřevin užitým jako environmentální proměnné
Fig. 6. The CCA ordination space of two first axes with relevé positions; relevés were classified according to dominant tree species. Shares of woody species in E2+E3 were used as environmental variables