Porovnání přírodních podmínek a stavu lesů na Šumavě a v Krušných horách

Karel Matějka

Krušné hory a Šumava jsou území s podobnými přírodními podmínkami, ale s velmi odlišnou historií. Výrazné znečištění ovzduší bylo hlavním antropogenním faktorem ovlivňujícím dynamiku lesů, který vedl k velkoplošnému poškození lesů Krušných hor. To nakonec vyústilo v tvorbu porostů náhradních dřevin.

Šumava je územím pod malým přímým i nepřímým vlivem člověka. V tomto pohoří se vyskytují rozsáhlé plochy přírodních a přírodě blízkých lesů. Ochrana přírody zde má dlouhou historii v podobě přírodních rezervací, chráněné krajinné oblasti a nakonec i národního parku. Současná gradace lýkožrouta vedoucí k odumírání smrkových porostů je přirozenou součástí velkoplošné dynamiky horských smrkových lesů. Tento proces je velmi odlišný od rozpadu lesů v důsledku znečištění ovzduší.


Tento příspěvek byl sepsán v souvislosti se seminářem "Lesník 21. století", který se uskutečnil v obci Kašperské Hory 23. března 2017.

Celý text
Presentace
Optimalizováno pro MS Internet Explorer