Obr. 1a: Mapa rozmístění stromů na ploše N umístěné v masivu Boubína. Čísla na osách jsou souřadnicemi v metrech.


K. Matějka (1992): Příklad studia horského smrkového lesa - problémy a komentáře. In. K. Matějka [Ed.], Studium horských lesních ..., pp. 42-50.