Obr. 1c: Mapa rozmístění stromů na ploše W umístěné v masivu Boubína. Čísla na osách jsou souřadnicemi v metrech.


K. Matějka (1992): Příklad studia horského smrkového lesa - problémy a komentáře. In. K. Matějka [Ed.], Studium horských lesních ..., pp. 42-50.