Obr. 2: Vzdálenost i-tého nejbližšího sousedního stromu (pro i=1 až 10) na třech sledovaných plochách v masivu Boubína.


K. Matějka (1992): Příklad studia horského smrkového lesa - problémy a komentáře. In. K. Matějka [Ed.], Studium horských lesních ..., pp. 42-50.