Obr. 3: Frekvence (v %) tloušťkových kategorií (třídy DBH po 5 cm) na třech sledovaných plochách v masivu Boubína. Obr. 4: Frekvence (v %) výškových kategorií (třídy po 2 m) na třech sledovaných plochách v masivu Boubína.

K. Matějka (1992): Příklad studia horského smrkového lesa - problémy a komentáře. In. K. Matějka [Ed.], Studium horských lesních ..., pp. 42-50.