Titul

Ukázka zpracovaných historických materiálů

Kniha originálních grafických listů Johanna Kobella (1800 – 1838; Frankfurt, Německo). Velikost listu 26,0 x 20,4 cm.

Velikost

Úvodní strana

Soubor stran:


Created by the program TextSearch

© Karel Matějka - IDS (2007)