Aplikace IDSmanagement

Tato aplikace slouží k údržbě a aktualizacím instalovaných programů od firmy IDS. Má tři základní funkce (1) správa aktuálně aktivních procesů na počítači, (2) změna či vymazání současných aktivačních kódů pro jednotlivé instalované aplikace, (3) aktualizace (update) instalovaných aplikací včetně jejich součástí.

Všechny tři funkce se volají z hlavního okna

Aplikace se neinstaluje, pouze se nahraje do instalačního adresáře, kde jsou již instalovány programy firmy IDS. Standardně se jedná o adresář c:\IDSprograms. Tento adresář obsahuje složky pro jednotlivé programy a dále obecné složky CommonFilesIDS (společné knihovny a další společné soubory) a help (soubory lokální nápovědy ke všem instalovaným programům). Pokud by byla aplikace umístěna v jiném adresáři, je po jejím spuštění potřeba jako první krok provést výběr existujícího instalačního adresáře. Pro přístup k datům pro update je potřebný rovněž zašifrovaný soubor IDSupdate.ftp, který obsahuje základní nastavení pro přístup k aktualizačnímu serveru. Tento soubor je poskytován všem oprávněným uživatelům.

1. Správa aktivních procesů

Funkce se spustí tlačítkem Process management, poté se objeví okno této funkce. Tlačítkem Scanning lze získat výpis všech aktivních procesů.

Dvojité poklepání myší na řádku procesu vyvolá přechod k nadřazenému procesu.

Tlačítko Terminate se pokusí o zastavení právě vybraného procesu.

Tlačítko Show se pokusí o zobrazení hlavného okna procesu (existuje-li a je dostupné v systému).

2. Změna a vymazání aktivačních kódů

Funkce se spustí tlačítkem Activation keys, následně se v příslušném okně objeví seznam všech instalovaných aplikací a jejich aktivačních kódů. Pokud je potřeba kód pro některou aplikaci změnit nebo vymazat, pak zaškrtneme příslušný check-box. Nový kód můžeme zapsat do příslušné editační linky nebo jej zadáme až následně při prvním dalším spuštění dané aplikace.

3. Update instalovaných aplikací

Update se provádí ze serveru IDS, odkud jsou staženy poslední verze všech potřebných souborů ke všem instalovaným aplikacím firmy IDS. Pro stažení je používán protokol FTP s konfigurací uloženou v zašifrovaném binárním souboru IDSupdate.ftp (ten je potřeba uložit na stejné místo, jako vlastní aplikaci IDSmanagement; soubor není možné přímo editovat, uživatel se znalostí hesla pro přístup může takový soubor vytvářet a editovat pomocí funkce tlačítka FTP settings).

Původní verze souborů jsou archivovány v podadresáři bak. V případě potřeby přechodu ke starší verzi, je možno dané záložní kopie souborů opět přesunout do jejich původního umístění a bude tedy provozována původní vezre programu.

Funkce se spustí tlačítkem Update. Po úspěšném ukončení funkce bude zobrazeno okno se seznamem všech aktualizovaných souborů.

Aktualizace aplikace IDSmanagement

Tuto aplikaci nelze aktualizovat přímo. Pokud se v seznamu nově stažených souborů na konci procedury Update vyskytuje archiv IDSmanagement.zip, pak ten obsahuje poslední verzi spustitelného souboru, je tedy nutné po ukončení aplikace jej rozbalit a obsaženým souborem IDSmanagement.exe přepsat ten, který se momentálně nachází v instalačním adresáři programů firmy IDS.

Poznámka

Aplikaci IDSmanagement je možné spustit v automatickém módu pro update, kdy není potřebný další zásah uživatele. Aplikace se spouští s parametrem /update - lze tak vytvořit například jednoho zástupce na ploše nebo vytvořit automaticky spouštěnou událost, která zajistí pravidelnou aktualizaci všech programů.

 


© Karel Matějka - IDS (2023)