Program DBreleve

Program DBreleve slouží k ukládání fytocenologických snímků a obdobných datových souborů, k manipulaci s nimi, k tvorbě tabulek a datových souborů pro další zpracování snímků. Mimo fytocenologických snímků jej lze klasicky použít pro zpracování dat o druhové struktuře nejrůznějších společenstev (např. společenstva hmyzu, drobných savců, hub, zoo- i fytoplankton atd.). Pokud se dále mluví o snímcích, pak je možno uvažovat jak fytocenologické snímky, tak jiná data o (většinou druhové) struktuře společenstev.

Základem datového celku je tzv. databáze - soupis všech souborů (tabulek), které do tohoto celku náležejí. Klasicky representuje jeden soubor (tabulka) jednu plochu, která byla v minulosti vícekrát snímkována nebo bylo na ni pořízeno několik snímků. Snímky však mohou být do souborů tříděny dle libovolných jiných potřeb zpracovatele, dokonce je možné zařazení jednoho snímku v průběhu práce změnit. Strukturu zaznamenávaných údajů si navrhuje sám uživatel. Data jsou uchovávána v textových souborech, kde položky každého řádku tabulky jsou podle sloupců odděleny středníkem (standard souborů *.csv, které lze importovat například do programu MS Excel). Struktura souboru je popsána podrobněji dále.

Pro rozsáhlejší systémy (s vyšším počtem snímků, většinou členěných do více souborů snímků - tabulek) je možné charakteristiky snímků (jejich popisné informace) zařadit do tabulky DBF. Mimo základní tabulky je možné použít též libovolný počet dalších relačně svázaných tabulek. Pracovní soubory snímků je možné definovat na základě SQL dotazů nad příslušnými databázovými tabulkou.

Vývoj programu DBreleve jako jednoduchého nástroje pro ukládání fytocenologických snímků započal v roce 1997, přičemž hlavním požadavkem byla možnost spojovat řadu datových souborů, z nichž každý obsahuje několik snímků, přičemž bylo prvořadě potřebné zajistit sjednocení pojmenování všech druhů v různých souborech. Postupně byly dodány další vlastnosti - export a import dat pro různé formáty, podpora databázového prostředí, některé implementované možnosti zpracování dat, výběr snímků z řady souborů do nového souboru a jeho uspořádání, tvorba výstupních grafů a jiné, přičemž přidávání dalších procedur bude pokračovat i nadále.

Základní funkcionalita programu

Program umožňuje provedení následujících základních operací:

Další informace o produktu

 


© Karel Matějka - IDS (2007-2009)