Program FoxView

 

Program FoxView byl vytvořen za účelem umožnění zobrazit, editovat, změnit strukturu a případně i vytvořit tabulku DBF se strukturou podporovanou nejnovější verzí Microsoft Visual FoxPro. Je založen na kompletním runtime modulu MS Visual FoxPro 9 a dokáže tedy pracovat s tabulkami formátů FoxPro i dBase (až po verzi IV). Není tedy kompatibilní s tabulkami dBase level 7, práce s nimiž umožňuje Borland Database Engine (BDE), na jehož základě je postavena řada dalších produktů IDS.
Pro instalaci je požadován operační systém Microsoft Windows ve verzi 98, ME, 2000, XP nebo vyšší.

Download a instalace
Program FoxView je možno bezplatně získat stažením následujícího souboru. Po jeho zkopírování na disk je potřebné archiv rozbalit do jednoho adresáře a dále spustit instalační program setup.exe, instalace je prováděna standardním postupem podle příslušných dialogů

Download: foxview.zip (velikost souboru 10 035 kB)
Upozornění - Není dovoleno program dále distribuovat!

Poté bude nainstalován kompletní runtime modul Visual FoxPro 9, program FoxView a soubor commands.pdf se stručným popisem syntaxe podporovaných příkazů. Runtime je možné stáhnout samostatně například na webu GitHub (včetně posledních verzí servis pack; doporučuje se použití souboru s jménem VFP9SP2RT.exe) - tento runtime je potřeba samostatně instalovat zvláště v případě běhu na počítači s OS Windows 10.

Podrobný popis syntaxe příkazů Visual FoxPro je možno získat i na adrese MSDN.

Program FoxView je možné spustit samostatně nebo z průzkumníku Windows poklepáním myši na určitou tabulku DBF, která tak bude v programu automaticky otevřena.
Otevřít libovolnou DBF tabulku je možné po zmáčknutí tlačítka Use a vybrání tohoto souboru v příslušném dialogovém okně.
Obsah celé tabulky se zobrazí v samostaném okně po zmáčknutí tlačítka Browse.
Do příkazového řádku je možno zadat libovolný podporovaný příkaz FoxPro a vykonat jej zmáčknutím klávesy Enter nebo zmáčknutím tlačítka Execute. Mezi všemi od spuštění programu zadávanými příkazy lze přecházet (tzn. zobrazovat je v příkazovém řádku) pomocí kláves Page-Up a Page-Down a poté je případně editovat a znovu vykonávat.

Abecední seznam podporovaných příkazů

Poznámka 1 pro uživatele BDE: Verzi prostřednictvím BDE nově vytvářených tabulek DBF je možno změnit v nastavení BDE.
Poznámka 2 pro uživatele BDE: Indexní soubory tabulek vytvořených na základě BDE jsou při otevření ve FoxView přebudovány na indexy typu .CDX, což může vytvářet určité problémy při opětovném užití těchto tabulek v programech založených na BDE. Tyto problémy je možno účinně eliminovat pouze zrušením nefunkčních indexů a jejich znovuvytvořením.

 


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)