Programy v aplikačním balíku

Viz též Klasifikace

 

Společně s vlastním programem DBreleve jsou instalovány některé další aplikace, které umožňují zpracování dat používaných ve fytocenologii a ekologii. Jmenovitě se jedná o

To, jak na sebe mohou jednotlivé aplikace navazovat a jak mohou být propojeny s některými dalšími aplikacemi pro zpracování dat v ekologii, je patrné z následujícího schématu.

vazbaprogramu.png

Poznámka: Aplikace, které jsou součástí instalace DBreleve jsou orámovány tučně.