Poznámky k instalaci programů v operačních systémech Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows Server 2003 a následující

Nemožnost spuštění instalačního balíčku *.msi

Starší operační systémy ve své základní podobě neobsahují Windows Installer, případně obsahují zastaralou verzi této služby. V takovém případě je potřeba před vlastní instalací uživatelských programů doinstalovat poslední vydanou verzi Windows Installer, která je dostupná na stránkách firmy Microsoft:

instalace MS Windows Installer stáhnout

Instalace programů pracujících jako COM server

Pokud má aplikace běžet jako COM server, je potřebné dbát na následující specifika její aplikace.

Instalace musí být spuštěna v administrátorském režimu. Pro tento účel všechny soubory zkopírujte do adresáře c:\install. Poté spusťte následujícím způsobem soubor *.bat, který je součástí instalace: Po kliknutí pravým tlačítkem myši na tento soubor vyberte z nabídky příkaz Run as administrator. Dále postupujte podle jednotlivých zobrazovaných dialogových oken.

Pokud již byla instalace spuštěna běžným způsobem (například dvojitým kliknutím na instalační balíček *.msi), pak je možné v instalaci pokračovat. Během instalace se však objeví chybové hlášení (například "Chyba v přístupu k registru ...", "Exception EOleSysError in module"). Po odsouhlasení chybového hlášení dojde k požadavku na ukončení běhu instalovaného programu - tento požadavek je potřeba odsouhlasit a pokračovat v instalaci. Instalace tedy proběhne a program bude možné i používat, program *.exe však nebude registrován jako COM server. Má-li být používán tímto způsobem (spouštěn jako COM server z jiné aplikace), je potřeba provést jeho registraci. K tomu je potřeba vytvořit nějaký soubor s koncovkou bat, kde pomocí běžného textového editoru zapíšeme příkaz k registraci COM serveru:

jmeno_programu.exe /RegServer
Tento bat soubor spustíme v režimu administrátora - opět z příslušného menu příkazem Run as administrator.

Poznámka se týká aplikací:

Problémy použití nápovědy

Následující řádky se netýkají programů s nápovědou v novém formátu kompilovaného HTML souboru (*.chm).

MS Windows Vista, Windows Server 2008 a následující verze systému nemají přímou podporu pro užití souborů nápovědy ve formátu win32 help (HLP) a tedy je potřeba tuto podporu nainstalovat před použitím nápovědy. Příslušný instalační program není možno v současnosti stáhnout z oficiálních stránek Microsoft, je jej potřeba najít na webu pomocí vyhledávače se slovy WinHelp32 a/nebo KB917607, pro Windows 7 32bit je možno instalační soubor stáhnout přímo zde.

Přesto některé soubory nápovědy nemusí být plně funkční - při jejich spuštění se může objevit chybová hláška typu "There was a problem running the macro. (1037)". Jedná se o problém, kdy při standardním nastavení Windows Vista nedovolí spouštět makropříkazy v nápovědě (ty jsou nutné například pro zobrazení on-line části nápovědy). Zde je nutný manuální zásah do registrů Windows, kde je nutno v klíči [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp] vytvořit dvě následující položky

"AllowProgrammaticMacros"=dword:00000001
"AllowIntranetAccess"=dword:00000001
Pro jednoduchost je možno též stáhnout následující soubor a ten automaticky nainstalovat: vista_internethelp.reg

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2022)