Vývoj programových aplikací

Na těchto stránkách je možné stáhnout jak volně šiřitelné programy, tak software poskytovaný za úhradu (v tomto případě je potřebné získat přístupový kód, který bude uživateli sdělen až po objednání daného produktu a zaplacení vystavené faktury).

Je zde možné nalézt též nápovědu k vybraným programům a některé další informace týkající se programové produkce firmy Karel Matějka - IDS.

Při instalaci nějakého produktu bývají běžně instalovány i popisné textové soubory a soubory nápovědy, které se váží ke konkrétní verzi.

Instalace software (+ download)

Nápověda k programu IDS Data View: základní práce s databázemi a dalšími základními datovými soubory
Program TextSearch: archivace dokumentů
Nápověda k programu TextSearch
Program TextSearch: popis programu (k původní verzi r. 2005)
Program DBreleve: databáze fytocenologických snímků
Stručný popis programu
Nápověda k programu DBreleve
Nápověda k programu PlotOA: kreslení isotropních grafů a GIS
Nápověda a popis programu FotoOverlay: překryv rastrových dat a měření v rastrech
Nápověda a popis programu CanopyPhotos: zpracování hemisférických snímků
Program SpeciesNames: databáze jmen taxonů
Program Species names: databáze jmen rostlin ČR (verze 1.0)
Nápověda k programu Species names (verze 1.1)
Databáze pro program SpeciesNames (verze 1.1)
Nápověda k programu IsoEnz: zpracování dat v isoenzymové laboratoři
Program SeqAn: statistická analýza uspořádaných dat
Stručný popis programu
Nápověda k programu SeqAn
Program DataCollector: sběr dat a jejich kódování
Nápověda k programu ReadWeatherGraph
Nápověda k programu LiborDanes Meteo
PHENIPS model fenologického vývoje lýkožrouta smrkového
Evidence škůdců (uživatelská příručka; příklad aplikace užívající model PHENIPS)
Program TDM: modelování defoliace dřevin
Nápověda k programu TIFFtags: vlastnosti rastrů ve formátu TIFF
Program RaTrIds: GIS - transformace rastrů
Program FoxView: prohlížečka tabulek MS FoxPro (+ download)
Nápověda a popis nástrojů použitých v programech
Vybraná řešení - příklady aplikovaných systémů
Nové vlastnosti programů

Ceník

 


Zpět na hlavní stránkuIDS

© Karel Matějka - IDS (2003-2020)