Nové vlastnosti programu DBreleve

Dokument byl začleněn do nové nápovědy k programu.