Program SpeciesNames (vrze 1.0)

 

Program je určen pro vyhledávání platných jmen rostlin podle Klíče (K. Kubát et al., 2002: Klíč ke květeně České republiky. - ACADEMIA, Praha). Obsahuje úplný seznam latinských jmen druhů a poddruhů včetně zkratek jmen jejich autorů. Je jej možno používat s libovolným dalším programem, který vyžaduje vstup jmen rostlin (například floristické databáze, databáze fytocenologických snímků), zvláště pak je vhodné jeho použití s programem DBreleve. Velmi jednoduché je použití s libovolným textovým procesorem, například s celým balíkem Microsoft Office. Tam umožňuje vygenerovat uživatelský slovník, který zajistí správnou kontrolu pravopisu jmen rostlin podle zmíněné databáze.

Program pracuje na platformě Microsoft Windows, verze 9x, Me, 2000, XP. S libovolnými dalšími programy spolupracuje přes schránku (clipboard) operačního systému.

Po instalaci programu a jeho aktivaci je jej možno spustit, přičemž se po uzavření uvítací obrazovky s informací o produktu objeví malé základní okno aplikace.

Zde je možno vybrat postupně rodové, druhové a případně i poddruhové jméno rostliny, které je možno zapsat do schránky pomocí tlačítka Kopírovat. Je možno nastavit automatický zápis do schránky pro každé vybrané jméno. Po zkopírování jména do schránky bude odlišně vybarven stavový pruh okna programu s úplným jménem rostliny tak, jak ukazuje následující obrázek.

Program automaticky přebírá obsah textu schránky Windows a snaží se nalézt rod a druh, který je v textu schránky, což zásadně zjednodušuje opravu jmen v již napsaném textu. Poznámka: Přebírání textu ze schránky při současném zapnutí volby 'Automaticky do schránky' způsobí, že veškerý textový obsah vložený do schránky bude ihned nahrazen nejbližším nalezeným jménem nějakého druhu, což při obecné práci se schránkou Windows může být problém, je to však výhodné při opravě nomenklatury nebo při doplňování autorských zkratek za jména taxonů.

Pro usnadnění práce s originální knihou je v okně vedle její citace "Kubát (2002)" uvedena strana nebo strany, kde se nachází dané jméno taxonu.

Přepínač Rod - Druh - Poddruh slouží k určení úrovně, do které budou konstruována jména.

Nově je možno vyhledávat druhy též s pomocí seznamu synonym. K tomuto účelu slouží tlačítko Syn, které provede otevření okna, kdam je případně umístěn současný text ze schránky Windows nebo je možno příslušný text - hledané synonymum nebo jeho část zapsat.

Poté je potřebné hledaný výraz potvrdit tlačítkem Najít nebo klávesou Enter. Tím bude zobrazen seznam odpovídajících synonym, z nichž se vybere hledané synonymum. Odpovídající platné jméno bude zobrazeno v hlavním okně aplikace po zmáčknutí tlačítka Platné jméno.

Další základní nastavení programu provádíme pomocí menu, které se objeví po stisknutí tlačítka Volby.

Volba Včetně jmen autorů slouží k zařazení autorských zkratek za vlastní jméno druhu.
Při použití volby Automaticky do schránky bude každé vybrané jméno ihned kopírováno do schránky (a tlačítko Kopírovat se ztratí z formuláře).

Jména lze kopírovat i formátovaná, což má význam zvláště při sestavování dokumentů a použití autorských zkratek. V takovém případě bývá zvykem vlastní jména psát kurzivou a autorskou zkratku běžným písmem. Toho lze dosáhnout pomocí volby Formátovaný výstup. Nastavení základního písma pro výstup se skrývá pod položkou Základní font.

Uživatelský slovník pro kontrolu pravopisu v programech Microsoft Office je možno vygenerovat použitím položky menu Uživatelský slovník MS Office. Použití vygenerovaného slovníku je velmi jednoduché. V Microsoft Word (následuje příklad použití české mutace Word verze 2003) zvolíme položku menu Nástroje - Možnosti a přejdeme na stránku Pravopis, jak je vidět na následujícím obrázku.

Po zmáčknutí tlačítka Vlastní slovníky, provedeme přidání nově vygenerovaného slovníku v okně, které vypadá jako následující:

Slovník volíme pro použití ve všech jazycích. Pokud tomu tak nebude ihned po instalování, pak nastavení provedeme pomocí tlačítka Změnit.

 

Viz též: Ceník
Download
Nápověda k verzi 1.1

 


© Karel Matějka - IDS (2005-2006)