Poznámky k užití Windows 8 (8.1) a 10

Operační systémem Microsoft Windows 8 a 8.1 je rovněž testován pro provoz dodávaných aplikací. Dosud nebyly zjištěny žádné zásadní problémy, které by neumožňovaly práci s těmito aplikacemi. Přesto je nutno konstatovat, že instalace Windows 8 (8.1) v provozním systému zřejmě není tím nejlepším řešením, není-li nutné užívat nějakou funkci, která nebyla v předchozí verzi (7) operačního systému zahrnuta.
Nejde jen o horší přehlednost instalovaných programů (chybějící tlačítko Start, nepřehlednost nového uživatelského prostředí Metro při větším počtu instalovaných a užívaných aplikací, které je vhodné snad jen pro neznalé uživatele, kteří používají pouze několik základních aplikací), ale rovněž o trend, který stále intenzivněji podsouvá možnost cloudových aplikací. To totiž nejsou skutečné aplikace, ale pouhé služby, jejichž dostupnost se může kdykoli vytratit a uživatel (zvláště ten profesionální) tak přijde o možnost s nimi pracovat. Odborník však potřebuje mít možnost stejnou akci (proceduru) provést na stejných nebo obdobných datech kdykoli v budoucnosti, třeba i za desítky let. To mu umožní pouze lokální aplikace. I trvale provozovaná služba nemusí poskytovat stále tentýž výsledek díky jejímu průběžnému "vylepšování". To již vůbec nemluvím o bezpečnosti dat, která na síti nikdy nejsou a nebudou dostatečně zabezpečena nejen před zneužitím (třeba i zpravodajskými službami různých stran, možná na základě tajné spolupráce mezi poskytovatelem cloudových služeb a nějakou zpravodajskou službou). Vždy si musíte položit otázku, co se stane, bude-li ze dne na den nějaké síťové datové úložiště na jiném kontinentu nedostupné!
Jak to tedy ve skutečnosti vypadá s těmi novinkami Windows 8 (8.1): Nová úvodní obrazovka Metro je nejen nezvyklá, ale i těžko použitelná při větším počtu užívaných aplikací. Windows Defender (ochrana před škodlivým software) je lépe nahradit klasickým antivirovým programem nějaké třetí strany. Windows store je pro profesionální práci bezcenný. Nové předinstalované aplikace - při skutečné práci spíš obtěžují nebo je v nich skyto bezpečnostní riziko. Internet Explorer je ve stejné verzi (11) dostupný i pro Windows 7. IE v rozhraní Metro je svázán s vyhledávačem Bing a neumožní přímé zadání webové adresy, stejně jako skryje mnoho ovládacích prvků, jejichž funkce jsou tak prakticky nedostupné. Zhoršila se možnost (jednoduchost) hledání. A ještě navíc pozor na instalaci operačního systému - v tom zásadně není vhodné použít přednastavené volby, protože poté je potřeba svázat účet lokálního počítače s e-mailovým účtem, což představuje vysoké potenciální riziko.
 
To, co bylo řečeno výše, v mnohém platí i pro systém Windows 10. Navíc je zde vysoké riziko zneužití Vašich dat.
Pro deaktivaci automatického stahování a nabízení přechodu na Windows 10 je vhodné zakázat, případně odinstalovat aktualizaci KB3035583 ze systému Windows 7 nebo 8.x. Pro blokování upgradu na Windows 10 je dále potřebné provést úpravu registrů - doplnit v klíči HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate hodnotu typu DWORD DisableOSUpgrade = 1

 


© Karel Matějka - IDS (2016)