Meteorologická stanice Rudolfov - výsledky měření

Aktualizováno 1.6.2024

Základní popis parametrů a umístění stanice Rudolfov
Dny významné změny počasí na stanici Rudolfov
 
Tabulky: Grafy výsledků měření:
Zobrazit výsledky z let: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Měření na stanici probíhá od prosince 2013. Anemometr byl trvale umístěn od března 2014, do té doby jsou uváděná data pouze orientační.

Měsíční hodnoty jsou porovnávány se stanicí ČHMÚ České Budějovice ležící uprostřed městské zástavby (388 m n.m., N 48° 57´ 42´´, E 14° 28´ 05´´, indikativ C2CBUD01; k této stanici se vztahuje dlouhodobý průměr) a České Budějovice-Rožnov ležící na okraji městské aglomerace v místech s méně významnou zástavbou (394,6 m n.m., N 48° 57´ 09´´, E 14° 28´ 20´´, indikativ C2CBUD02; z této stanice jsou referována aktuální data); data Český hydrometeorologický ústav. Jednak se tak ukazuje rozdíl mezi údolím Českobudějovické pánve a návětrným svahem nad touto pánví, ale současně je možno odvodit rozdíl charakteristik daného roku a dlouhodobého průměru (použito je období klimatického normálu 1961-1990 dle Květoň 2001).

Protože pro stanici Rudolfov není k dispozici dlouhodobé měření zahrnující období takzvaného klimatického normálu (1961-1990), je vývoj charakteru počasí proveden podle stanice České Budějovice s tím, že je až následně přihlédnuto ke specifikům stanice Rudolfov.

Stručný popis charakteru počasí

Porovnání se stanicí České Budějovice
Následující porovnání vychází z dat měřených mezi únorem 2014 a říjnem 2016.
Teplota vzduchu: Průměrné měsíční teploty vzduchu jsou na stanici Rudolfov průměrně o 0,20 °C nižší (maximální rozdíl -0.47 °C), v některých měsících však až o 0,11 °C vyšší. Kladný rozdíl byl zaznamenán v srpnu až říjnu 2014, v srpnu 2015 a v dubnu a květnu 2016. Dlouhodobý rozdíl vyplývající z rozdílu nadmořských výšek je modelován ve výši -0,35 °C. Minimální denní teploty se lišily méně, průměrný rozdíl byl +0.15 °C, tedy na stanici Rudolfov byly minimální teploty průměrně vyžší oproti stanici umístěné níže. V jednotlivých měsících byl průměrný rozdíl minimálních teplot -0.33 až +0.76 °C. Průměrné maximální teploty se lišily o -0.41 °C, přičemž bylo zaznamenáno rozmezí -0.83 až +0.11 °C (kladných rozdílů bylo dosaženo v dubnu a květnu 2016). Vztah teplot na stanici Rudolfov vzhledem ke stanici České Budějovice bylo možno popsat regresemi dle tabulky 1a.
Vlhkost vzduchu: Průměrná hodnota byla na stanici Rudolfov vyšší (+4.4 %), rozdíl měsíčních průměrů na obou stanicích se pohyboval mezi +1.4 až +6.8 %. Rozdíl minimální denní vlhkosti vzduchu byl výraznější (+7.6 %) s rozmezím +2.9 až 10.8 % v jednotlivých měsících. Maximální denní vlhkost vzduchu se celkově nelišila, v jednotlivých měsících se rozdíl pohyboval mezi -1.5 % až +2.8 %. Kladný rozdíl byl zaznamenán ve výrazně suché a teplé periodě duben 2015 až březen 2016, jinak byl rozdíl většinou záporný. Jednotlivé regresní vztahy pro vlhkost vzduchu mezi stanicemi Rudolfov a České Budějovice jsou uvedeny v tabulce 1b. Vzhledem ke skutečnosti, že regresní vztah je mírně nelineární, bylo použito polynumů 2. stupně.
Úhrn srážek: Průměrná odchylka měsíčního úhrnu srážek oproti stanici České Budějovice činila +4.2 mm, rozmezí pro jednotlivé měsíce bylo -19.8 až 32.3 mm.
 
Tabulka 1a. Vztah denních teplot na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Průměrná teplota (°C) TRudolfov = -0.20 + 1.0006 * TČBud 0.998
Minimální teplota (°C) TRudolfov = 0.25 + 0.9822 * TČBud 0.992
Maximální teplota (°C) TRudolfov = -0.41 + 1.0000 * TČBud 0.998
Tabulka 1b. Vztah denních vlhkostí vzduchu na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Průměrná vlhkost (%) HRudolfov = -8.3 + 1.46 * HČBud - 0.0038 * HČBud2 0.975
Minimální vlhkost (%) HRudolfov = -4.7 + 1.49 * HČBud - 0.0044 * HČBud2 0.992
Maximální vlhkost (%) HRudolfov = 16.6 + 1.01 * HČBud - 0.0020 * HČBud2 0.858
Tabulka 1c. Vztah denních úhrnů srážek na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Úhrn srážek (mm.d-1) RRudolfov = 0.24 + 0.94 * RČBud 0.910
 

2013

Prosinec 2013 byl výrazně teplý a velmi suchý. Nad územím se dlouhodobě udržovala tlaková výše. Průměrný tlak vzduchu byl 1024 hPa. V poslední dekádě došlo k výrazné změně tlaku vzduchu.

2014

Průměrná roční teplota 10.09 °C, průměrná vlhkost vzduchu 82.5 %, roční úhrn srážek 684.5 mm.
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2015

Průměrná roční teplota 10.29 °C, průměrná vlhkost vzduchu 78.2 %, roční úhrn srážek 537.0 mm (72% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2016

Průměrná roční teplota 9.31 °C, průměrná vlhkost vzduchu 82.4 %, roční úhrn srážek 646.5 mm (95% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2017

Průměrná roční teplota 9.32 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.4 %, roční úhrn srážek 619.4 mm (84% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2018

Průměrná roční teplota 10.28 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.4 %, roční úhrn srážek 629.1 mm (81% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2019

Průměrná roční teplota 10.12 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.2 %, roční úhrn srážek 623.7 mm (82% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2020

Průměrná roční teplota 9.70 °C, průměrná vlhkost vzduchu 80.4 %, roční úhrn srážek 768.8 mm (104% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2021

Průměrná roční teplota 8.76 °C, průměrná vlhkost vzduchu 81.2 %, roční úhrn srážek 648.3 mm (93% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2022

Průměrná roční teplota 9.91 °C, průměrná vlhkost vzduchu 78.8 %, roční úhrn srážek 806.8 mm (107% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku

2023

Průměrná roční teplota 10.53 °C, průměrná vlhkost vzduchu 78.7 %, roční úhrn srážek 713.4 mm (96% potenciální evapotranspirace).
Stručný popis vývoje počasí v průběhu roku
 
Poznámka: Protože 13.2.2023 došlo k výměně čidla pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, bylo potřeba provést korekce měřených hodnot tak, aby bylo dosaženo návaznosti na původní měření. K tomu bylo použito porovnání s výsledky manuálního měření teplot a vlhkostí v sousední meteorologické budce. Uváděné výsledky již zohledňují tyto korekce. V této souvislosti došlo ke změně výpočtu potenciální evapotranspirace: použit je stále stejný algoritmus (viz poznámka pod následující tabulkou s výsledky), avšak s tím, že "net radiation" je konstantně pokládána za 57% měřeného celkového záření. Výsledné sumy roční evapotranspirace se odchylují maximálně o 1% oproti originálnímu výpočtu konzole stanice. Příslušné hodnoty byly upraveny od začátku jejich reportování.

Vítr

Za dobu měření byl na stanici zaznamenán vítr nejvyšší rychlosti 23.7 m.s-1 (85 km/h) dne 24. 8. 2018 a 27.3 m.s-1 (98 km/h) dne 10. 2. 2020.

 

Tabulka 2. Měsíční údaje o klimatu na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02). Průměrné teploty pro období 1961-1990 dle publikace Květoň (2001). t - teplota vzduchu ve 2 m nad půdním povrchem; DP - teplota rosného bodu; Min H - minimum relativní vzdušné vlhkosti; ET - potenciální evapotranspirace podle výpočtu meteostanice Davis 1) (hodnoty vyšší než úhrn srážek červeně, hodnoty nižší nebo rovny úhrnu srážek modře).
Rok Měsíc Stanice t
(°C)
Min t
(°C)
Max t
(°C)
DP
(°C)
Min DP
(°C)
Max DP
(°C)
Vlhkost
(%)
Min H
(%)
Rychlost větru
(m/s)
Náraz větru
(m/s)
Tlak
(hPa)
Min tlak
(hPa)
Max tlak
(hPa)
Srážky
(mm)
ET
(mm)
Sluneční záření
(MJ.m-2.d-1)
2013 12 Rudolfov 1.46 -6.2 11.9 -0.40 -6.7 5.9 88.9 40     1023.8 991.6 1037.5 6.2    
2013 12 Č.Budějovice 1.8                         7.3    
2014 1 Rudolfov 1.18 -9.1 13.2 -0.54 -10.3 6.5 89.8 52     1012.6 999.5 1025.9 27.5    
2014 1 Č.Budějovice 1.5             84           31.9    
2014 2 Rudolfov 2.44 -3.8 12.1 -0.15 -4.8 5.6 84.9 51     1012.5 997.0 1026.8 4.8    
2014 2 Č.Budějovice 2.72 -5.1 13.0 -0.46 -5.6 5.6 81.4 34           7.4    
2014 3 Rudolfov 6.84 -3.8 23.2 1.73 -5.0 7.8 73.8 22 1.57 16.53 1017.1 994.7 1036.0 36.1    
2014 3 Č.Budějovice 6.92 -4.6 23.6 0.43 -7.1 6.8 67.9 14           30.3    
2014 4 Rudolfov 10.31 -3.1 21.9 5.76 -4.1 12.6 76.3 36 1.52 13.86 1013.8 1003.1 1029.2 44.9    
2014 4 Č.Budějovice 10.65 -4.0 22.4 4.54 -6.5 12.3 69.4 27           21.1    
2014 5 Rudolfov 12.39 -0.1 28.3 8.60 -0.9 17.9 80.6 36 1.50 13.86 1014.5 1005.4 1027.0 139.3    
2014 5 Č.Budějovice 12.75 -0.4 28.7 7.47 -2.1 16.1 74.0 20           107.8    
2014 6 Rudolfov 16.93 5.7 33.3 10.11 4.9 19.1 68.2 23 1.15 13.86 1015.8 1007.1 1022.4 37.0    
2014 6 Č.Budějovice 17.32 5.0 34.1 8.45 0.6 17.5 61.0 17           31.8    
2014 7 Rudolfov 19.37 7.7 33.1 14.47 5.0 20.9 76.8 29 1.16 11.17 1012.2 1000.2 1025.0 110.9    
2014 7 Č.Budějovice 19.67 7.7 34.1 12.68 1.2 19.4 70.0 19           115.3    
2014 8 Rudolfov 16.49 5.6 30.2 13.02 4.7 21.1 82.4 35 0.92 12.08 1013.7 1003.4 1020.2 92.5    
2014 8 Č.Budějovice 16.46 5.8 29.8 11.87 2.7 19.9 77.0 29           111.8    
2014 9 Rudolfov 14.50 2.1 25.6 12.20 1.6 18.3 87.9 53 1.15 11.61 1017.2 1009.1 1029.2 96.8    
2014 9 Č.Budějovice 14.36 1.4 26.2 11.01 0.8 16.3 83.0 45           74.9    
2014 10 Rudolfov 11.13 0.8 22.3 9.38 0.1 16.3 90.3 63 1.23 16.08 1018.2 1000.5 1030.4 64.9    
2014 10 Č.Budějovice 11.12 -0.6 23.7 8.51 -0.9 14.7 85.1 47           43.7    
2014 11 Rudolfov 6.36 -0.1 16.6 5.07 -1.3 11.8 92.5 71 1.56 12.08 1014.9 997.5 1028.5 20.0    
2014 11 Č.Budějovice 6.40 0.3 16.5 4.53 -1.5 10.2 88.3 57           12.6    
2014 12 Rudolfov 2.59 -12.0 12.3 0.38 -13.3 8.7 86.9 56 1.78 13.86 1019.4 1003.6 1035.6 11.3    
2014 12 Č.Budějovice 3.01 -12.9 13.3 0.04 -14.0 8.0 82.2 42           18.9    
2015 1 Rudolfov 1.91 -4.2 14.7 -0.52 -7.1 9.6 85.8 32 1.79 17.44 1016.7 974.9 1037.1 31.7 16.0 1.98
201525 1 Č.Budějovice 2.29 -4.0 14.6 -0.92 -7.7 8.7 81.0 25           33.9    
2015 2 Rudolfov 0.36 -8.4 13.7 -2.24 -9.7 3.5 84.4 37 1.33 13.42 1017.7 989.5 1042.0 7.1 20.9 4.84
2015 2 Č.Budějovice 0.49 -8.3 14.0 -2.90 -10.2 2.9 79.4 30           5.4    
2015 3 Rudolfov 4.90 -3.5 16.0 0.50 -6.1 8.7 76.0 28 1.90 18.78 1020.3 995.1 1037.6 19.4 52.4 9.29
2015 3 Č.Budějovice 4.96 -4.5 15.7 -0.38 -8.6 8.4 71.2 24           30.3    
2015 4 Rudolfov 8.75 -3.3 23.9 2.90 -5.4 12.2 70.6 23 1.57 17.00 1019.2 997.7 1036.6 29.6 79.3 14.28
2015 4 Č.Budějovice 8.89 -3.5 24.9 1.78 -7.7 11.3 65.1 19           24.9    
2015 5 Rudolfov 13.42 4.4 27.9 8.73 -1.4 18.3 76.8 23 1.16 12.08 1015.6 1004.7 1028.9 75.9 85.0 14.58
2015 5 Č.Budějovice 13.62 3.7 27.6 7.58 -2.8 16.7 70.7 20           59.1    
2015 6 Rudolfov 16.90 6.3 30.7 11.94 4.9 20.1 75.8 29 1.10 13.86 1017.6 1005.2 1025.8 104.1 105.6 18.23
2015 6 Č.Budějovice 17.37 6.1 31.3 10.62 2.5 18.9 68.3 24           75.8    
2015 7 Rudolfov 21.39 7.4 36.2 13.44 2.7 20.2 64.7 25 1.25 16.53 1014.3 1002.6 1024.5 46.2 134.2 19.62
2015 7 Č.Budějovice 21.66 6.6 36.2 12.12 0.7 22.0 58.9 22           28.0    
2015 8 Rudolfov 21.97 8.4 37.1 13.41 4.6 18.8 63.7 20 1.29 12.53 1014.4 1003.6 1023.9 40.6 128.3 17.67
2015 8 Č.Budějovice 21.96 8.2 36.4 12.23 3.0 18.4 59.7 17           46.0    
2015 9 Rudolfov 13.51 3.1 34.4 9.40 1.8 16.2 79.3 23 1.20 13.42 1017.6 998.9 1034.1 65.4 60.4 9.94
2015 9 Č.Budějovice 13.66 2.5 34.1 8.41 -0.3 16.5 73.8 22           50.1    
2015 10 Rudolfov 8.33 -2.2 21.0 6.36 -3.1 13.4 89.0 48 0.99 12.97 1019.2 1007.8 1033.3 55.8 28.9 5.29
2015 10 Č.Budějovice 8.45 -2.4 21.4 5.60 -3.4 13.7 83.7 41           61.1    
2015 11 Rudolfov 6.60 -4.7 18.5 3.82 -5.3 13.8 84.5 35 1.53 17.44 1019.4 996.1 1034.2 45.8 23.4 2.99
2015 11 Č.Budějovice 6.73 -4.5 19.2 2.94 -6.5 12.5 78.7 27           55.6    
2015 12 Rudolfov 4.68 -5.8 13.7 2.71 -9.6 8.8 88.4 58 1.16 12.53 1029.2 1014.6 1040.1 15.5 14.5 2.19
2015 12 Č.Budějovice 4.82 -6.0 14.7 1.93 -11.8 8.2 82.6 46           17.5    
2016 1 Rudolfov -0.40 -17.0 11.9 -2.41 -18.3 6.6 87.7 55 1.31 13.86 1016.0 990.7 1037.1 24.8 14.8 2.71
2016 1 Č.Budějovice -0.29 -17.3 12.6 -3.31 -19.4 5.2 80.8 41           31.5    
2016 2 Rudolfov 3.99 -4.4 16.2 0.82 -7.2 9.2 81.8 41 1.74 15.64 1012.2 988.9 1034.6 29.8 26.0 4.37
2016 2 Č.Budějovice 4.38 -5.4 16.8 -0.14 -9.4 8.3 74.2 35           34.2    
2016 3 Rudolfov 4.38 -3.5 23.6 0.98 -4.1 10.0 81.0 29 1.30 14.31 1014.8 994.7 1032.9 19.7 43.0 8.40
2016 3 Č.Budějovice 4.65 -3.5 23.3 0.26 -5.0 9.3 75.3 25           22.4    
2016 4 Rudolfov 8.62 -1.7 26.2 3.77 -3.2 11.1 75.1 27 1.27 16.53 1012.9 1001.5 1029.0 37.5 66.7 12.56
2016 4 Č.Budějovice 8.60 -2.2 25.5 3.01 -5.6 10.7 71.3 24           33.6    
2016 5 Rudolfov 13.75 2.5 27.9 8.81 -1.1 18.6 75.3 32 1.57 11.17 1012.8 994.0 1028.0 111.9 98.5 16.48
2016 5 Č.Budějovice 13.68 2.9 27.9 8.15 -2.2 17.7 72.4 31           108.8    
2016 6 Rudolfov 17.50 9.2 32.1 13.40 7.4 21.3 79.6 37 0.84 11.61 1013.1 997.4 1024.9 66.7 97.5 17.39
2016 6 Č.Budějovice 17.94 9.0 32.6 12.80 4.4 19.9 74.8 31           66.3    
2016 7 Rudolfov 19.19 7.3 33.8 14.47 6.6 20.7 77.4 32 1.01 11.61 1016.0 1008.2 1025.4 184.0 112.0 18.24
2016 7 Č.Budějovice 19.64 8.1 33.3 13.91 6.1 20.5 73.1 30           202.0    
2016 8 Rudolfov 17.66 5.4 30.9 13.17 4.7 19.0 78.1 32 0.90 10.28 1018.8 1005.9 1028.7 42.3 96.2 15.99
2016 8 Č.Budějovice 17.98 5.3 31.4 12.66 3.6 18.3 74.6 27           37.0    
2016 9 Rudolfov 16.40 4.0 29.8 11.96 3.6 17.4 78.4 38 0.98 15.64 1017.9 1005.9 1028.6 15.2 77.3 12.70
2016 9 Č.Budějovice 16.65 4.6 30.1 11.34 0.3 17.3 76.3 34           26.4    
2016 10 Rudolfov 7.89 -0.2 25.0 6.27 -0.9 13.4 91.0 44 0.95 13.42 1020.8 1008.6 1034.4 60.4 23.2 4.41
2016 10 Č.Budějovice 8.09 -1.1 24.7 5.90 -1.6 13.6 87.1 44           56.2    
2016 11 Rudolfov 3.03 -7.6 15.7 1.54 -8.5 10.1 91.3 53 1.05 11.17 1017.7 999.2 1037.1 33.4 14.0 2.88
2016 11 Č.Budějovice 3.23 -7.7 16.3 1.13 -8.8 9.2 87.0 44           46.0    
2016 12 Rudolfov -0.38 -9.8 11.6 -1.70 -10.9 7.7 92.0 59 1.12 13.86 1030.9 1012.8 1043.1 20.9 9.9 1.83
2016 12 Č.Budějovice -0.10 -10.3 12.8 -2.13 -11.5 6.6 87.0 52           16.5    
2017 1 Rudolfov -5.09 -16.4 4.4 -7.09 -17.9 1.7 87.1 67 1.23 14.31 1024.8 994.7 1040.4 13.1 12.5 2.92
2017 1 Č.Budějovice -4.92 -17.1 4.6 -7.86 -19.1 1.2 80.7 54           14.9    
2017 2 Rudolfov 1.96 -5.9 16.6 -1.06 -7.1 7.2 82.8 30 1.44 20.56 1019.3 995.4 1038.1 15.0 24.3 4.62
2017 2 Č.Budějovice 2.32 -6.6 17.5 -1.77 -7.8 6.3 76.6 24           15.4    
2017 3 Rudolfov 6.65 -2.8 21.9 2.28 -6.3 9.8 76.7 30 1.49 14.31 1017.6 995.6 1031.5 37.3 54.1 9.38
2017 3 Č.Budějovice 7.03 -3.4 22.1 1.48 -7.1 8.5 70.7 25           29.1    
2017 4 Rudolfov 7.44 -3.2 22.6 3.13 -5.8 13.0 77.0 35 1.45 12.97 1018.2 1006.1 1033.9 81.9 55.7 10.35
2017 4 Č.Budějovice 7.90 -4.0 23.3 2.36 -7.6 10.0 70.8 31           85.4    
2017 5 Rudolfov 14.37 -0.6 31.9 8.82 -1.7 18.1 72.8 28 1.36 12.53 1016.0 1000.2 1030.3 24.6 112.4 19.01
2017 5 Č.Budějovice 14.69 0.1 31.9 8.12 -3.9 18.3 68.4 26           26.9    
2017 6 Rudolfov 19.25 6.2 33.3 12.02 5.2 21.1 66.8 29 1.33 13.42 1013.4 991.9 1024.8 75.4 135.2 21.73
2017 6 Č.Budějovice 19.67 6.8 32.9 11.28 4.4 19.1 62.3 25           62.8    
2017 7 Rudolfov 19.42 8.2 32.2 13.48 5.9 20.9 72.0 33 1.34 11.61 1013.7 1001.5 1025.1 102.0 115.7 17.66
2017 7 Č.Budějovice 19.81 7.6 32.8 12.94 4.3 19.8 68.2 28           106.4    
2017 8 Rudolfov 19.48 7.2 35.8 14.35 6.5 22.1 75.3 28 1.05 15.64 1016.6 1008.2 1023.3 125.9 105.8 16.71
2017 8 Č.Budějovice 19.82 6.6 36.1 13.81 5.9 21.1 71.7 26           156.0    
2017 9 Rudolfov 12.25 4.4 22.4 9.46 3.8 16.9 85.0 49 1.21 14.31 1016.0 1001.7 1026.7 37.2 52.1 9.38
2017 9 Č.Budějovice 12.57 4.2 22.8 8.93 3.6 16.6 80.4 43           29.3    
2017 10 Rudolfov 10.33 -0.2 24.6 7.39 -1.6 14.6 84.0 39 1.52 20.56 1019.5 993.6 1029.8 56.4 38.9 5.95
2017 10 Č.Budějovice 10.72 2.3 25.5 6.69 -2.1 14.5 77.9 32           41.7    
2017 11 Rudolfov 4.20 -3.7 15.6 2.13 -4.5 7.4 87.8 51 1.40 11.61 1016.4 993.5 1029.7 34.9 17.2 2.88
2017 11 Č.Budějovice 4.71 -3.3 15.5 1.54 -5.8 7.0 81.1 43           35.4    
2017 12 Rudolfov 1.02 -10.8 12.7 -1.23 -11.8 7.8 86.3 51 1.34 14.75 1016.2 986.5 1035.8 15.9 13.7 2.01
2017 12 Č.Budějovice 1.32 -13.0 12.7 -2.41 -14.9 5.8 77.2 39           24.0    
2018 1 Rudolfov 2.85 -4.4 12.2 0.88 -5.2 6.9 88.2 55 1.92 19.22 1016.0 992.4 1034.8 15.5 16.4 2.37
2018 1 Č.Budějovice 3.22 -4.0 12.8 -0.26 -6.8 5.1 78.8 43           23.3    
2018 2 Rudolfov -2.70 -16.2 7.6 -5.19 -17.9 3.9 84.3 52 0.99 8.94 1018.4 1001.2 1029.1 15.6 16.8 4.85
2018 2 Č.Budějovice -2.18 -16.5 8.8 -6.15 -18.7 3.9 75.4 38           20.2    
2018 3 Rudolfov 1.84 -15.3 14.7 -1.40 -17.3 7.6 81.0 39 1.76 11.61 1006.7 991.7 1027.3 18.1 37.6 7.78
2018 3 Č.Budějovice 2.27 -15.4 15.6 -2.53 -17.9 6.9 72.3 26           25.9    
2018 4 Rudolfov 13.83 0.6 27.7 6.56 -4.5 13.2 65.3 21 1.88 14.75 1013.1 997.7 1033.0 5.8 102.6 16.06
2018 4 Č.Budějovice 13.99 -0.7 28.7 4.83 -9.3 12.8 58.0 17           3.8    
2018 5 Rudolfov 16.56 5.2 28.8 11.29 3.5 18.5 74.2 30 1.33 12.53 1014.4 1005.2 1023.7 118.4 116.0 18.92
2018 5 Č.Budějovice 16.73 5.3 29.1 10.11 -0.1 17.3 68.7 21           124.5    
2018 6 Rudolfov 17.60 7.7 30.2 13.40 4.0 19.1 79.1 40 1.08 12.08 1014.9 1003.4 1022.9 126.3 98.2 17.02
2018 6 Č.Budějovice 18.26 7.8 30.8 12.22 1.8 19.8 71.3 31           87.4    
2018 7 Rudolfov 19.47 5.5 33.3 13.46 4.2 19.5 72.0 33 0.88 12.08 1014.1 1007.7 1019.9 52.6 120.3 19.27
2018 7 Č.Budějovice 20.03 5.2 33.8 12.15 1.5 18.2 65.0 22           38.9    
2018 8 Rudolfov 21.27 6.1 35.0 13.74 3.6 20.9 66.5 25 1.00 23.69 1015.4 1004.5 1023.2 62.0 120.7 17.63
2018 8 Č.Budějovice 21.48 6.1 34.9 12.39 0.5 18.8 61.1 18           39.3    
2018 9 Rudolfov 14.83 -0.7 29.6 10.82 -4.0 17.8 80.1 18 1.04 15.19 1020.4 1003.2 1040.4 89.0 71.2 12.39
2018 9 Č.Budějovice 15.35 -0.7 30.2 9.86 -4.2 16.7 73.5 19           75.0    
2018 10 Rudolfov 10.33 -0.5 22.7 6.73 -1.0 14.1 81.0 37 1.63 15.64 1018.2 991.6 1029.3 40.8 47.3 6.86
2018 10 Č.Budějovice 10.36 -0.9 23.8 5.67 -2.6 13.0 75.6 30           31.2    
2018 11 Rudolfov 4.26 -5.7 15.6 2.98 -7.3 12.0 92.5 65 1.24 14.75 1020.2 1005.5 1033.9 33.7 13.9 2.79
2018 11 Č.Budějovice 4.51 -7.2 17.1 2.45 -8.9 11.2 87.1 50           45.9    
2018 12 Rudolfov 2.29 -4.2 12.3 0.48 -6.1 8.8 89.0 55 1.76 16.53 1020.2 998.7 1032.9 51.3 13.1 1.77
2018 12 Č.Budějovice 2.87 -3.5 12.9 -0.27 -7.1 8.3 80.5 33           51.3    
2019 1 Rudolfov -0.61 -10.2 7.4 -2.82 -11.4 3.7 86.2 58 1.86 17.89 1013.9 992.3 1034.9 48.9 14.8 2.40
2019 1 Č.Budějovice 0.05 -10.2 8.8 -3.80 -12.1 3.0 76.2 42           42.9    
2019 2 Rudolfov 1.82 -12.3 16.8 -1.80 -13.4 5.8 80.1 17 1.02 13.42 1024.5 991.2 1045.0 27.3 28.3 6.23
2019 2 Č.Budějovice 2.38 -12.0 17.8 -2.97 -17.9 5.9 71.4 9           29.6    
2019 3 Rudolfov 6.38 -2.9 20.3 1.69 -5.5 8.4 74.7 24 2.19 19.22 1018.1 998.2 1037.3 22.4 58.4 9.58
2019 3 Č.Budějovice 6.97 -3.2 21.0 0.34 -7.8 7.2 65.7 15           23.5    
2019 4 Rudolfov 9.83 -0.8 26.4 3.35 -3.8 12.5 68.0 22 1.84 17.00 1014.5 995.4 1030.8 21.4 88.9 15.27
2019 4 Č.Budějovice 10.12 -1.4 26.3 1.75 -7.2 10.3 60.3 15 10.4
2019 5 Rudolfov 10.80 0.1 22.9 7.14 -1.2 14.1 80.7 38 1.36 11.61 1013.3 999.8 1032.8 82.5 71.5 13.09
2019 5 Č.Budějovice 11.41 0.0 23.5 6.10 -4.7 13.8 72.9 29           74.5    
2019 6 Rudolfov 21.35 10.8 36.4 14.67 6.9 21.0 69.6 21 1.39 12.53 1015.1 1003.4 1024.8 60.3 142.7 22.47
2019 6 Č.Budějovice 21.64 11.1 35.9 13.32 2.5 19.8 63.7 19           85.5    
2019 7 Rudolfov 19.48 8.1 35.8 13.10 4.9 20.7 70.7 25 1.15 19.22 1013.3 998.7 1022.9 131.1 121.9 18.96
2019 7 Č.Budějovice 20.17 8.3 35.1 11.89 2.4 20.4 63.5 18           104.6    
2019 8 Rudolfov 19.57 8.9 31.9 14.99 8.2 20.2 77.8 35 0.93 11.61 1016.1 1006.2 1027.7 89.4 98.0 15.68
2019 8 Č.Budějovice 20.00 9.2 32.3 13.94 4.8 19.9 71.6 29           76.1    
2019 9 Rudolfov 14.11 1.2 29.8 10.32 0.4 17.9 80.6 41 1.04 15.64 1018.4 1002.0 1032.2 49.2 66.2 11.54
2019 9 Č.Budějovice 14.61 1.2 30.2 9.50 -0.8 16.9 74.4 34           57.3    
2019 10 Rudolfov 10.23 -2.5 24.1 7.62 -4.0 15.6 85.9 42 1.08 11.61 1016.4 1002.3 1028.4 39.3 38.1 6.55
2019 10 Č.Budějovice 10.55 -2.3 24.8 6.73 -3.6 13.5 79.4 33           27.3    
2019 11 Rudolfov 5.35 -2.6 15.3 3.77 -3.3 10.5 90.9 58 1.61 15.19 1007.6 988.9 1025.1 26.4 15.5 2.52
2019 11 Č.Budějovice 5.58 -2.6 15.2 3.19 -4.8 9.4 85.5 48           27.7    
2019 12 Rudolfov 2.65 -6.1 14.5 0.20 -7.9 8.0 85.3 47 1.53 13.42 1015.9 984.2 1042.1 25.6 15.8 2.17
2019 12 Č.Budějovice 2.82 -6.3 15.4 -0.76 -10.2 6.2 78.4 40           26.4    
2020 1 Rudolfov 0.82 -6.6 12.8 -1.01 -7.9 8.5 88.8 61 1.26 15.64 1026.1 999.5 1047.3 10.6 14.8 2.80
2020 1 Č.Budějovice 1.13 -7.2 13.9 -1.80 -9.0 6.5 81.9 47           19.4    
2020 2 Rudolfov 4.72 -5.3 16.1 0.75 -7.1 8.4 77.3 33 2.64 27.28 1016.3 993.1 1035.0 40.1 33.1 4.59
2020 2 Č.Budějovice 5.32 -4.7 17.1 -0.70 -9.7 7.1 66.9 22           37.1    
2020 3 Rudolfov 4.85 -7.6 18.8 -0.56 -9.6 8.6 70.9 29 1.99 17.00 1018.4 989.9 1037.2 26.0 60.3 10.72
2020 3 Č.Budějovice 5.27 -7.6 19.0 -2.09 -14.3 7.4 62.0 20           31.8    
2020 4 Rudolfov 10.28 -5.9 24.4 1.91 -8.4 11.3 60.7 18 1.53 17.00 1017.6 1002.1 1030.5 29.1 106.6 18.50
2020 4 Č.Budějovice 10.62 -5.8 25.1 0.21 -11.7 11.3 53.4 13           35.8    
2020 5 Rudolfov 11.51 -0.3 24.4 6.82 -1.5 16.2 76.3 30 1.25 13.86 1018.6 994.0 1034.1 105.4 88.6 16.29
2020 5 Č.Budějovice 12.21 -0.2 25.3 5.63 -5.5 15.2 68.0 21           103.7    
2020 6 Rudolfov 16.44 7.1 29.9 12.94 6.2 18.4 82.4 46 1.04 10.72 1011.9 992.8 1023.3 188.8 87.9 15.65
2020 6 Č.Budějovice 17.14 6.9 31.3 11.97 3.5 17.4 74.9 28           161.2    
2020 7 Rudolfov 18.19 8.1 32.5 13.25 6.8 19.6 76.3 35 1.00 10.72 1015.6 1007.3 1026.4 122.6 115.9 19.09
2020 7 Č.Budějovice 19.02 8.3 33.0 11.99 2.4 19.0 67.8 24           68.5    
2020 8 Rudolfov 19.30 8.8 32.0 14.81 8.0 21.3 78.7 33 1.02 15.64 1013.3 1001.3 1021.7 70.7 103.6 16.42
2020 8 Č.Budějovice 19.75 9.1 32.3 13.91 5.1 19.4 73.0 25           117.9    
2020 9 Rudolfov 14.70 3.8 28.3 11.16 3.1 18.0 82.2 37 0.94 9.39 1016.6 995.0 1028.8 68.8 71.8 12.71
2020 9 Č.Budějovice 15.07 3.6 28.9 10.46 1.3 17.7 77.1 30           74.6    
2020 10 Rudolfov 9.45 1.6 21.7 7.35 1.0 14.2 88.4 43 1.08 11.17 1013.7 992.0 1025.4 58.7 31.5 5.58
2020 10 Č.Budějovice 9.88 0.6 22.5 6.67 -0.5 13.4 82.0 33           56.6    
2020 11 Rudolfov 4.28 -3.2 18.2 2.81 -4.1 14.2 91.5 55 0.64 10.72 1026.3 1014.6 1038.2 29.5 14.5 2.99
2020 11 Č.Budějovice 4.68 -3.3 19.3 2.27 -5.3 13.5 85.4 40           28.1    
2020 12 Rudolfov 1.80 -6.8 12.2 0.23 -8.4 9.4 90.5 56 1.43 17.00 1011.5 982.0 1029.6 18.6 11.8 1.88
2020 12 Č.Budějovice 2.10 -6.9 13.3 -0.44 -9.0 8.4 83.8 42           19.0    
2021 1 Rudolfov -0.45 -7.4 12.1 -2.39 -8.7 6.2 88.1 52 1.11 13.86 1011.7 989.5 1025.6 52.5 13.3 2.59
2021 1 Č.Budějovice 0.14 -6.9 13.2 -3.19 -10.4 5.5 79.4 39           41.2    
2021 2 Rudolfov 1.05 -15.2 18.7 -1.33 -16.5 7.7 86.3 34 (0.81) 15.2 1021.1 995.7 1043.7 20.3 22.0 5.42
2021 2 Č.Budějovice 1.61 -15.1 19.1 -2.02 -17.0 7.2 78.8 31           18.8    
2021 3 Rudolfov 3.21 -7.2 24.1 -0.51 -9.1 7.9 79.7 32 (1.07) 15.2 1021.8 1002.9 1036.8 33.2 43.5 8.83
2021 3 Č.Budějovice 3.75 -7.3 24.4 -1.75 -12.0 6.7 70.8 22           24.3    
2021 4 Rudolfov 6.36 -4.4 23.2 1.13 -6.7 9.6 72.7 26 1.60 14.3 1017.3 1000.7 1028.9 31.6 73.0 14.22
2021 4 Č.Budějovice 6.85 -3.6 24.2 -0.46 -10.8 8.8 63.4 18           32.5    
2021 5 Rudolfov 10.92 -0.7 28.8 6.40 -1.8 13.4 76.8 33 1.62 15.6 1012.8 1000.5 1024.9 106.3 82.6 14.48
2021 5 Č.Budějovice 11.53 -0.7 29.4 5.00 -5.3 13.1 67.5 22           96.2    
2021 6 Rudolfov 19.48 3.8 32.8 13.35 3.0 19.5 71.5 31 1.14 20.6 1015.9 1003.2 1025.5 122.8 131.2 21.75
2021 6 Č.Budějovice 19.88 3.8 32.9 11.79 0.9 19.0 64.0 22           100.3    
2021 7 Rudolfov 19.11 10.1 30.8 14.58 9.0 21.6 77.7 40 1.07 17.0 1013.8 1004.4 1022.3 76.0 115.1 19.05
2021 7 Č.Budějovice 19.66 9.7 31.8 13.36 7.0 20.3 70.1 33           70.0    
2021 8 Rudolfov 16.61 6.9 30.1 13.10 6.4 20.5 82.2 43 0.96 13.0 1014.9 1001.4 1024.2 107.6 78.9 13.40
2021 8 Č.Budějovice 17.24 7.7 31.3 12.24 6.5 21.6 75.2 31           97.9    
2021 9 Rudolfov 14.87 4.4 26.7 10.86 3.1 18.2 79.6 40 0.90 9.4 1019.0 1011.4 1028.3 16.1 70.7 12.31
2021 9 Č.Budějovice 15.30 4.5 27.8 9.92 1.2 17.8 73.3 30           11.1    
2021 10 Rudolfov 8.46 -2.4 24.7 5.24 -3.4 14.7 82.4 40 1.26 17.4 1020.8 1000.4 1032.4 21.2 43.1 7.38
2021 10 Č.Budějovice 8.58 -2.8 25.1 4.28 -3.9 13.7 76.9 33           19.4    
2021 11 Rudolfov 3.63 -4.1 11.2 1.66 -4.9 7.0 88.2 60 1.10 14.3 1016.9 994.0 1031.4 24.50 15.9 2.85
2021 11 Č.Budějovice 3.97 -4.9 12.7 1.00 -6.0 6.7 81.8 47           34.9    
2021 12 Rudolfov 1.48 -7.6 13.7 -0.31 -9.6 9.3 89.1 68 1.12 11.6 1016.3 996.7 1037.5 36.2 11.8 1.99
2021 12 Č.Budějovice 1.92 -6.8 14.8 -0.93 -10.6 9.2 82.1 51           35.3    
2022 1 Rudolfov 1.41 -6.9 12.6 -1.23 -9.3 8.4 84.0 46 1.72 17.9 1023.7 995.3 1041.7 16.5 18.1 2.50
2022 1 Č.Budějovice 2.02 -6.5 13.6 -1.96 -12.8 7.4 76.2 33           19.1    
2022 2 Rudolfov 3.78 -5.8 14.3 -0.64 -8.2 7.4 74.8 31 2.63 21.4 1018.6 996.2 1035.9 13.6 34.9 5.19
2022 2 Č.Budějovice 4.32 -5.5 14.9 -1.66 -11.5 6.9 67.2 22           10.8    
2022 3 Rudolfov 3.72 -7.9 20.2 -3.63 -14.3 8.2 63.5 19 1.59 13.9 1025.4 994.6 1041.6 11.0 67.1 11.77
2022 3 Č.Budějovice 3.86 -8.5 21.0 -5.19 -17.3 8.6 57.2 13           11.8    
2022 4 Rudolfov 6.97 -5.6 22.3 2.20 -6.7 10.8 74.8 30 1.67 14.8 1013.8 991.1 1031.9 46.3 68.3 13.10
2022 4 Č.Budějovice 7.40 -4.8 22.9 1.31 -7.9 11.0 69.0 23           43.4    
2022 5 Rudolfov 14.86 3.5 29,7 9.50 1.4 16.6 73.7 34 1.13 13.0 1017.4 1004.0 1026.4 62.8 105.8 18.02
2022 5 Č.Budějovice 15.48 3.1 30.7 8.66 -1.8 16.8 68.1 22           56.7    
2022 6 Rudolfov 19.22 9.2 34.2 13.64 7.3 21.0 73.4 29 1.12 13.0 1015.0 1005.3 1023.7 181.7 123.5 20.81
2022 6 Č.Budějovice 19.80 9.5 35.0 12.92 2.7 20.9 68.9 22           166.7    
2022 7 Rudolfov 19.17 9.5 33.3 13.18 4.8 20.4 71.9 28 1.05 12.5 1018.2 1007.0 1027.3 104.5 122.3 19.59
2022 7 Č.Budějovice 19.85 9.5 33.8 12.51 1.0 21.4 67.3 21           74.2    
2022 8 Rudolfov 19.10 9.9 33.8 14.26 8.8 21.7 77.1 32 0.83 9.4 1015.5 1004.2 1025.6 112.4 94.3 15.11
2022 8 Č.Budějovice 19.66 9.8 34.9 13.83 5.7 21.2 73.9 23           74.6    
2022 9 Rudolfov 12.54 1.4 25.9 9.91 1.0 17.8 85.7 55 0.99 11.2 1013.4 997.6 1026.9 115.0 51.8 9.73
2022 9 Č.Budějovice 13.03 2.2 27.2 9.78 1.3 19.0 82.8 43           57.3    
2022 10 Rudolfov 11.87 2.7 23.3 9.35 1.7 16.7 86.2 55 1.01 11.6 1021.4 1010.9 1030.6 48.0 38.6 6.64
2022 10 Č.Budějovice 12.19 1.3 23.7 9.19 1.2 16.1 83.7 43           32.5    
2022 11 Rudolfov 4.70 -2.8 15.6 3.31 -3.6 11.2 91.9 65 1.06 13.0 1017.1 999.3 1035.4 49.0 15.6 3.07
2022 11 Č.Budějovice 5.00 -2.6 16.7 3.37 -3.6 11.0 90.2 43           45.9    
2022 12 Rudolfov 1.05 -15.9 15.6 -0.90 -17.4 9.3 88.3 53 1.32 14.8 1016.8 1000.9 1037.6 46.0 11.9 1.82
2022 12 Č.Budějovice 1.62 -16.6 16.8 -1.09 -18.0 9.6 83.4 40           43.7    
2023 1 Rudolfov 2.52 -7.3 18.2 0.18 -8.5 8.6 85.9 54 1.34 13.0 1017.9 986.7 1037.0 24.5 14.8 1.97
2023 1 Č.Budějovice 3.07 -8.0 19.3 -0.14 -9.1 7.9 80.2 40           25.5    
2023 2 Rudolfov 2.00 -10.6 14.1 -0.94 -12.0 7.3 82.5 46 1.71 15.2 1026.3 998.0 1043.7 19.2 23.9 4.59
2023 2 Č.Budějovice 2.00 -10.5 15.0 -1.60 -12.3 7.2 75.9 27           28.6    
2023 3 Rudolfov 5.82 -6.2 20.7 .95 -7.5 11.2 73.4 35 1.82 16.1 1012.0 992.5 1028.6 21.5 52.1 8.89
2023 3 Č.Budějovice 6.21 -6.6 20.2 0.09 -9.5 11.3 67.3 28           18.7    
2023 4 Rudolfov 6.91 -5.4 21.0 3.25 -7.0 12.1 80.4 36 1.26 13.0 1015.6 1.001.4 1027.2 88.0 54.0 10.90
2023 4 Č.Budějovice 7.28 -6.0 21.1 2.60 -9.9 11.0 75.2 27           108.2    
2023 5 Rudolfov 13.46 1.9 27.9 8.23 0.6 16.3 73.9 27 1.46 10.3 1018.1 1009.1 1026.0 56.5 98.7 17.02
2023 5 Č.Budějovice 13.49 1.6 27.3 7.28 0.0 17.2 69.7 23           56.3    
2023 6 Rudolfov 18.04 6.1 32.7 12.15 3.5 21.1 72.6 27 1.12 16.5 1015.4 1008.1 1024.4 53.1 117.6 19.91
2023 6 Č.Budějovice 18.16 5.9 32.3 11.22 0.2 20.1 68.5 22           83.4    
2023 7 Rudolfov 20.90 8.3 36.2 12.94 6.6 19.8 64.6 22 1.38 13.0 1012.7 1001.7 1021.1 62.6 130.7 18.79
2023 7 Č.Budějovice 21.43 9.0 36.1 11.78 4.8 19.9 58.6 18           39.7    
2023 8 Rudolfov 19.36 9.2 33.8 14.97 7.4 22.0 79.2 33 1.16 13.9 1013.3 999.6 1023.6 175.0 91.5 14.22
2023 8 Č.Budějovice 19.86 9.3 34.8 14.19 4.7 22.1 74.0 22           183.2    
2023 9 Rudolfov 17.24 6.1 28.7 13.13 5.8 19.4 79.7 36 1.02 9.8 1018.0 999.8 1028.7 9.6 83.8 14.08
2023 9 Č.Budějovice 17.31 5.2 30.0 12.39 4.6 18.4 76.8 28           7.4    
2023 10 Rudolfov 11.72 -2.6 28.0 8.47 -2.8 15.3 82.8 39 1.15 17.0 1012.8 983.7 1029.0 49.9 42.4 6.70
2023 10 Č.Budějovice 12.12 -1.8 28.9 7.87 -3.1 14.8 78.2 29           40.5    
2023 11 Rudolfov 4.86 -4.6 15.5 2.23 -5.9 10.8 84.5 53 1.54 13.4 1008.5 984.6 1029.0 80.4 20.6 3.06
2023 11 Č.Budějovice 5.45 -3.9 16.5 1.71 -7.5 10.7 78.1 40           72.2    
2023 12 Rudolfov 2.80 -12.2 12.6 0.23 -13.1 6.7 85.0 46 1.75 17.9 1015.4 990.5 1042.2 73.2 17.3 1.96
2023 12 Č.Budějovice 3.13 -13.6 14.4 -0.20 -15.2 6.3 80.5 33           69.5    
2024 1 Rudolfov -0.03 -14.9 13.1 -3.10 -16.2 7.2 81.7 31 1.57 16.5 1020.0 990.1 1039.0 27.8 19.0 2.67
2024 1 Č.Budějovice 0.38 -14.3 13.9 -3.47 -15.8 7.3 77.0 26           31.3    
2024 2 Rudolfov 6.42 -1.6 14.6 3.21 -2.4 8.9 81.5 52 1.51 13.4 1013.8 986.3 1033.9 13.5 27.1 4.28
2024 2 Č.Budějovice 6.90 -1.8 16.1 2.12 -3.9 8.9 73.0 38           20.9    
2024 3 Rudolfov 7.62 -1.5 22.1 2.96 -4.0 8.8 75.1 31 1.65 14.3 1010.2 985.5 1024.7 16.9 55.8 9.50
2024 3 Č.Budějovice 8.01 -1.8 22.6 1.62 -6.3 7.9 67.2 21           19.3    
2024 4 Rudolfov 11.01 -2.9 29.8 4.69 -4.7 15.0 68.3 23 1.51 13.9 1014.5 992.7 1034.3 17.6 85.8 14.5
2024 4 Č.Budějovice 11.29 -2.3 30.5 3.06 -7.3 12.1 60.7 15           13.9    
2024 5 Rudolfov 14.96 4.2 24.9 9.80 2.1 15.4 73.9 38 1.50 13.9 1012.7 1000.1 1026.0 92.6 105.5 16.8
2024 5 Č.Budějovice 15.22 4.2 24.5 8.70 0.8 15.0 68.4 29           (112.7)    
2024 6 Rudolfov                                
2024 6 Č.Budějovice                                
Průměr 1961-1990 1 Č.Budějovice -1.8                         22.6    
2 Č.Budějovice -0.3                         23.4    
3 Č.Budějovice 3.4                         32.0    
4 Č.Budějovice 8.1                         46.5    
5 Č.Budějovice 13.0                         70.1    
6 Č.Budějovice 16.2                         93.0    
7 Č.Budějovice 17.8                         77.8    
8 Č.Budějovice 17.1                         78.8    
9 Č.Budějovice 13.5                         47.5    
10 Č.Budějovice 8.4                         32.0    
11 Č.Budějovice 3.3                         34.7    
12 Č.Budějovice -0.3                         24.5    
2014 Rok Rudolfov 10.09 -12.0 33.3 6.71 -13.3 21.1 82.5 1.29 16.5 1015.2 994.7 1036.0 684.5
2015 Rok Rudolfov 10.29 -8.4 37.1 5.92 -9.6 20.2 78.2 1.36 18.8 1018.4 974.9 1042.0 537.0 747.6 10.10
2016 Rok Rudolfov 9.31 -17.0 33.8 5.93 -18.3 21.3 82.4 1.17 16.5 1017.0 988.9 1043.1 646.5 669.0 9.84
2017 Rok Rudolfov 9.32 -16.4 35.8 5.34 -17.9 22.2 79.4 1.35 20.6 1017.3 986.5 1040.4 619.4 733.3 10.24
2018 Rok Rudolfov 10.28 -16.2 35.0 6.21 -17.9 20.8 79.4 1.38 23.7 1016.0 991.6 1040.4 629.1 770.4 10.68
2019 Rok Rudolfov 10.12 -12.3 36.4 6.06 -13.4 21.1 79.2 1.42 19.2 1015.5 984.2 1045.0 623.7 759.1 10.55
2020 Rok Rudolfov 9.70 -7.6 32.5 5.89 -9.6 21.2 80.4 1.32 27.3 1017.2 982.0 1047.3 768.8 736.5 10.61
2021 Rok Rudolfov 8.76 -15.2 32.8 5.19 -16.5 21.6 81.2 1.15 20.6 1016.8 989.5 1043.7 648.3 692.7 10.37
2022 Rok Rudolfov 9.91 -15.9 34.2 5.78 -17.4 21.7 78.8 1.33 21.4 1018.1 991.1 1041.7 806.8 746.6 10.65
2023 Rok Rudolfov 10.53 -12.2 36.2 6.36 -13.1 22.0 78.7 1.39 17.9 1015.4 983.7 1043.7 713.4 777.1 10.20
2024 Rok Rudolfov
Poznámka: Teplota vzduchu a vlhkost byly odečítány aplikací z průběžně publikovaných grafů ČHMÚ od února 2014. Průměry byly počítány jako aritmetický průměr ze všech měřených časových okamžiků (po 10 minutách). Hodnoty srážkových úhrnů uváděné v závorce jsou předběžné, neověřené. Ověřené údaje odpovídají statistikám vykazovaným ČHMÚ, ty však zahrnují i srážky spadlé ráno 1. následujícího měsíce.
V únoru 2018 byl proveden kontrolní přepočet hodnot od začátku měření, v tabulce jsou uvedeny opravené hodnoty.
1) Potenciální evapotranspirace (ET) byla počítána podle postupu popsaného v dokumentu Davis (2006): Derived variables in Davis weather products. Application note 28. - URL: support.davisinstruments.com/article/igpcv664kz-app-notes-derived-variables-in-davis-weather-products

Obr. 1. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr teplot vzduchu na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 2. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr relativní vlhkosti vzduchu na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 3. Měřené hodnoty, klouzavý jedno-denní průměr rychlosti větru, jeho severo-jižní (N) a východo-západní (E) složky a nárazy větru (Hi speed) na stanici Rudolfov od začátku měření. Do konce února 2014 (den 60) se jedná pouze o orientační hodnoty.

Obr. 4. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 5. A. Třicetiminutový úhrn srážek a klouzavý jedno-denní průměr hodinového úhrnu srážek na stanici Rudolfov od začátku měření.
B. Jedno- pěti- a deseti-denní hodinový průměr úhrnu srážek. Zvláště poslední z těchto průměrů je možno použít k odlišení délky suchých period.

 


© Karel Matějka - IDS (2014-2024)

Začátek stránky