Meteorologická stanice Rudolfov - výsledky měření

Aktualizováno 1.1.2022

Základní popis parametrů a umístění stanice Rudolfov
Dny významné změny počasí na stanici Rudolfov
 
Tabulky: Grafy výsledků měření:
Zobrazit výsledky z let: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Měření na stanici probíhá od prosince 2013. Anemometr byl trvale umístěn od března 2014, do té doby jsou uváděná data pouze orientační.

Měsíční hodnoty jsou porovnávány se stanicí ČHMÚ České Budějovice ležící uprostřed městské zástavby (388 m n.m., N 48° 57´ 42´´, E 14° 28´ 05´´, indikativ C2CBUD01; k této stanici se vztahuje dlouhodobý průměr) a České Budějovice-Rožnov ležící na okraji městské aglomerace v místech s méně významnou zástavbou (394,6 m n.m., N 48° 57´ 09´´, E 14° 28´ 20´´, indikativ C2CBUD02; z této stanice jsou referována aktuální data); data Český hydrometeorologický ústav. Jednak se tak ukazuje rozdíl mezi údolím Českobudějovické pánve a návětrným svahem nad touto pánví, ale současně je možno odvodit rozdíl charakteristik daného roku a dlouhodobého průměru (použito je období klimatického normálu 1961-1990 dle Květoň 2001).

Protože pro stanici Rudolfov není k dispozici dlouhodobé měření zahrnující období takzvaného klimatického normálu (1961-1990), je vývoj charakteru počasí proveden podle stanice České Budějovice s tím, že je až následně přihlédnuto ke specifikům stanice Rudolfov.

Stručný popis charakteru počasí

Porovnání se stanicí České Budějovice
Následující porovnání vychází z dat měřených mezi únorem 2014 a říjnem 2016.
Teplota vzduchu: Průměrné měsíční teploty vzduchu jsou na stanici Rudolfov průměrně o 0,20 °C nižší (maximální rozdíl -0.47 °C), v některých měsících však až o 0,11 °C vyšší. Kladný rozdíl byl zaznamenán v srpnu až říjnu 2014, v srpnu 2015 a v dubnu a květnu 2016. Dlouhodobý rozdíl vyplývající z rozdílu nadmořských výšek je modelován ve výši -0,35 °C. Minimální denní teploty se lišily méně, průměrný rozdíl byl +0.15 °C, tedy na stanici Rudolfov byly minimální teploty průměrně vyžší oproti stanici umístěné níže. V jednotlivých měsících byl průměrný rozdíl minimálních teplot -0.33 až +0.76 °C. Průměrné maximální teploty se lišily o -0.41 °C, přičemž bylo zaznamenáno rozmezí -0.83 až +0.11 °C (kladných rozdílů bylo dosaženo v dubnu a květnu 2016). Vztah teplot na stanici Rudolfov vzhledem ke stanici České Budějovice bylo možno popsat regresemi dle tabulky 1a.
Vlhkost vzduchu: Průměrná hodnota byla na stanici Rudolfov vyšší (+4.4 %), rozdíl měsíčních průměrů na obou stanicích se pohyboval mezi +1.4 až +6.8 %. Rozdíl minimální denní vlhkosti vzduchu byl výraznější (+7.6 %) s rozmezím +2.9 až 10.8 % v jednotlivých měsících. Maximální denní vlhkost vzduchu se celkově nelišila, v jednotlivých měsících se rozdíl pohyboval mezi -1.5 % až +2.8 %. Kladný rozdíl byl zaznamenán ve výrazně suché a teplé periodě duben 2015 až březen 2016, jinak byl rozdíl většinou záporný. Jednotlivé regresní vztahy pro vlhkost vzduchu mezi stanicemi Rudolfov a České Budějovice jsou uvedeny v tabulce 1b. Vzhledem ke skutečnosti, že regresní vztah je mírně nelineární, bylo použito polynumů 2. stupně.
Úhrn srážek: Průměrná odchylka měsíčního úhrnu srážek oproti stanici České Budějovice činila +4.2 mm, rozmezí pro jednotlivé měsíce bylo -19.8 až 32.3 mm.
 
Tabulka 1a.. Vztah denních teplot na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Průměrná teplota (°C) TRudolfov = -0.20 + 1.0006 * TČBud 0.998
Minimální teplota (°C) TRudolfov = 0.25 + 0.9822 * TČBud 0.992
Maximální teplota (°C) TRudolfov = -0.41 + 1.0000 * TČBud 0.998
Tabulka 1b. Vztah denních vlhkostí vzduchu na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Průměrná vlhkost (%) HRudolfov = -8.3 + 1.46 * HČBud - 0.0038 * HČBud2 0.975
Minimální vlhkost (%) HRudolfov = -4.7 + 1.49 * HČBud - 0.0044 * HČBud2 0.992
Maximální vlhkost (%) HRudolfov = 16.6 + 1.01 * HČBud - 0.0020 * HČBud2 0.858
Tabulka 1c. Vztah denních úhrnů srážek na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02) v období 31.1.2014 až 31.10.2016.
Charakteristika Regrese Korelační koeficient
Úhrn srážek (mm.d-1) RRudolfov = 0.24 + 0.94 * RČBud 0.910
 

2013

Prosinec 2013 byl výrazně teplý a velmi suchý. Nad územím se dlouhodobě udržovala tlaková výše. Průměrný tlak vzduchu byl 1024 hPa. V poslední dekádě došlo k výrazné změně tlaku vzduchu.

2014

Průměrná roční teplota 10.09 °C, průměrná vlhkost vzduchu 82.5 %, roční úhrn srážek 684.5 mm.
Nejnižší tlak byl zaznamenán 3.3.2014 (994,7 hPa), nejvyšší tlak 9.3.2014 (1036,0 hPa).
Leden 2014 byl opět teplotně nadnormální, ale srážkový deficit byl mírně vyrovnán. Vyšší srážky však byly zaznamenány v jediný den (21.1. - 16,7mm). Na konci ledna byly naměřeny nejnižší teploty pro zimu 2013/2014, když průměrná teplota 26.1. byla -6,0 °C a absolutní minimum -9,1 °C. Od konce prosince přetrvávalo delší období nízkého tlaku vzduchu.
Únor 2014. Tento měsíc začal silnějšími větry. Únor byl opět teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Již 5.2.2014 byl zaznamenán poslední den zimy 2013/2014 s průměrnou teplotou pod 0 °C.
Březen 2014 začíná změnou proudění vzduchu, což se projevuje výrazným kolísáním hladiny tlaku vzduchu (viz změny tlaku vzduchu 6.-7.3.).Období je opět teplotně nadnormální. 14.3.2014 byl poslední den zimy 2013/2014 s výskytem mrazu. Od ledna se objevil první den s výraznějším srážkovým úhrnem (23.3. - 21,8 mm).
Duben 2014. Období s vysokými teplotami a srážkovým deficitem pokračuje i nadále. Situace se však mění na konci měsíce, kdy 27.4. (denní srážkový úhrn 23,4 mm) začíná vlhké období.
Květen 2014. Od 4.5.2014 již průměrná teplota vzduchu neklesá pod 5 °C. Celý měsíc je srážkově nadnormální, čímž došlo k vyrovnávání předcházejícího srážkového deficitu. Tlak vzduchu kolísal jen mírně, což ukazovalo na stabilitu proudění vzduchových hmot.
Červen 2014. Měsíc byl srážkově výrazně podnormální a současně teplejší. V červnu byly zaznamenány minimální změny tlaku vzduchu, s čímž souvisela absence výskytu výraznějších frontálních systémů v blízké střední Evropě, tedy i nízký výskyt vydatnějších frontálních srážek.
Červenec 2014. Nyní se již frontální oblačnost projevila vyššími srážkami, často spojenými s bouřkovou oblačností a srážkami. Tak 8.7. byl zaznamenán srážkový úhrn 8.9 mm za 30 min a celkový jednodenní srážkový úhrn (8.-9.7.) byl 37.9 mm. Pro rok 2014 byl dosud nejvyšší třicetiminutový úhrn srážek zaznamenán 21.7. (13.5 mm). Současně byl červenec teplotně výrazně nadnormální (+1,9 °C na stanici České Budějovice).
Srpen 2014. V první dekádě pokračoval charakter počasí minulého měsíce. K výrazné změně došlo 11.8., kdy po přechodu studené fronty klesly během dvou dnů průměrné teploty z 22,5 °C na 15,3 °C a maximální denní teploty z 30,2 °C na 19,9 °C - ty do konce měsíce již nepřekročily 24.1 °C, často nedosahovaly ani 20 °C.
Srpen 2014. Chladné a deštivé počasí pokračovalo až do 3.9. Stanice České Budějovice poskytuje obraz mírně chladnějšího a vlhčího průběhu počasí v srpnu 2014 ve srovnání s dlouhodobým průměrem.
Září 2014. Výrazná změna počasí nastala od 17.9., kdy byl zaznamenán silnější vítr.Poté do 28.9. následovala změna proudění vzduchu, která byla spojena s výrazným vzestupem průměrného tlaku vzduchu (z cca 1015 hPa na 1028 hPa). K největšímu poklesu průměrných teplot došlo v poslední dekádě září, kdy pro dny 23.-24.9. bylo zaznamenáno lokální minimum průměrných jednodenních teplot 7,23 °C.
Říjen 2014. Pokračoval nástup typického podzimního počasí, které však v tomto roce je stále teplotně nadprůměrné. K výraznějšímu ochlazení došlo až 23.10.
Listopad 2014. Postupovalo další ochlazování, přesto byly teploty vzduchu i nadále výrazně nadnormální. Současně zkončilo období s vyššími srážkovými úhrny. Všechny změny však byly relativně plynulé, bez náhlých změn, až na změny tlaku vzduchu okolo 5.11.
Prosinec 2014. Nyní se častěji měnila cirkulace vzduchu, což se projevilo zvláště výraznějšími změnami vlhkosti vzduchu, přičemž však srážkové úhrny byly celkově nízké (viz vzestup vlhkosti 17.12.). V závěru roku (okolo 27.12.) nastoupil typický zimní charakter počasí s mrazy, přičemž již 30.12.2014 byl zaznamenán nejchladnější den zimy 2014/2015 (průměrná teplota vzduchu -6.71 °C).

2015

Průměrná roční teplota 10.29 °C, průměrná vlhkost vzduchu 78.2 %, roční úhrn srážek 537.0 mm (72% potenciální evapotranspirace).
Nejnižší tlak byl zaznamenán 30.1.2015 (974,9 hPa), nejvyšší tlak 18.2.2015 (1042,0 hPa).
Leden 2015. Teploty byly silně nadprůměrné (odchylka +3.1 °C). Průběh počasí byl bez větších výkyvů. Na konci ledna (do 30.1.) byl pozorován velmi výrazný náhlý pokles tlaku vzduchu.
Únor 2015. Poslední den zimy 2014/2015 s průměrnou teplotou pod 0 °C byl zaznamenán 14.2.2015. Kladná odchylka průměrné teploty vzduchu oproti normálu se ve srovnání s lednem snížila, výrazný však byl srážkový deficit. Změny tlaku vzduchu byly v únoru (respektive od konce ledna (30. 1., 18. 2., 22. 2.) nejvýraznější v celé řadě od začátku měření.
Březen 2015. Teploty byly nadnormální i v březnu, mírný srážkový deficit pokračoval i na začátku měsíce. Výraznější zvýšení vzdušné vlhkosti bylo zaznamenáno okolo 22.3.
Duben 2015. 7.4.2014 byl poslední den zimy 2014/2015 s výskytem mrazu. Následovalo výrazné oteplení (10.-11.4.), přičemž průměrná teplota vzduchu již dále neklesá pod 5 °C.
Květen 2015. Jako celek byl květen teplotně i srážkově normální. Po výrazném oteplení na začátku měsíce (4.-6.5.) následoval výrazný pokles teplot 20.-21.5., který byl doprovázen výskytem frontálních srážek, které znamenaly ukončení předchozího suchého období (to se týká regionu jižních Čech, nikoli však celé republiky).
Červen 2015. Měsíc byl typický střídáním dnů s různým charakterem: 8.-10.6. bylo zaznamenáno výrazné ochlazení se zvýšením vlhkosti vzduchu a s přítomností srážek, ihned 13.6. následovalo oteplení, ale následující dny 14.-15.6. byly zaznamenány další srážky. Průměrné teploty vzduchu v průběhu 24 hodin byly vyšší než 20 °C v 8 dnech.
Červenec 2015. Celé období bylo extrémně teplé a suché. Průměrné teploty vzduchu v průběhu 24 hodin byly vyšší než 20 °C 1.-7., 12. a 15.-25.7., nejvyšší průměrná teplota vzduchu 27,4 °C byla zaznamenána 22.7. Od 26.7. následovalo ochlazení.
Srpen 2015. Tento měsíc byl velmi extrémní - teploty byly o 4,9 °C vyšší nežli je dlouhodobý průměr a současně spadlo pouze 58 % srážek vzhledem k období 1961-1990 (podle stanice Č. Budějovice).
Září 2015. Přestože se i v září objevily dny extrémně teplé (1.9., 16.-17.9.), celkově byl měsíc průměrný jak vzhledem k teplotám, tak ke srážkám. Opět se ukazuje, že září je klimaticky nejstabilnějším obdobím roku.
Říjen 2015. Průměrné teploty vzduchu odpovídají dlouhodobému průměru, srážkový úhrn je mírně vyšší, takže definitivně zkončila suchá perioda roku.
Listopad 2015. Průměrné teploty vzduchu jsou výrazně vyšší, stejně tak srážky. Výraznější ochlazení nastalo mezi 21.-23.11. po přechodu fronty s vyššími srážkovými úhrny.
Prosinec 2015. Měsíc patřil opět k výrazně teplotně nadprůměrným (teploty vyšší o přibližně 5 °C oprodi období 1961-1990) a současně k suchým obdobím, s čímž souvisí i vyšší množství zaznamenané sluneční energie. K výraznějšímu ochlazení došlo až na závěr roku.

2016

Průměrná roční teplota 9.31 °C, průměrná vlhkost vzduchu 82.4 %, roční úhrn srážek 646.5 mm (97% potenciální evapotranspirace).
Nejnižší tlak byl zaznamenán 14.2.2016 (988,9 hPa), nejvyšší tlak 29.12.2016 (1043,1 hPa).
Leden 2016. Průměrná teplota vzduchu byla přibližně o 1,5 °C vyšší oprodi období 1961-1990, úhrn srážek byl pouze mírně vyšší. K výraznému poklesu tlaku vzduchu došlo 4.-5. 1. V druhé polovině měsíce se střídala období výraznějšího ochlazení a oteplení.
Únor 2016. Průměrná teplota vzduchu byla dokonce o 4,7 °C vyšší oprodi období 1961-1990, úhrn srážek byl pouze mírně vyšší. Únor byl charakteristický též významnějšími změnami tlaku vzduchu, s čímž souviselo střídání období s různou teplotou vzduchu.
Březen 2016. Počasí bylo velmi stabilní bez výraznějších výkyvů. Průměrná teplota byla mírně vyšší oproti období 1961-1990 (+1,2 °C), srážek bylo méně.
Duben 2016. Tento měsíc byl teplotně pouze mírně nadnormální (+0.5 °C ve srovnání s lety 1961-1990), ani úhrn srážek se výrazněji neodchyloval od normálu.
Květen 2016. Měsíc byl oproti dlouhodobému normálu mírně teplejší (+0,7 °C), i tak však byl oproti chladnému květnu 2015 nevýrazně teplejší (+0,3 °C) Současně se jednalo o první měsíc s vyššími úhrny srážek (155% oproti období 1961-1990), s čímž souvisí i výskyt více dnů s významným zvyšováním vlhkosti vzduchu.
Červen 2016. Červen byl nadprůměrně teplý (+1,7 °C) a relativně suchý (srážky tvořily 71% dlouhodobého normálu). Oteplování ve dnech 23.-25.6. bylo následováno ochlazením s deštěm 27.-28.6.
Červenec 2016. Červenec by opět výrazně teplejší oproti dlouhodobému mormálu (+1,8 °C), současně však již nedosahoval takové průměrné teploty, jako rok 2015, oproti němuž byl chladnější (-2,2 °C). K výraznější změně charakteru počasí došlo ve dnech 11.-15.7., kdy byla teplá fronta následována studenou frontou. Zvláště tento předěl přispěl k velmi vysokým srážkovým úhrnům (262% dlouhodobého normálu).
Srpen 2016. Měsíc byl přibližně o 0.9 °C teplejší a výrazně sušší, přičemž spadlo pouze 47 % srážkového normálu. Srážky byly výrazněji soustředěny ve dvou termínech na začátku a konci měsíce.
Září 2016. První podzimní měsíc byl výrazně teplejší (+3.2 °C) a suchý (spadlo 56 % srážkového normálu), což je o to výraznější, že variabilita počasí v září bývá obecně nižší. Počasí mělo stabilní charakter, ochlazení bylo zaznamenáno až okolo 21.9.
Říjen 2016. Charakter počasí se změnil: průměrné teploty výrazně klesly (rozdíl -0.3 °C oproti normálu) a srážkové úhrny vzrosly (spadlo 176% srážkového normálu). Začátek měsíce vykazoval vyšší srážkové úhrny, poté následovaly dny s dalším výraznějším ochlazením.
Listopad 2016. Teploty vzduchu odpovídaly dlouhodobému normálu a úhrn srážek byl mírně vyšší (133%). Zaznamenány byly dvě výraznější teplotní změny - oteplení 16.-18.11. a ochlazení 28.-30.11.
Prosinec 2016. Prosincové teploty byly pouze nevýrazně vyšší oproti dlouhodobému normálu a úhrn srážek odpovídal dlouhodobému průměru za prosinec. Zaznamenáno bylo typické vánoční oteplení (25.-26.12.), k ochlazení došlo v závěru roku (30.-31.12.)

2017

Průměrná roční teplota 9.32 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.4 %, roční úhrn srážek 619.4 mm (84% potenciální evapotranspirace).
Nejnižší tlak byl zaznamenán 11.12.2017 (986,5 hPa), nejvyšší tlak 19.-20.1.2017 (1040,4 hPa).
Leden 2017. První měsíc roku 2017 byl výrazně chladný oproti dlouhodobému normálu (-3,1 °C), srážky dosahovaly 63% normálu. Současně se střídaly periody s výrazným poklesem a vzestupem teplot. Výrazné zimní kolísání tlaku vzduchu bylo zaznamenáno pouze v krátkém období od 6. do 18. ledna.
Únor 2017. Naopak únor byl teplotně nadnormální (+2,6 °C), střídání teplých a chladných period bylo nejvýraznější v závěru měsíce. Srážky dosahovaly 66% normálu.
Březen 2017. Teplé období pokračovalo i v březnu (rozdíl oproti normálu +3,6 °C). Úhrn srážek se však přibližoval normálu (91%).
Duben 2017. Duben byl naopak teplotně normální, ale výrazně vlhký (184%). K výraznějšímu oteplení došlo až v poslední třetině měsíce.
Květen 2017. V tomto měsíci pokračovalo teplotně nadprůměrné počasí (+1,7 °C) ze závěru dubna, zaznamenáno však bylo několik vzestupů a poklesů teplot vzduchu. Současně se jednalo o nejsušší měsíc roku (38% měsíčního normálu).
Červen 2017. V červnu byla zaznamenána nejvyšší kladná odchylka teploty vzduchu (+3,5 °C) v roce 2017. Současně byl zaznamenán nízký úhrn srážek (68% měsíčního normálu).
Červenec 2017. Nadprůměrně teplé počasí pokračovalo i v červenci (+2,0 °C), kdy výraznější ochlazení bylo zaznamenáno až okolo 25.7., přičemž se současně výrazně zvýšila i vlhkost vzduchu. Úhrn srážek byl nadnormální (137%), čímž se částečně vyrovnal deficit předchozího období.
Srpen 2017. Srážkový deficit se však vyrovnával především v srpnu (spadlo 198% srážkového normálu). Teplotně byl měsíc nadnormální (+2,7 °C).
Září 2017. Na začátku měsíce byl zaznamenán výrazný pokles teplot vzduchu, celkově bylo září teplotně mírně podnormální (-0,9 °C). I tento fakt ukazuje, že září bývá klimaticky nejstabilnějším obdobím roku, kdy se klimatická změna projevuje nejméně. Poslední výrazný vzestup vlhkosti vzduchu v roce 2017 nastal okolo 17.9., poté následovalo vlhkostně stabilní období. Celkový úhrn srážek činil 62% měsíčního normálu.
Říjen 2017. Říjen byl však opět teplotně nadnormální (+2,3 °C), srážkový úhrn byl vyšší (130%).
Listopad 2017. Obdobný charakter počasí bez výraznějších výkyvů trval i v listopadu (teploty +1,4 °C, srážky 102%).
Prosinec 2017. Teplotně byl měsíc nadnormální (+1,6 °C), srážkově průměrný (98%). Zimní kolísání tlaku vzduchu nastalo od 11. prosince. Okolo 19.12. byl zaznamenán výraznější pokles teplot. Výrazný vzestup teplot nastal na přelomu roku.

2018

Průměrná roční teplota 10.28 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.4 %, roční úhrn srážek 629.1 mm (82% potenciální evapotranspirace).
Celkově byl rok výrazně teplý (průměrná teplota byla stejná, jako v roce 2015) a suchý. Teploty v letním období však nedosahovaly takové výše, jako tomu bylo v roce 2015. Vyskytla se jediná epizoda s průměrnou pětidenní teplotou vzduchu nad 25 °C, oproti čtyřem epizodám v roce 2015. Dále byl pozorován abnormální průběh počasí s výrazným poklesem teplot na konci února a v březnu, následně byl však duben výrazně teplý. Přes nižší srážkové úhrny nebyl přímý vliv sucha na vegetaci tak výrazný, protože zaznamenáno bylo několik epizod, kdy se objevily významnější objemy srážek.
Nejnižší tlak byl zaznamenán 6.3. a 30.10. 2018 (991,7 hPa a 991,6 hPa), nejvyšší tlak 25.9.2018 (1040,4 hPa).
Leden 2018. O nestabilitě počasí svědčilo kolísání tlaku vzduchu. Celý měsíc byl výrazně teplý (+5,0 °C).
Únor 2018. Průměrná teplota byla oproti dlouhodobému průměru nižší (-1,9 °C), což způsobilo zvláště výrazné ochlazení okolo 26.2.
Březen 2018. Rovněž tento měsíc byl chladný (-1,1 °C), silné ochlazení bylo možno pozorovat i ke konci března (18.-20.3.).
Duben 2018. Tento měsíc však byl naopak extrémně teplý (+5,9 °C), k prvnímu výraznému oteplení došlo v období 3.-10.4. Současně byl zaznamenán extrémně nízký úhrn srážek (rozdíl byl -92%), což se mohlo projevit na odchylném rozvoji vegetace.
Květen 2018. I nyní pokračovaly nadprůměrné teploty (+3,7 °C), předchozí srážkový deficit se však vyrovnal, spadlo o 78% srážek více oproti normálu.
Červen 2018. Nadprůměrné teploty (+2,1 °C) byly podtrženy dvěma epizodami zvýšených teplot (13.-14. a 22.-24. 6.). V červnu je potřeba upozornit na podstatně vyšší úhrn srážek na stanici Rudolfov oproti stanici České Budějovice.
Červenec 2018. Rovněž červenec byl nadprůměrně teplý (+2,2 °C), navíc však suchý (-50% srážkového normálu).
Srpen 2018. Tento charakter počasí pokračoval i v srpnu (teplota +4,4 °C, srážky -50%). Ke změně s poklesem teplot a nárůstem objemu srážek došlo až od 24.8.
Září 2018. Září bylo sice stále teplejší (+1,9 °C), ale množství srážek se zvýšilo (+58% srážkového normálu), takže letní deficit se částečně vyrovnal.
Říjen 2018. Teploty byly i na podzim vyšší (+2,0 °C).
Listopad 2018. Odchylky teplot (+1,2 °C) a úhrnů srážek (+32%) ukazují mírné přibližování se dlouhodobému průměru.
Prosinec 2018. Poslední měsíc v roce 2018 však byl opět velmi teplý (+3,2 °C), ale současně se snižoval srážkový deficit předchozího období, protože zaznamenán byl více jak dvojnásobek srážkových úhrnů oproti období normálu (+109%).

2019

Průměrná roční teplota 10.12 °C, průměrná vlhkost vzduchu 79.2 %, roční úhrn srážek 623.7 mm (82% potenciální evapotranspirace).
Celkově byl rok výrazně teplý (průměrná teplota byla podobná roku předcházejícímu) a suchý, přičemž vlhkostní poměry byly v souhrnu také podobné roku předcházejícímu. Od března do září byla opakovaně zaznamenávána situace s postupným snižováním relativní vlhkosti vzduchu, které bylo následováno náhlým zvýšením po vpádu vlhkého vzduchu.
Nejnižší tlak byl zaznamenán 13.12.2019 (984,2 hPa), nejvyšší tlak 23.2.2019 (1045,0 hPa). Časté bylo silné kolísání tlaku vzduchu. Výkyvy tlaku vzduchu a variabilita některých měřených parametrů byly vyšší oproti roku 2018.
Leden 2019. Teplotní odchylka byla +1,9 °C, měsíc však byl výrazně vlhký (+90%).
Únor 2019. Teplotní odchylka byla ještě výraznější (+2,7 °C), oproti normálu pouze mírně srážkově bohatší (+26%).
Březen 2019. Na začátku měsíce pozorujeme silné snížení tlaku vzduchu. V březnu pokračovalo přibližování naměřených hodnot k normálu: teploty +0,6 °C, srážky -27%.
Duben 2019. Tento měsíc byla zaznamenána řada extrémů - při teplotní odchylce +2,0 °C spadlo velmi málo srážek (-78% na stanici České Budějovice, na stanici Rudolfov byl však zaznamenán skoro dvojnásobný úhrn srážek!).
Květen 2019. Charakter počasí v květnu měl náhle opačný charakter. Výrazně studený měsíc (odchylka -1,6 °C) byl sážkově normální (+6%). Tomu odpovídá i zvýšení průměrné vlhkosti vzduchu na hodnoty nad 80%.
Červen 2019. Proudění vzduchu se výrazně změnilo, což vyústilo v zaznamenání abnormálně vysokých teplot (+5,4 °C). Srážky se pohybovaly v rámci běžné variability (-8%).
Červenec 2019. Průběh počasí pokračoval z předchozího měsíce (teplotní odchylka +2,2 °C, srážky se zvýšily o 34% normálu).
Srpen 2019. I tento měsíc byl teplý (+2,9 °C) a srážkově normální (-3%).
Září 2019 se přiblížilo normálu, což potvrzuje již dříve vyslovenou hypotézu o stabilitě počasí v tomto ročním období. Teplotní odchylka byla +1,1 °C, srážek spadlo o +21% více.
Říjen 2019. Teplotní odchylka +2,2 °C, srážky -15%.
Listopad 2019. Teplotní odchylka +2,3 °C, srážky -20%.
Prosinec 2019. Teplotní odchylka +3,1 °C, srážky +8%.

2020

Průměrná roční teplota 9.70 °C, průměrná vlhkost vzduchu 80.4 %, roční úhrn srážek 768.8 mm (104% potenciální evapotranspirace).
Rok byl na stanici Rudolfov výrazně vlhký a to zvláště ve srovnání s roky předcházejícími. Přes území přecházela řada frontálních rozhraní, což se projevilo výraznými změnami tlaku vzduchu - zásadní poklesy tlaku byly pozorovány okolo 10.2., 26.2., 5.6., 4.12. a 28.12. Rovněž byl zaznamenán zvýšený výskyt teplotních zvratů. Rozdělení srážek v průběhu roku však bylo poměrně rovnoměrné, bez výskytu suchých období. S přechody front byly častěji spojeny větrnné epizody (únor - duben a prosinec).
V několika měsících roku byl srážkový úhrn na stanici Rudolfov nižší, než na stanici České Budějovice (leden, březen a duben při nízkých srážkových úhrnech, srpen a září při vysokých úhrnech, kdy jsou významné epizodické srážky).
Leden 2020. Teplotní odchylka byla +1,9 °C, srážky -14%.
Únor 2020. Teplotní odchylka byla extrémně vysoká (+5,6 °C), oproti normálu byl měsíc srážkově bohatší (+59%).
Březen 2020. Teploty +1,9 °C, srážky -1%.
Duben 2020. Teplotní odchylka +2,5 °C, srážky -23% - jak bylo konstatováno v rámci dřívějších dlouhodobých analýz změn klimatu, bývá duben výrazně teplejší a sušší.
Květen 2020. Charakter počasí v květnu měl náhle opačný charakter. Výrazně studený měsíc (odchylka -0,8 °C) byl sážkově nadnormální (+48%), což odpovídá charakteristice května 2019.
Červen 2020. Teplotní odchylka +0,9 °C. Srážek byl opět nadbytek (+73%).
Červenec 2020. Teplotní odchylka +1,2 °C, srážky však byly podnormální (-12%), což se však na vegetaci neprojevovalo vzhledem k dostatečné zásobě vody z předchozího období.
Srpen 2020. I tento měsíc byl teplý (+2,6 °C), ale srážkově opět nadnormální (+50%).
Září 2020 Teplotní odchylka byla +1,6 °C, srážek spadlo o +57% více.
Říjen 2020. Teplotní odchylka +1,5 °C, srážky +77%.
Listopad 2020. Teplotní odchylka +1,4 °C, srážky -19%, což značí počátek zimního srážkového deficitu.
Prosinec 2020. Teplotní odchylka +2,4 °C, srážky -22%.

2021

Průměrná roční teplota 8.76 °C, průměrná vlhkost vzduchu 81.2 %, roční úhrn srážek 648.3 mm (94% potenciální evapotranspirace).

Vítr

Za dobu měření byl na stanici zaznamenán vítr nejvyšší rychlosti 23,7 m.s-1 (85 km/h) dne 24. 8. 2018 a 27,3 m.s-1 (98 km/h) dne 10. 2. 2020

 

Tabulka 2. Měsíční údaje o klimatu na stanici Rudolfov ve srovnání s meteorologickou stanicí ČHMÚ České Budějovice-Rožnov (C2CBUD02). Průměrné teploty pro období 1961-1990 dle publikace Květoň (2001). t - teplota vzduchu ve 2 m nad půdním povrchem; DP - teplota rosného bodu; Min H - minimum relativní vzdušné vlhkosti; ET - potenciální evapotranspirace podle výpočtu meteostanice Davis 1) (hodnoty vyšší než úhrn srážek červeně, hodnoty nižší nebo rovny úhrnu srážek modře).
Rok Měsíc Stanice t
(°C)
Min t
(°C)
Max t
(°C)
DP
(°C)
Min DP
(°C)
Max DP
(°C)
Vlhkost
(%)
Min H
(%)
Rychlost větru
(m/s)
Náraz větru
(m/s)
Tlak
(hPa)
Min tlak
(hPa)
Max tlak
(hPa)
Srážky
(mm)
ET
(mm)
Sluneční záření
(MJ.m-2.d-1)
2013 12 Rudolfov 1.46 -6.2 11.9 -0.40 -6.7 5.9 88.9 40     1023.8 991.6 1037.5 6.2    
2013 12 Č.Budějovice 1.8                         7.3    
2014 1 Rudolfov 1.18 -9.1 13.2 -0.54 -10.3 6.5 89.8 52     1012.6 999.5 1025.9 27.5    
2014 1 Č.Budějovice 1.5             84           31.9    
2014 2 Rudolfov 2.44 -3.8 12.1 -0.15 -4.8 5.6 84.9 51     1012.5 997.0 1026.8 4.8    
2014 2 Č.Budějovice 2.72 -5.1 13.0 -0.46 -5.6 5.6 81.4 34           7.4    
2014 3 Rudolfov 6.84 -3.8 23.2 1.73 -5.0 7.8 73.8 22 1.57 16.53 1017.1 994.7 1036.0 36.1    
2014 3 Č.Budějovice 6.92 -4.6 23.6 0.43 -7.1 6.8 67.9 14           30.3    
2014 4 Rudolfov 10.31 -3.1 21.9 5.76 -4.1 12.6 76.3 36 1.52 13.86 1013.8 1003.1 1029.2 44.9    
2014 4 Č.Budějovice 10.65 -4.0 22.4 4.54 -6.5 12.3 69.4 27           21.1    
2014 5 Rudolfov 12.39 -0.1 28.3 8.60 -0.9 17.9 80.6 36 1.50 13.86 1014.5 1005.4 1027.0 139.3    
2014 5 Č.Budějovice 12.75 -0.4 28.7 7.47 -2.1 16.1 74.0 20           107.8    
2014 6 Rudolfov 16.93 5.7 33.3 10.11 4.9 19.1 68.2 23 1.15 13.86 1015.8 1007.1 1022.4 37.0    
2014 6 Č.Budějovice 17.32 5.0 34.1 8.45 0.6 17.5 61.0 17           31.8    
2014 7 Rudolfov 19.37 7.7 33.1 14.47 5.0 20.9 76.8 29 1.16 11.17 1012.2 1000.2 1025.0 110.9    
2014 7 Č.Budějovice 19.67 7.7 34.1 12.68 1.2 19.4 70.0 19           115.3    
2014 8 Rudolfov 16.49 5.6 30.2 13.02 4.7 21.1 82.4 35 0.92 12.08 1013.7 1003.4 1020.2 92.5    
2014 8 Č.Budějovice 16.46 5.8 29.8 11.87 2.7 19.9 77.0 29           111.8    
2014 9 Rudolfov 14.50 2.1 25.6 12.20 1.6 18.3 87.9 53 1.15 11.61 1017.2 1009.1 1029.2 96.8    
2014 9 Č.Budějovice 14.36 1.4 26.2 11.01 0.8 16.3 83.0 45           74.9    
2014 10 Rudolfov 11.13 0.8 22.3 9.38 0.1 16.3 90.3 63 1.23 16.08 1018.2 1000.5 1030.4 64.9    
2014 10 Č.Budějovice 11.12 -0.6 23.7 8.51 -0.9 14.7 85.1 47           43.7    
2014 11 Rudolfov 6.36 -0.1 16.6 5.07 -1.3 11.8 92.5 71 1.56 12.08 1014.9 997.5 1028.5 20.0    
2014 11 Č.Budějovice 6.40 0.3 16.5 4.53 -1.5 10.2 88.3 57           12.6    
2014 12 Rudolfov 2.59 -12.0 12.3 0.38 -13.3 8.7 86.9 56 1.78 13.86 1019.4 1003.6 1035.6 11.3    
2014 12 Č.Budějovice 3.01 -12.9 13.3 0.04 -14.0 8.0 82.2 42           18.9    
2015 1 Rudolfov 1.91 -4.2 14.7 -0.52 -7.1 9.6 85.8 32 1.79 17.44 1016.7 974.9 1037.1 31.7 15.9 1.98
201525 1 Č.Budějovice 2.29 -4.0 14.6 -0.92 -7.7 8.7 81.0 25           33.9    
2015 2 Rudolfov 0.36 -8.4 13.7 -2.24 -9.7 3.5 84.4 37 1.33 13.42 1017.7 989.5 1042.0 7.1 20.0 4.84
2015 2 Č.Budějovice 0.49 -8.3 14.0 -2.90 -10.2 2.9 79.4 30           5.4    
2015 3 Rudolfov 4.90 -3.5 16.0 0.50 -6.1 8.7 76.0 28 1.90 18.78 1020.3 995.1 1037.6 19.4 52.5 9.29
2015 3 Č.Budějovice 4.96 -4.5 15.7 -0.38 -8.6 8.4 71.2 24           30.3    
2015 4 Rudolfov 8.75 -3.3 23.9 2.90 -5.4 12.2 70.6 23 1.57 17.00 1019.2 997.7 1036.6 29.6 79.8 14.28
2015 4 Č.Budějovice 8.89 -3.5 24.9 1.78 -7.7 11.3 65.1 19           24.9    
2015 5 Rudolfov 13.42 4.4 27.9 8.73 -1.4 18.3 76.8 23 1.16 12.08 1015.6 1004.7 1028.9 75.9 84.4 14.58
2015 5 Č.Budějovice 13.62 3.7 27.6 7.58 -2.8 16.7 70.7 20           59.1    
2015 6 Rudolfov 16.90 6.3 30.7 11.94 4.9 20.1 75.8 29 1.10 13.86 1017.6 1005.2 1025.8 104.1 104.6 18.23
2015 6 Č.Budějovice 17.37 6.1 31.3 10.62 2.5 18.9 68.3 24           75.8    
2015 7 Rudolfov 21.39 7.4 36.2 13.44 2.7 20.2 64.7 25 1.25 16.53 1014.3 1002.6 1024.5 46.2 134.9 19.62
2015 7 Č.Budějovice 21.66 6.6 36.2 12.12 0.7 22.0 58.9 22           28.0    
2015 8 Rudolfov 21.97 8.4 37.1 13.41 4.6 18.8 63.7 20 1.29 12.53 1014.4 1003.6 1023.9 40.6 129.3 17.67
2015 8 Č.Budějovice 21.96 8.2 36.4 12.23 3.0 18.4 59.7 17           46.0    
2015 9 Rudolfov 13.51 3.1 34.4 9.40 1.8 16.2 79.3 23 1.20 13.42 1017.6 998.9 1034.1 65.4 60.6 9.94
2015 9 Č.Budějovice 13.66 2.5 34.1 8.41 -0.3 16.5 73.8 22           50.1    
2015 10 Rudolfov 8.33 -2.2 21.0 6.36 -3.1 13.4 89.0 48 0.99 12.97 1019.2 1007.8 1033.3 55.8 28.6 5.29
2015 10 Č.Budějovice 8.45 -2.4 21.4 5.60 -3.4 13.7 83.7 41           61.1    
2015 11 Rudolfov 6.60 -4.7 18.5 3.82 -5.3 13.8 84.5 35 1.53 17.44 1019.4 996.1 1034.2 45.8 23.8 2.99
2015 11 Č.Budějovice 6.73 -4.5 19.2 2.94 -6.5 12.5 78.7 27           55.6    
2015 12 Rudolfov 4.68 -5.8 13.7 2.71 -9.6 8.8 88.4 58 1.16 12.53 1029.2 1014.6 1040.1 15.5 13.3 2.19
2015 12 Č.Budějovice 4.82 -6.0 14.7 1.93 -11.8 8.2 82.6 46           17.5    
2016 1 Rudolfov -0.40 -17.0 11.9 -2.41 -18.3 6.6 87.7 55 1.31 13.86 1016.0 990.7 1037.1 24.8 13.8 2.71
2016 1 Č.Budějovice -0.29 -17.3 12.6 -3.31 -19.4 5.2 80.8 41           31.5    
2016 2 Rudolfov 3.99 -4.4 16.2 0.82 -7.2 9.2 81.8 41 1.74 15.64 1012.2 988.9 1034.6 29.8 26.2 4.37
2016 2 Č.Budějovice 4.38 -5.4 16.8 -0.14 -9.4 8.3 74.2 35           34.2    
2016 3 Rudolfov 4.38 -3.5 23.6 0.98 -4.1 10.0 81.0 29 1.30 14.31 1014.8 994.7 1032.9 19.7 42.0 8.40
2016 3 Č.Budějovice 4.65 -3.5 23.3 0.26 -5.0 9.3 75.3 25           22.4    
2016 4 Rudolfov 8.62 -1.7 26.2 3.77 -3.2 11.1 75.1 27 1.27 16.53 1012.9 1001.5 1029.0 37.5 65.8 12.56
2016 4 Č.Budějovice 8.60 -2.2 25.5 3.01 -5.6 10.7 71.3 24           33.6    
2016 5 Rudolfov 13.75 2.5 27.9 8.81 -1.1 18.6 75.3 32 1.57 11.17 1012.8 994.0 1028.0 111.9 98.0 16.48
2016 5 Č.Budějovice 13.68 2.9 27.9 8.15 -2.2 17.7 72.4 31           108.8    
2016 6 Rudolfov 17.50 9.2 32.1 13.40 7.4 21.3 79.6 37 0.84 11.61 1013.1 997.4 1024.9 66.7 96.2 17.39
2016 6 Č.Budějovice 17.94 9.0 32.6 12.80 4.4 19.9 74.8 31           66.3    
2016 7 Rudolfov 19.19 7.3 33.8 14.47 6.6 20.7 77.4 32 1.01 11.61 1016.0 1008.2 1025.4 184.0 111.1 18.24
2016 7 Č.Budějovice 19.64 8.1 33.3 13.91 6.1 20.5 73.1 30           202.0    
2016 8 Rudolfov 17.66 5.4 30.9 13.17 4.7 19.0 78.1 32 0.90 10.28 1018.8 1005.9 1028.7 42.3 94.5 15.99
2016 8 Č.Budějovice 17.98 5.3 31.4 12.66 3.6 18.3 74.6 27           37.0    
2016 9 Rudolfov 16.40 4.0 29.8 11.96 3.6 17.4 78.4 38 0.98 15.64 1017.9 1005.9 1028.6 15.2 76.5 12.70
2016 9 Č.Budějovice 16.65 4.6 30.1 11.34 0.3 17.3 76.3 34           26.4    
2016 10 Rudolfov 7.89 -0.2 25.0 6.27 -0.9 13.4 91.0 44 0.95 13.42 1020.8 1008.6 1034.4 60.4 22.3 4.41
2016 10 Č.Budějovice 8.09 -1.1 24.7 5.90 -1.6 13.6 87.1 44           56.2    
2016 11 Rudolfov 3.03 -7.6 15.7 1.54 -8.5 10.1 91.3 53 1.05 11.17 1017.7 999.2 1037.1 33.4 12.9 2.88
2016 11 Č.Budějovice 3.23 -7.7 16.3 1.13 -8.8 9.2 87.0 44           46.0    
2016 12 Rudolfov -0.38 -9.8 11.6 -1.70 -10.9 7.7 92.0 59 1.12 13.86 1030.9 1012.8 1043.1 20.9 9.8 1.83
2016 12 Č.Budějovice -0.10 -10.3 12.8 -2.13 -11.5 6.6 87.0 52           16.5    
2017 1 Rudolfov -5.09 -16.4 4.4 -7.09 -17.9 1.7 87.1 67 1.23 14.31 1024.8 994.7 1040.4 13.1 11.6 2.92
2017 1 Č.Budějovice -4.92 -17.1 4.6 -7.86 -19.1 1.2 80.7 54           14.9    
2017 2 Rudolfov 1.96 -5.9 16.6 -1.06 -7.1 7.2 82.8 30 1.44 20.56 1019.3 995.4 1038.1 15.0 24.2 4.62
2017 2 Č.Budějovice 2.32 -6.6 17.5 -1.77 -7.8 6.3 76.6 24           15.4    
2017 3 Rudolfov 6.65 -2.8 21.9 2.28 -6.3 9.8 76.7 30 1.49 14.31 1017.6 995.6 1031.5 37.3 53.7 9.38
2017 3 Č.Budějovice 7.03 -3.4 22.1 1.48 -7.1 8.5 70.7 25           29.1    
2017 4 Rudolfov 7.44 -3.2 22.6 3.13 -5.8 13.0 77.0 35 1.45 12.97 1018.2 1006.1 1033.9 81.9 56.2 10.35
2017 4 Č.Budějovice 7.90 -4.0 23.3 2.36 -7.6 10.0 70.8 31           85.4    
2017 5 Rudolfov 14.37 -0.6 31.9 8.82 -1.7 18.1 72.8 28 1.36 12.53 1016.0 1000.2 1030.3 24.6 111.3 19.01
2017 5 Č.Budějovice 14.69 0.1 31.9 8.12 -3.9 18.3 68.4 26           26.9    
2017 6 Rudolfov 19.25 6.2 33.3 12.02 5.2 21.1 66.8 29 1.33 13.42 1013.4 991.9 1024.8 75.4 135.3 21.73
2017 6 Č.Budějovice 19.67 6.8 32.9 11.28 4.4 19.1 62.3 25           62.8    
2017 7 Rudolfov 19.42 8.2 32.2 13.48 5.9 20.9 72.0 33 1.34 11.61 1013.7 1001.5 1025.1 102.0 116.1 17.66
2017 7 Č.Budějovice 19.81 7.6 32.8 12.94 4.3 19.8 68.2 28           106.4    
2017 8 Rudolfov 19.48 7.2 35.8 14.35 6.5 22.1 75.3 28 1.05 15.64 1016.6 1008.2 1023.3 125.9 105.1 16.71
2017 8 Č.Budějovice 19.82 6.6 36.1 13.81 5.9 21.1 71.7 26           156.0    
2017 9 Rudolfov 12.25 4.4 22.4 9.46 3.8 16.9 85.0 49 1.21 14.31 1016.0 1001.7 1026.7 37.2 51.5 9.38
2017 9 Č.Budějovice 12.57 4.2 22.8 8.93 3.6 16.6 80.4 43           29.3    
2017 10 Rudolfov 10.33 -0.2 24.6 7.39 -1.6 14.6 84.0 39 1.52 20.56 1019.5 993.6 1029.8 56.4 38.9 5.95
2017 10 Č.Budějovice 10.72 2.3 25.5 6.69 -2.1 14.5 77.9 32           41.7    
2017 11 Rudolfov 4.20 -3.7 15.6 2.13 -4.5 7.4 87.8 51 1.40 11.61 1016.4 993.5 1029.7 34.9 16.9 2.88
2017 11 Č.Budějovice 4.71 -3.3 15.5 1.54 -5.8 7.0 81.1 43           35.4    
2017 12 Rudolfov 1.02 -10.8 12.7 -1.23 -11.8 7.8 86.3 51 1.34 14.75 1016.2 986.5 1035.8 15.9 12.5 2.01
2017 12 Č.Budějovice 1.32 -13.0 12.7 -2.41 -14.9 5.8 77.2 39           24.0    
2018 1 Rudolfov 2.85 -4.4 12.2 0.88 -5.2 6.9 88.2 55 1.92 19.22 1016.0 992.4 1034.8 15.5 16.6 2.37
2018 1 Č.Budějovice 3.22 -4.0 12.8 -0.26 -6.8 5.1 78.8 43           23.3    
2018 2 Rudolfov -2.70 -16.2 7.6 -5.19 -17.9 3.9 84.3 52 0.99 8.94 1018.4 1001.2 1029.1 15.6 15.6 4.85
2018 2 Č.Budějovice -2.18 -16.5 8.8 -6.15 -18.7 3.9 75.4 38           20.2    
2018 3 Rudolfov 1.84 -15.3 14.7 -1.40 -17.3 7.6 81.0 39 1.76 11.61 1006.7 991.7 1027.3 18.1 36.9 7.78
2018 3 Č.Budějovice 2.27 -15.4 15.6 -2.53 -17.9 6.9 72.3 26           25.9    
2018 4 Rudolfov 13.83 0.6 27.7 6.56 -4.5 13.2 65.3 21 1.88 14.75 1013.1 997.7 1033.0 5.8 104.1 16.06
2018 4 Č.Budějovice 13.99 -0.7 28.7 4.83 -9.3 12.8 58.0 17           3.8    
2018 5 Rudolfov 16.56 5.2 28.8 11.29 3.5 18.5 74.2 30 1.33 12.53 1014.4 1005.2 1023.7 118.4 115.2 18.92
2018 5 Č.Budějovice 16.73 5.3 29.1 10.11 -0.1 17.3 68.7 21           124.5    
2018 6 Rudolfov 17.60 7.7 30.2 13.40 4.0 19.1 79.1 40 1.08 12.08 1014.9 1003.4 1022.9 126.3 97.6 17.02
2018 6 Č.Budějovice 18.26 7.8 30.8 12.22 1.8 19.8 71.3 31           87.4    
2018 7 Rudolfov 19.47 5.5 33.3 13.46 4.2 19.5 72.0 33 0.88 12.08 1014.1 1007.7 1019.9 52.6 119.4 19.27
2018 7 Č.Budějovice 20.03 5.2 33.8 12.15 1.5 18.2 65.0 22           38.9    
2018 8 Rudolfov 21.27 6.1 35.0 13.74 3.6 20.9 66.5 25 1.00 23.69 1015.4 1004.5 1023.2 62.0 120.9 17.63
2018 8 Č.Budějovice 21.48 6.1 34.9 12.39 0.5 18.8 61.1 18           39.3    
2018 9 Rudolfov 14.83 -0.7 29.6 10.82 -4.0 17.8 80.1 18 1.04 15.19 1020.4 1003.2 1040.4 89.0 70.8 12.39
2018 9 Č.Budějovice 15.35 -0.7 30.2 9.86 -4.2 16.7 73.5 19           75.0    
2018 10 Rudolfov 10.33 -0.5 22.7 6.73 -1.0 14.1 81.0 37 1.63 15.64 1018.2 991.6 1029.3 40.8 47.9 6.86
2018 10 Č.Budějovice 10.36 -0.9 23.8 5.67 -2.6 13.0 75.6 30           31.2    
2018 11 Rudolfov 4.26 -5.7 15.6 2.98 -7.3 12.0 92.5 65 1.24 14.75 1020.2 1005.5 1033.9 33.7 12.6 2.79
2018 11 Č.Budějovice 4.51 -7.2 17.1 2.45 -8.9 11.2 87.1 50           45.9    
2018 12 Rudolfov 2.29 -4.2 12.3 0.48 -6.1 8.8 89.0 55 1.76 16.53 1020.2 998.7 1032.9 51.3 13.0 1.77
2018 12 Č.Budějovice 2.87 -3.5 12.9 -0.27 -7.1 8.3 80.5 33           51.3    
2019 1 Rudolfov -0.61 -10.2 7.4 -2.82 -11.4 3.7 86.2 58 1.86 17.89 1013.9 992.3 1034.9 48.9 14.5 2.40
2019 1 Č.Budějovice 0.05 -10.2 8.8 -3.80 -12.1 3.0 76.2 42           42.9    
2019 2 Rudolfov 1.82 -12.3 16.8 -1.80 -13.4 5.8 80.1 17 1.02 13.42 1024.5 991.2 1045.0 27.3 27.8 6.23
2019 2 Č.Budějovice 2.38 -12.0 17.8 -2.97 -17.9 5.9 71.4 9           29.6    
2019 3 Rudolfov 6.38 -2.9 20.3 1.69 -5.5 8.4 74.7 24 2.19 19.22 1018.1 998.2 1037.3 22.4 60.1 9.58
2019 3 Č.Budějovice 6.97 -3.2 21.0 0.34 -7.8 7.2 65.7 15           23.5    
2019 4 Rudolfov 9.83 -0.8 26.4 3.35 -3.8 12.5 68.0 22 1.84 17.00 1014.5 995.4 1030.8 21.4 89.5 15.27
2019 4 Č.Budějovice 10.12 -1.4 26.3 1.75 -7.2 10.3 60.3 15 10.4
2019 5 Rudolfov 10.80 0.1 22.9 7.14 -1.2 14.1 80.7 38 1.36 11.61 1013.3 999.8 1032.8 82.5 71.2 13.09
2019 5 Č.Budějovice 11.41 0.0 23.5 6.10 -4.7 13.8 72.9 29           74.5    
2019 6 Rudolfov 21.35 10.8 36.4 14.67 6.9 21.0 69.6 21 1.39 12.53 1015.1 1003.4 1024.8 60.3 142.3 22.47
2019 6 Č.Budějovice 21.64 11.1 35.9 13.32 2.5 19.8 63.7 19           85.5    
2019 7 Rudolfov 19.48 8.1 35.8 13.10 4.9 20.7 70.7 25 1.15 19.22 1013.3 998.7 1022.9 131.1 122.6 18.96
2019 7 Č.Budějovice 20.17 8.3 35.1 11.89 2.4 20.4 63.5 18           104.6    
2019 8 Rudolfov 19.57 8.9 31.9 14.99 8.2 20.2 77.8 35 0.93 11.61 1016.1 1006.2 1027.7 89.4 96.9 15.68
2019 8 Č.Budějovice 20.00 9.2 32.3 13.94 4.8 19.9 71.6 29           76.1    
2019 9 Rudolfov 14.11 1.2 29.8 10.32 0.4 17.9 80.6 41 1.04 15.64 1018.4 1002.0 1032.2 49.2 65.0 11.54
2019 9 Č.Budějovice 14.61 1.2 30.2 9.50 -0.8 16.9 74.4 34           57.3    
2019 10 Rudolfov 10.23 -2.5 24.1 7.62 -4.0 15.6 85.9 42 1.08 11.61 1016.4 1002.3 1028.4 39.3 37.5 6.55
2019 10 Č.Budějovice 10.55 -2.3 24.8 6.73 -3.6 13.5 79.4 33           27.3    
2019 11 Rudolfov 5.35 -2.6 15.3 3.77 -3.3 10.5 90.9 58 1.61 15.19 1007.6 988.9 1025.1 26.4 15.7 2.52
2019 11 Č.Budějovice 5.58 -2.6 15.2 3.19 -4.8 9.4 85.5 48           27.7    
2019 12 Rudolfov 2.65 -6.1 14.5 0.20 -7.9 8.0 85.3 47 1.53 13.42 1015.9 984.2 1042.1 25.6 16.1 2.17
2019 12 Č.Budějovice 2.82 -6.3 15.4 -0.76 -10.2 6.2 78.4 40           26.4    
2020 1 Rudolfov 0.82 -6.6 12.8 -1.01 -7.9 8.5 88.8 61 1.26 15.64 1026.1 999.5 1047.3 10.6 13.7 2.80
2020 1 Č.Budějovice 1.13 -7.2 13.9 -1.80 -9.0 6.5 81.9 47           19.4    
2020 2 Rudolfov 4.72 -5.3 16.1 0.75 -7.1 8.4 77.3 33 2.64 27.28 1016.3 993.1 1035.0 40.1 35.4 4.59
2020 2 Č.Budějovice 5.32 -4.7 17.1 -0.70 -9.7 7.1 66.9 22           37.1    
2020 3 Rudolfov 4.85 -7.6 18.8 -0.56 -9.6 8.6 70.9 29 1.99 17.00 1018.4 989.9 1037.2 26.0 61.3 10.72
2020 3 Č.Budějovice 5.27 -7.6 19.0 -2.09 -14.3 7.4 62.0 20           31.8    
2020 4 Rudolfov 10.28 -5.9 24.4 1.91 -8.4 11.3 60.7 18 1.53 17.00 1017.6 1002.1 1030.5 29.1 107.0 18.50
2020 4 Č.Budějovice 10.62 -5.8 25.1 0.21 -11.7 11.3 53.4 13           35.8    
2020 5 Rudolfov 11.51 -0.3 24.4 6.82 -1.5 16.2 76.3 30 1.25 13.86 1018.6 994.0 1034.1 105.4 88.0 16.29
2020 5 Č.Budějovice 12.21 -0.2 25.3 5.63 -5.5 15.2 68.0 21           103.7    
2020 6 Rudolfov 16.44 7.1 29.9 12.94 6.2 18.4 82.4 46 1.04 10.72 1011.9 992.8 1023.3 188.8 87.0 15.65
2020 6 Č.Budějovice 17.14 6.9 31.3 11.97 3.5 17.4 74.9 28           161.2    
2020 7 Rudolfov 18.19 8.1 32.5 13.25 6.8 19.6 76.3 35 1.00 10.72 1015.6 1007.3 1026.4 122.6 114.9 19.09
2020 7 Č.Budějovice 19.02 8.3 33.0 11.99 2.4 19.0 67.8 24           68.5    
2020 8 Rudolfov 19.30 8.8 32.0 14.81 8.0 21.3 78.7 33 1.02 15.64 1013.3 1001.3 1021.7 70.7 102.5 16.42
2020 8 Č.Budějovice 19.75 9.1 32.3 13.91 5.1 19.4 73.0 25           117.9    
2020 9 Rudolfov 14.70 3.8 28.3 11.16 3.1 18.0 82.2 37 0.94 9.39 1016.6 995.0 1028.8 68.8 70.7 12.71
2020 9 Č.Budějovice 15.07 3.6 28.9 10.46 1.3 17.7 77.1 30           74.6    
2020 10 Rudolfov 9.45 1.6 21.7 7.35 1.0 14.2 88.4 43 1.08 11.17 1013.7 992.0 1025.4 58.7 30.9 5.58
2020 10 Č.Budějovice 9.88 0.6 22.5 6.67 -0.5 13.4 82.0 33           56.6    
2020 11 Rudolfov 4.28 -3.2 18.2 2.81 -4.1 14.2 91.5 55 0.64 10.72 1026.3 1014.6 1038.2 29.5 13.8 2.99
2020 11 Č.Budějovice 4.68 -3.3 19.3 2.27 -5.3 13.5 85.4 40           28.1    
2020 12 Rudolfov 1.80 -6.8 12.2 0.23 -8.4 9.4 90.5 56 1.43 17.00 1011.5 982.0 1029.6 18.6 11.3 1.88
2020 12 Č.Budějovice 2.10 -6.9 13.3 -0.44 -9.0 8.4 83.8 42           19.0    
2021 1 Rudolfov -0.45 -7.4 12.1 -2.39 -8.7 6.2 88.1 52 1.11 13.86 1011.7 989.5 1025.6 52.5 12.2 2.59
2021 1 Č.Budějovice 0.14 -6.9 13.2 -3.19 -10.4 5.5 79.4 39           41.2    
2021 2 Rudolfov 1.05 -15.2 18.7 -1.33 -16.5 7.7 86.3 34 (0.81) 15.2 1021.1 995.7 1043.7 20.3 21.1 5.42
2021 2 Č.Budějovice 1.61 -15.1 19.1 -2.02 -17.0 7.2 78.8 31           18.8    
2021 3 Rudolfov 3.21 -7.2 24.1 -0.51 -9.1 7.9 79.7 32 (1.07) 15.2 1021.8 1002.9 1036.8 33.2 42.9 8.83
2021 3 Č.Budějovice 3.75 -7.3 24.4 -1.75 -12.0 6.7 70.8 22           24.3    
2021 4 Rudolfov 6.36 -4.4 23.2 1.13 -6.7 9.6 72.7 26 1.60 14.3 1017.3 1000.7 1028.9 31.6 72.9 14.22
2021 4 Č.Budějovice 6.85 -3.6 24.2 -0.46 -10.8 8.8 63.4 18           32.5    
2021 5 Rudolfov 10.92 -0.7 28.8 6.40 -1.8 13.4 76.8 33 1.62 15.6 1012.8 1000.5 1024.9 106.3 83.0 14.48
2021 5 Č.Budějovice .11.53 -0.7 29.4 5.00 -5.3 13.1 67.5 22           96.2    
2021 6 Rudolfov 19.48 3.8 32.8 13.35 3.0 19.5 71.5 31 1.14 20.6 1015.9 1003.2 1025.5 122.8 130.3 21.75
2021 6 Č.Budějovice 19.88 3.8 32.9 11.79 0.9 19.0 64.0 22           100.3    
2021 7 Rudolfov 19.11 10.1 30.8 14.58 9.0 21.6 77.7 40 1.07 17.0 1013.8 1004.4 1022.3 76.0 113.6 19.05
2021 7 Č.Budějovice 19.66 9.7 31.8 13.36 7.0 20.3 70.1 33           70.0    
2021 8 Rudolfov 16.61 6.9 30.1 13.10 6.4 20.5 82.2 43 0.96 13.0 1014.9 1001.4 1024.2 107.6 78.6 13.40
2021 8 Č.Budějovice 17.24 7.7 31.3 12.24 6.5 21.6 75.2 31           97.9    
2021 9 Rudolfov 14.87 4.4 26.7 10.86 3.1 18.2 79.6 40 0.90 9.4 1019.0 1011.4 1028.3 16.1 69.3 12.31
2021 9 Č.Budějovice 15.30 4.5 27.8 9.92 1.2 17.8 73.3 30           11.1    
2021 10 Rudolfov 8.46 -2.4 24.7 5.24 -3.4 14.7 82.4 40 1.26 17.4 1020.8 1000.4 1032.4 21.2 42.7 7.38
2021 10 Č.Budějovice 8.58 -2.8 25.1 4.28 -3.9 13.7 76.9 33           19.4    
2021 11 Rudolfov 3.63 -4.1 11.2 1.66 -4.9 7.0 88.2 60 1.10 14.3 1016.9 994.0 1031.4 24.50 14.9 2.85
2021 11 Č.Budějovice 3.97 -4.9 12.7 1.00 -6.0 6.7 81.8 47           34.9    
2021 12 Rudolfov 1.48 -7.6 13.7 -0.31 -9.6 9.3 89.1 68 1.12 11.6 1016.3 996.7 1037.5 36.2 11.3 1.99
2021 12 Č.Budějovice 1.92 -6.8 14.8 -0.93 -10.6 9.2 82.1 51           35.3    
2022 1 Rudolfov                                
2022 1 Č.Budějovice                                
Průměr 1961-1990 1 Č.Budějovice -1.8                         22.6    
2 Č.Budějovice -0.3                         23.4    
3 Č.Budějovice 3.4                         32.0    
4 Č.Budějovice 8.1                         46.5    
5 Č.Budějovice 13.0                         70.1    
6 Č.Budějovice 16.2                         93.0    
7 Č.Budějovice 17.8                         77.8    
8 Č.Budějovice 17.1                         78.8    
9 Č.Budějovice 13.5                         47.5    
10 Č.Budějovice 8.4                         32.0    
11 Č.Budějovice 3.3                         34.7    
12 Č.Budějovice -0.3                         24.5    
Poznámka: Teplota vzduchu a vlhkost byly odečítány aplikací z průběžně publikovaných grafů ČHMÚ od února 2014. Průměry byly počítány jako aritmetický průměr ze všech měřených časových okamžiků (po 10 minutách). Hodnoty srážkových úhrnů uváděné v závorce jsou předběžné, neověřené. Ověřené údaje odpovídají statistikám vykazovaným ČHMÚ, ty však zahrnují i srážky spadlé ráno 1. následujícího měsíce.
V únoru 2018 byl proveden kontrolní přepočet hodnot od začátku měření, v tabulce jsou uvedeny opravené hodnoty.
1) Potenciální evapotranspirace (ET) byla počítána podle postupu popsaného v dokumentu Davis (2006): Derived variables in Davis weather products. Application note 28. - URL: www.davisinstruments.com/support/derived-variables-in-davis-weather-products/

Obr. 1. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr teplot vzduchu na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 2. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr relativní vlhkosti vzduchu na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 3. Měřené hodnoty, klouzavý jedno-denní průměr rychlosti větru, jeho severo-jižní (N) a východo-západní (E) složky a nárazy větru (Hi speed) na stanici Rudolfov od začátku měření. Do konce února 2014 (den 60) se jedná pouze o orientační hodnoty.

Obr. 4. Měřené hodnoty, klouzavý jedno- a pěti-denní průměr tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře na stanici Rudolfov od začátku měření.

Obr. 5. A. Třicetiminutový úhrn srážek a klouzavý jedno-denní průměr hodinového úhrnu srážek na stanici Rudolfov od začátku měření.
B. Jedno- pěti- a deseti-denní hodinový průměr úhrnu srážek. Zvláště poslední z těchto průměrů je možno použít k odlišení délky suchých period.

 


© Karel Matějka - IDS (2014-2022)