Meteorologická stanice Rudolfov

Aktualizováno 9.12.2014

Od prosince 2013 je v provozu vlastní meteorologická stanice Rudolfov, která má sloužit k získání přesných dat o vývoji počasí v širším regionu jižních Čech, kde je prováděn ekologický výzkum. Stanice byla umístěna na pomezí mezi Českobudějovickou pánví a Lišovským prahem, v nadmořské výšce 451 m, která často leží již nad nízkou oblačností v centru pánevní oblasti (obr. 1). Současně je lokalizována na okraji obce pouze s řídkou zástavbou.
Stanice je osazena automatickým přístrojem Davis Vantage Pro 2 (obr. 2) s vyhřívaným srážkoměrem, takže umožňuje měření srážek i v zimním období. Od počátku je pozornost věnována kvalitě měření a kontrole dat (včetně kalibrace).

Měřené údaje jsou automaticky zaznamenávány. Souhrnné údaje budou postupně dostupné na těchto stránkách v příslušné aplikaci a to se zpožděním zpravidla nepřesahujícím jeden měsíc. Podrobná numerická data je možno též objednat na adrese provozovatele - IDS.

Základní údaje o stanici Rudolfov

Tabulka 1. Základní údaje o stanici Rudolfov.
Zeměpisná délka (wgs) 14° 32´ 04´´
Zeměpisná šířka (wgs) 48° 59´ 26´´
Nadmořská výška 451 m
Umístění Mapa na obr. 3
Umístění nad povrchem půdy 2 m
Měřené parametry Teplota vzduchu (graf)
Vlhkost vzduchu (graf)
Směr a rychlost větru (graf)
Tlak vzduchu (graf)
Úhrn srážek (graf)
Celkové sluneční záření (měření od 8.12.2014)
Interval automatického záznamu hodnot 30 minut
Začátek měření 24. 11. 2013

 

Výsledky měření na stanici Rudolfov

 

Obr. 1. Umístění stanice Rudolfov v prostoru Českobudějovické pánve a jejího okolí na podkladu digitálního modelu terénu v němž je stínováním zvýrazněna svažitost. Zobrazena je rovněž poloha meteorologických stanic provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v současnosti nebo v minulosti.

Obr. 2. Použitá automatická stanice Davis Vantage Pro 2. Od 7.3.2014 je anemometr umístěn odděleně od stanice.

 

Obr. 3. Mapa umístění meteorologické stanice Rudolfov.

 


© Karel Matějka - IDS (2013-2014)