Meteorologická stanice Rudolfov

Aktualizováno 7.7.2021

Od prosince 2013 je v provozu vlastní meteorologická stanice Rudolfov, která má sloužit k získání přesných dat o vývoji počasí v širším regionu jižních Čech, kde je prováděn ekologický výzkum. Stanice byla umístěna na pomezí mezi Českobudějovickou pánví a Lišovským prahem, v nadmořské výšce 451 m. Lokalita často leží již nad nízkou oblačností v centru pánevní oblasti (obr. 1). Současně je umístěna na okraji obce v místech s řídkou zástavbou.

Stanice je osazena automatickým přístrojem Davis Vantage Pro 2 (obr. 2) s vyhřívaným srážkoměrem, takže umožňuje měření srážek i v zimním období. Od počátku je pozornost věnována kvalitě měření a kontrole dat (včetně kalibrace). Na místě se nachází rovněž meteorologická budka s kalibrovanými teploměry pro srovnávací měření teploty a vlhkosti vzduchu. Od rorku 2018 zde bylo prováděno měření výparu ze zastíněné vodní hladiny, na základě něhož byl odvozen vztah mezi výparem a proměnnými teplota vzduchu - vlhkost vzduchu - rychlost větru.

Výsledky měření jsou pravidelně porovnávány s výsledky získávanými na meteorologické stanici ČHMÚ České Budějovice.

Měřené údaje jsou automaticky zaznamenávány. Souhrnné údaje budou postupně dostupné na těchto stránkách v příslušné aplikaci a to se zpožděním zpravidla nepřesahujícím jeden měsíc. Podrobná numerická data je možno též objednat na adrese provozovatele - IDS.

Základní údaje o stanici

Tabulka 1. Základní údaje o stanici Rudolfov.
Zeměpisná délka (wgs) 14° 32´ 03.937´´
Zeměpisná šířka (wgs) 48° 59´ 25.778´´
Nadmořská výška 451 m
Umístění Mapa na obr. 3
Umístění nad povrchem půdy 2 m
Měřené parametry Teplota vzduchu (graf)
Vlhkost vzduchu (graf)
Směr a rychlost větru (graf)
Tlak vzduchu (graf)
Úhrn srážek (graf)
Celkové sluneční záření (měření od 8.12.2014; viz obr. 4)
Interval automatického záznamu hodnot 30 minut, 10 minut od r. 2018
Začátek měření 24. 11. 2013

 

Výsledky měření na stanici Rudolfov

 

Obr. 1. Umístění stanice Rudolfov v prostoru Českobudějovické pánve a jejího okolí na podkladu digitálního modelu terénu v němž je stínováním zvýrazněna svažitost. Zobrazena je rovněž poloha meteorologických stanic provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v současnosti nebo v minulosti.

Obr. 2. Použitá automatická stanice Davis Vantage Pro 2. Od 7.3.2014 je anemometr umístěn odděleně od stanice.

 

Obr. 3. Mapa umístění meteorologické stanice Rudolfov.

Obr. 4. Hemisférická fotografie z místa meteorologické stanice, respektive z bodu umístění čidla globální sluneční radiace, pořízená dne 4. 7. 2021. Programem CanopyPhotos je vykrelena dráha Slunce 21. 3. 2021 a 21. 6. 2.2021. Značky na křivkách odpovídají celým hodinám, čas uváděn jako UTC+1. Uveden je čas východu a západu Slunce. Podle vyhodnocení snímku je na dané lokalitě zaznamenáno 85,3 % globální sluneční radiace.

 


© Karel Matějka - IDS (2013-2021)