Louky Šumavy a Předšumaví

V rámci projektu Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit byly vyhodnoceny některé vlastní starší fytocenologické materiály z luk Šumavy a jejího podhůří, v současnosti je hodnocen další publikovaný materiál (např. Moravec, 1965; Balátová-Tuláčková, 1985). Výsledky zpracvání jsou připravovány jako náplň tohoto oddílu.

Prvý byl připraven předběžný příspěvek Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy ve formátu PDF, který byl publikován ve sborníku z konference "Aktuality šumavského výzkumu II" (Srní, 2004).

Souhrnné poznámky ke změnám struktury lučních společenstev

Na základě šetření lučních a obdobných porostů v oblasti Šumavy a jejího předhůří opakovaného v letech 2004 a 2005 je možné kostatovat následující předběžné závěry. Velmi výrazně se mění druhová struktura a celkový charakter lučních a obdobných porostů. Lze jmenovat například následující změny:

Nejvýznamnější pozorované faktory ovlivňující změny lučních společenstev jsou Mezi návrhy na změnu managementu luk, jehož cílem má být zvrácení trendu snižování druhové duversity porostů, patří především

Literatura

Balátová-Tuláčková E., 1985: Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Ser. Bot., Plzeň, 18-19 (1983): 1-82.

Matějka, K., 1995: Ruderalization in the man-influenced forests. In K. Matějka (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. (pp. 14-18). Praha: IDS.

Moravec J., 1965: Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). In: Neuhäusl R. et al., Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder. - Vegetace ČSSR, Ser. A, Vol. 1, Academia Praha, pp. 179-385.

Poschlod, P., Biewer, H., 2005: Diaspore and gap availability are limiting species richness in wet meadows. - Folia Geobot., 40: 13-34.

V současnosti se pracuje na další přípravě materálu pro publikaci zde.


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2004-2005)