Přehled obcí Pošumaví a okolí na mapách stabilního katastru

Tato stránka je správně zobrazována pouze na počítačích s operačním systémem MS Windows.

Pošumaví a přilehlé oblasti zahrnují bývalé kraje Prácheňský a Budějovický podle krajského zřížení v Českých zemích v letech 1751-1848 (1850). Přehled jejich obcí (katastrů) byl zpracován do následující tabulky. Tam je možno porovnat české a německé názvy. Zjistit je možno i příslušné inventární číslo indikačních skic, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze.

Na pracovišti IDS byla dosud zpracována řada indikačních skic. Některé skicy byly skenovány přímo na pracovišti IDS (rozlišení 400 dpi, uloženy v souborech formátu TIFF), jiné byly převzaty z Národního archivu již skenované (rozlišení 300 dpi, uloženy v souborech formátu JPEG). Takto připravené skeny byly dále geokódovány a transformovány v GIS pro zobrazení v systému S-JTSK. Obdobné zpracování je možno objednat i pro další obce ČR po předchozí domluvě.

Pro hledání v tabulce je možné vypsat několik počátečních písmen v jednom nebo více polích v záhlaví následující tabulky. Po napsání posledního písmene zmáčkněte klávesu Enter

Historický kraj ID (Národní archiv) Obec německy (0) Obec německy (1) Obec česky Okres Rok mapování

 

Viz též Krajinná ekologie a historie krajiny

 


© Karel Matějka - IDS (2012)