Služby

Firma Karel Matějka - IDS může nabídnout řešení především následujících úloh

 

Reference, činnost pro akreditovaná pracoviště

O úrovni prováděných prací svědčí výstupy z řady dokončených projektů, příklady jejichž výstupů jsou uvedeny v sekci Seznam publikací, závěrečných zprávy a jiných materiálů.
Příkladem kompletního informačního systému budovaného účelově pro potřeby specializovaného pracoviště může být systém IsoEnz vyvíjený pro Laboratoř analýzy isoenzymů lesních dřevin Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, což je akreditované pracoviště podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1175.3, osvědčení o akreditaci č. 048/2005 vydané ČIA).

 

Existuje řešení právě pro Vás?
To můžete zjistit na stránce příkladů úloh.

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2007)