Nové vlastnosti programu PlotOA

Dokument byl začleněn do nové nápovědy k programu.