Nové vlastnosti programu TextSearch

Dokument byl začleněn do nové nápovědy k programu.