Ceník produktů a prací

Následující ceník obsahuje seznam dodávaných produktů vždy pro jednu instalaci. Týkají se aktuální verze produktu uvedeného na stránce Programy ke stažení. Objednat je možné též úpravu produktu podle zadané specifikace, přičemž se připočítává cena za úpravy, která je závislá na rozsahu nutných prací s případným započtením dalších nutných nákladů (například pro dokoupení některé potřebné licence). Při zakoupení více instalací je možné poskytnout slevu. Cena se může lišit i v případě, že software je poskytován jako součást některé rozsáhlejší služby.
Licenční podmínky pro použití programů: Pokud není uvedeno jinak, je licence platná pro jeden počítač, přičemž uživatel má právo pro svou vlastní potřebu provést instalaci též na vlastní přenosný počítač (notebook), k němuž může obdržet specifický instalační kód. Podmínkou je, že obě instalace bude používat tatáž osoba.
Veškeré dotazy a objednávky je možné zasílat jako e-mail na adresu ids@infodatasys.cz.

Změna ceníku od 1.1.2022: Vzhledem k neustálému vzrůstu nákladových cen, je i firma IDS nucena přistoupit ke zvýšení cen od počátku roku 2022, kdy se níže uvedené ceny zvýší o 10%.

Produkt Cena v Kč Poznámka
FotoOverlay 7 000,-  
FotoOverlay + IDS ViewImages 9 000,- Tato kombinace programů umožňuje i tvorbu databáze snímků.
IDS ViewImages 3 000,- Cena za samostatnou instalaci.
TextSearch 30 000,- Cena instalace TextSearch + FotoOverlay je 34 000,- Kč
DBreleve 16 000,-  
PlotOA
verze 3.0
15 000,- Cena instalace PlotOA + FotoOverlay je 19 000,- Kč
RaTrIds 15 000,-  
Species names
verze 1.0
800,- Sleva je poskytována od 5 instalací.
Species names
verze 1.1
900,- Tento program je dodáván bez databází, uživatel může vytvářet databáze jmen vlastní. Standardně je možno navíc objednat následující databáze:
  • Cévnaté rostliny ČR podle Kubát et al. (2002) - cena 300,- Kč
  • Mechorosty Evropy podle Frey et al. (2006) - cena 500,- Kč
TDM 10 000,-  
SoilExplorer 10 000,-  
SeqAn 15 000,-  
Všechny produkty, které nevyžadují registraci 0,-  
Technická podpora   Specifická podle uzavřené smlouvy. Totéž se týká ceny za úpravu produktů.
1 hodina práce u zákazníka 650,- Podle rozsahu prací a jejich náročnosti může být částka upravena. Počítá se každá započatá hodina práce.
1 km cestovních nákladů 12,-  
Ostatní produkty   Cena bude sdělena na vyžádání

 


© Karel Matějka - IDS (2005-2021)