Nápověda k programu TIFFtags

TIFF Properties Reader

Autor programu: Karel Matějka - IDS, Praha

Účel programu

Rastrová grafická data mohou být ukládána v nejrůznějších formátech, jedním z velmi častých formátů je TIFF (Tag Image File Format), který umožňuje zapsat nejrůznější typy rastrových dat a to díky jeho značné universálnosti. Vlastně až autor (nebo vlastně používaný program) definují to, jaký má mít soubor s daty obsah a to pomocí takzvaných tagů, které umožňují zápis nejrůznější informací, nejen těch základních, jakými jsou například šířka a výška rastru, jeho paleta či vlastní způsob uspořádání dat (například pruhy nebo dlaždice). V datech se tak mohou objevit i takové informace, jako datum vzniku rastru (může být i odlišné od data vzniku souboru) nebo libovolný text, jméno autora dat a jiné. Většina těchto informací zůstává běžnému uživateli většinou skryta. Může se tak stát, že pokud poskytne někomu druhému grafický soubor, současně s daty vlastního rastru může předávat dál i další informace, které nemá pod kontrolou (běžně tak může být sděleno jméno zařízení na němž obraz vznikl).

To však není ještě ten nejzásadnější problém. Vzhledem k univerzálnosti tohoto formátu se často stává, že určitý program umí pracovat pouze s určitými typy rastrů zapsanými do souboru TIF. Ať již se jedná o to, jsou-li data zapsána ve formátu Intel (tzv. uspořádání malý endián, běžné pro MS Windows) nebo Motorola (uspořádání velký endián, většinou původem z operačního systému Unix nebo Linux), pomocí pruhů nebo dlaždic, nebo častým problémem může být různá použitá komprese a barevná hloubka. V případě, že vlastní program neumí s daným souborem TIF pracovat, často pouze oznámí nekompatibilní formát (to ještě v tom lepším případě) nebo se pouze "kousne" a není možné s ním pokračovat v další práci. Jedinou možností pak je zjistit, v jakém vlastně formátu (v jaké struktuře) jsou data uložena. To je možné zjistit právě programem TIFFtags.

 

Pro zpracování programu bylo použito specifikace TIFF verze 6.0 (TIFF, Revision 6.0, Final — June 3, 1992, Aldus Corporation). Další informace je možné nalézt například v publikaci J. D. Murray and W. vanRyper (1994): Encyclopedia of Graphics File Formats, O'Reilly & Associates, Inc. of Sebastopol, California, USA (Česky vyšlo v roce 1995 v nakladatelství Computer Press)

Popis programu

Ihned po spuštění programu je uživatel vyzván k zadání jména jednoho souboru TIF pro načtení jeho vlastností.

Vlastní program sestává z jediného okna, které je rozděleno záložkami na dvě nebo více stran. První strana (Common) informuje o obecných vlastnostech souboru - obsahuje jméno a umístění souboru, jeho velikost a vlastní formát (Intel nebo Motorola), případně též údaje o geokódování obsaženém v externím souboru s extension TFW (tento způsob geografického umístění rastru používají například systémy ArcInfo nebo TopoL; tzv. worldfile). Údaje o umístění takzvaného souboru GeoTIFF jsou přímo v hlavičce souboru, resp. v příslušném tagu.

Každý soubor TIF může obsahovat jeden nebo více adresářů souboru předlohy (Image File Directory - IFD, každé IFD obsahuje vlastně data jednoho rastru). Každému IFD odpovídá jedna následující záložka. Zde na prvém řádku je vypsán celkový počet tagů a poté následuje seznam všech tagů v daném IFD.

Tag je uveden identifikátorem tagu většinou následovaný jeho jménem podle standardu. V druhém sloupci je uveden počet definovaných hodnot a v závorce jejich pozice v souboru. Vlastní údaje z tagu je možné získat po dvojitém kliknutí myší (nebo po zmáčknutí klávesy ENTER) nad daným tagem. Tak se objeví zpráva s údaji identifikátor tagu, typ proměnné a jedna nebo více přiřazených hodnot. Zprávu je možné tlačítkem OK zkopírovat do schránky.

Spodní lišta programu obsahuje tři tlačítka. První (Open) pro otevření nového souboru TIF, druhé pro speciální dotaz na hodnotu určitého tagu (vyžaduje hlubší znalost struktury TIFF od uživatele), třetí (Cancel) pak ukončuje práci s programem.

Možnost použití a licenční podmínky

Program TIFFtags je volně použitelný pro nekomerční účely.

Jednání, které je zejména zakázáno:

Instalace

Program je možno stáhnout na stránce software. Po stažení na disk počítače rozbalte příslušný soubor ZIP, čímž se vytvoří přímo spustitelný soubor TIFFtags.exe, který již dále není potřebné instalovat. Program pro svou činnost potřebuje operační systém MS Windows 9x, NT nebo vyšší.

 


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)