Pravděpodobnost výskytu měsíčních průměrů teplot a srážek pro období od roku 1995 na stanici Churáňov

Karel Matějka

Zpět na stránku Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov
 

Na základě rozložení měřených měsíčních hodnot v období 1995-2008 byla vypočtena pravděpodobnost výskytu každé měřené hodnoty od roku 1995 do roku 2017. Dvourozměrné grafické zobrazení těchto pravděpodobností dokáže poměrně dobře vystihnout charakter jednotlivých období, jak několika měsíců po sobě následujících, tak srovnat roky po sobě následující. Na základě těchto grafů lze jednoduše identifikovat například změnu průběhu průměrných teplot a úhrnů srážek mezi některými lety.

Období let 2009-2014 lze zjednodušeně popsat jako periodu, kdy srážkové úhrny v jarním až letním období roku (měsíce (4)-5-7) byly vysoké, zatímco v pozdně zimním až časně jarním období (měsíce 2-3-(4)) byly nízké. Vysoké teploty byly pozorovány mezi podzimem a zimou (měsíce 11-12) s výjimkou roku 2014. Naopak nízké teploty byly pozorovány v zimě (měsíc 2).

Rok 2015 se lišil celoročně nízkými srážkovými úhrny s výjimkou listopadu. Přes vysohou hodnotu průměrných teplot není na grafu měsíčních pravděpodobností vidět výraznější odchylka od minulých let.


Obr. 1. Pravděpodobnost dosažení průměrných teplot v měsíčním období podle průměrných teplot daného měsíce v období let 1995-2008 za předpokladu normálního rozdělení.

Obr. 2 Pravděpodobnost dosažení úhrnu srážek v měsíčním období podle měsíčních úhrnů srážek v období let 1995-2008 za předpokladu normálního rozdělení.

© Karel Matějka - IDS (2018-2022)