Dlouhodobý trend vývoje některých charakteristik počasí na stanici Churáňov

Karel Matějka

Zpět na stránku Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov
 

Měsíční a roční průměry

Podrobný rozbor změny klimatu na stanici Churáňov je uveden v pracech Matějka (2011, 2014). V následujícím je jednoduchými grafy znázorněn vývoj průměrných teplot vzduchu a průměrných denních úhrnů srážek na stanici Churáňov v období let 1961 až 2014.
Jasně je patrné, že takový vývoj neprobíhá v různých částech roku podobně. Průměrné rožní teploty rostly do roku 1994 pomaleji, poté se jejich vzrůst urychlil. Zajímavé je, že v podzimním období (hlavně září, ale méně výrazně i v říjnu) byla průměrná teplota vzduchu neměnná. Setrvalý vzestup průměrných teplot vzduchu byl pozorován v létě (červenec). U většiny měsíců lze období let 1961-2014 rozdělit na dvě období, v nichž probíhal vývoj odlišně. Hraniční roky se pro teploty mnohndy neshodovaly s mezí 1994/1995, která byla již dříve (Matějka 2014) stanovena na základě rozdělení srážek a výskytu suchých období, ale byly předsunuty až do 80. let 20. století. Nejdříve byla tato změna patrná pro dubnové teploty - ty klesaly do počátku 80. let, ale poté naopak výrazně rostly.
U průměrných ročních srážek vidíme rozdělení na dvě periody: do roku 1994 byl pozorován jejich mírný pokles, ale v hraničním období 1994/1995 došlo k náhlému, skokovému navýšení srážkových úhrnů (cca o 150 mm za rok). Srážkové minimum vidíme v 80. letech 20. století. Mezi lety 1995-2014 se jedná spíš o setrvalý stav s výskytem řady extrémních srážkových situací, které se objevovaly zvláště jako přívalové srážky. V některých měsících však můžeme pozorovat tendenci k úbytku srážek v rámci periody 1995-2014 (únor, březen, listopad, prosinec). Zajímavě se chová měsíc duben, kdy pro období 1961-2014 byl pozorován pokles srážkových úhrnů (zvláště srovnáním period do roku 1980 a po tomto roce).

Období
(měsíc)
Teploty Srážky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
rok
 

Trochu obecnější pohled na vývoj teplot a srážek mohou přinést jejich průměrné hodnoty za několik let. Zvolen byl pohled po desetiletích, přičemž byl zohledněn zjištěný přelom mezi lety 1994 a 1995, který se stal též hranicí dvou dekád (tabulka 3-4).

Porovnáním těchto průměrných hodnot lze vypočítat průměrné zvýšení teplot vzduchu ve výši 0,031 °C.r-1, přičemž se vzrůst zrychloval z 0,011 °C.r-1 mezi prvními dvěma porovnávanými dekádami až na 0,041 °C.r-1 pro rozdíl dvou závěrečných dekád. Pro různé měsíce bylo maximum průměrných teplot vzduchu dosaženo v různých dekádách, neplatí tedy to, že by oteplování bylo rovnoměrné v různých částech roku.

Minimum průměrných ročních srážek bylo zaznamenáno v dekádě 1985-1994, přičemž toto minimum bylo znatelné především v létě. V posledním hodnoceném desetiletí byly nejvyšší jak průměrné roční úhrny srážek, tak jednotlivé měsíční úhrny v květnu až září. Průměrný přírůstek srážek v období 1985-2014 počítaný na základě rozdílu desetiletých průměrů byl 186 mm, tedy o 19,3%, tedy 9,3 mm.r-1.

Tabulka 1. Průměrná teplota vzduchu (°C) v desetiletých periodách na stanici Churáňov. Barevně jsou odlišeny periody s nejnižšími a nejvyššími průměrnými teplotami.
Period Month Year
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965-1974 -3.81 -3.30 -1.21 2.69 7.71 11.02 12.77 12.50 9.01 5.04 -0.02 -3.33 4.09
1975-1984 -3.87 -3.94 -0.42 2.02 7.70 11.30 12.85 12.27 9.56 5.48 0.23 -2.83 4.20
1985-1994 -3.22 -3.68 -0.54 3.29 8.62 10.72 13.71 13.43 9.54 5.06 -0.17 -1.94 4.57
1995-2004 -3.51 -2.27 -0.44 3.82 9.64 12.33 13.42 14.26 9.02 5.60 0.31 -2.96 4.93
2005-2014 -3.10 -3.54 -0.14 5.57 9.14 12.58 14.50 13.15 9.87 6.02 2.09 -2.06 5.34
 
Tabulka 2. Průměrný denní úhrn srážek (mm.d-1) v desetiletých periodách na stanici Churáňov.
Period Month Year
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965-1974 1.75 2.55 2.27 2.88 3.68 4.41 3.28 3.48 2.53 1.81 2.53 3.02 2.85
1975-1984 3.12 1.78 2.36 2.93 2.25 3.67 3.69 3.53 2.31 1.96 2.63 2.93 2.76
1985-1994 2.28 2.22 2.87 2.11 2.52 3.22 3.36 2.81 2.12 2.02 2.53 3.53 2.63
1995-2004 2.72 2.83 3.48 2.25 2.92 3.59 4.09 3.54 2.75 2.56 2.57 2.62 2.99
2005-2014 2.92 2.57 2.64 2.40 3.90 4.44 5.08 4.24 2.76 1.95 2.05 2.79 3.14

© Karel Matějka - IDS (2015-2022)