Lesnická typologie v ČR

Typologický systém lesů používaný v České republice má dlouhou historii, převážně se však vyvíjel jako interní metodika v rámci státní organizace Lesprojekt, později Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Popis tohoto systému dlouho zůstával obsahem pouze interních publikací a nebyl tedy veřejně dostupný. Většina materiálů byla soustředěna a digitalizována na pracovišti IDS v roce 2002 v rámci projektu Zpřístupnění materiálů k vývoji a stavu typologie lesů v ČR. V témže období byla publikována kniha

Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 593 p.

Ta však nepopisuje systém kompletní, ale zabývá se pouze agregačními typologickými jednotkami, její podrobnost končí na úrovni souborů lesních typů. Úrovně lesních typů dosahují následující dvě publikace, z nichž druhá zpřístupňuje český typologický systém též pro zahraničního čtenáře:

Viewegh J. (2003): Klasifikace lesních rostlinných společenstev (se zaměřením na Typologický systém ÚHÚL). - Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 208 p. ISBN 80-213-1061-8

Viewegh J. (2005): Czech Forest (Site) Ecosystem Classification. - Czech University of Life Sciences Prague, 170 p..
[Supported by Universities Development Fund - Ministry of Educacion, Czech Republic; No. F4d 882/2004]

S lesnickou typologií souvisí rovněž lesnická biogeografie, jejíž vývoj byl podobný, jako u vlastní typologie. Výsledkem lesnické biogegrafie je vymezení přírodních lesních oblastí. Jejich analýza byla provedena z různých hledisek pomocí překryvu s řadou datových vrstev v prostředí GIS.

 


© Karel Matějka - IDS (2017)