Lesnická typologie v ČR

Systém lesnické typologie

Typologický systém lesů používaný v České republice má dlouhou historii, převážně se však vyvíjel jako interní metodika v rámci státní organizace Lesprojekt, později Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Popis tohoto systému dlouho zůstával obsahem pouze interních publikací a nebyl tedy veřejně dostupný. Většina materiálů byla soustředěna a digitalizována na pracovišti IDS v roce 2002 v rámci projektu Zpřístupnění materiálů k vývoji a stavu typologie lesů v ČR. V témže období byla publikována kniha

Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 593 p.

Ta však nepopisuje systém kompletní, ale zabývá se pouze agregačními typologickými jednotkami, její podrobnost končí na úrovni souborů lesních typů. Úrovně lesních typů dosahují následující dvě publikace, z nichž druhá zpřístupňuje český typologický systém též pro zahraničního čtenáře:

Viewegh J. (2003): Klasifikace lesních rostlinných společenstev (se zaměřením na Typologický systém ÚHÚL). - Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 208 p. ISBN 80-213-1061-8

Viewegh J. (2005): Czech Forest (Site) Ecosystem Classification. - Czech University of Life Sciences Prague, 170 p..
[Supported by Universities Development Fund - Ministry of Educacion, Czech Republic; No. F4d 882/2004]

Poslední vývoj lesnické typologie je shrnut v publikaci:

Zouhar V. (2021): Změny lesnicko-typologického klasifikačního systému v ČR od 1. 1. 2019. In: Sborník Lesnícka typológia - 70 rokov v službách lesného hospodárstva a ochrany prírody. - Technická univerzita, Zvolen.

Poslední verze typologického systému platná k roku 2019 je patrná z typologické tabulky.

S lesnickou typologií souvisí rovněž lesnická biogeografie, jejíž vývoj byl podobný, jako u vlastní typologie. Výsledkem lesnické biogegrafie je vymezení přírodních lesních oblastí. Jejich analýza byla provedena z různých hledisek pomocí překryvu s řadou datových vrstev v prostředí GIS.

 

Hospodářské soubory

Viewegh J. (2020): Management recommendations according to Management Sets and Sub-sets. Decree No. 83/1996 Coll. on the elaboration of Forest Developmnent Regional Plans Regional Plans of Forests Development and on the specification of Management Sets. Amended by Decree 298/2018 Coll. An English version of both Degrees valid parts. - infodatasys.cz, 26 p.

Viz též materiály použité k výuce hospodářské úpravy lesů, jejíž součástí jsou i původní právní předpisy definující cílové hospodářské soubory.

 


© Karel Matějka - IDS (2017-2020)