Šetření skončilo - nevyplňujte tento dotazník.

Evidence výzkumných projektů a dalších aktivit

Projekt Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

Součástí projektu je rovněž shromáždění informací o aktivitách (výzkumné projekty, odborné studie, monitoring a jiné), jejichž řešení probíhá nebo probíhalo ve třech sledovaných biosférických rezervacích nebo se nich nějak dotýká/dotýkalo. Ceněné jsou rovněž informace o projektech, které by mohly mít vztah k řešené problematice, jíž je management chráněných území, ochrana biodiversity, definování parametrů biodiversity a jiné.
V následujícím formuláři laskavě vyplňte informace, které budou sloužit k sestavení přehledu o těchto projektech.
Poznámky k vyplnění formuláře
Potřebné je zejména vyplnit údaje nadepsané tučně, další položky se vyplňují pouze v případě, že mají smysl.
Případně je možné zaslat potřebné informace v elektronické podobě (například tabulka databáze, soubor MS Excel, případně též textový soubor). V tomto případě může následující formulář sloužit jako přehled, jaké údaje jsou žádány. Můžete použít elektronickou adresu nebo jinou formu spojení - viz kontakt.
Děkujeme za spolupráci

Označení projektu
Jméno projektu
Oblast
Popis projektu
Doba řešení
Publikace výsledků (citace)

Řešitel
Organizace
Odpovědný řešitel
adresa
e-mail
telefon

Zadavatel
Identifikace zadavatele

Doplňkové informace
Další údaje, poznámky

Odesilatel formuláře
Jméno, organizace
e-mail

 

Úvodní stránka projektu


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)