Program KoPla

Lesnictví v ČR používá v rámci svého plánování a správy majetku složité datové struktury, které je vhodné popsat v rámci možností relačních databází, v nichž je navzájem provázána řada tabulek. Tento přístup umožňuje provádět datové analýzy za pomoci takových nástrojů, jakými je dotazovací jazyk SQL. Vzhledem ke spložitosti tohoto datového návrhu (modelu) byl vytvořen firmou PDS s.r.o. samostatný program pro kontrolu plánů (KoPla). Ten současně slouží také jako prohlížečka dat LHP/LHO. Na níže uvedených obrázcích je patrné, jak jsou data jednotlivých tabulek organizována.

Předcházející - Následující