Seminář Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti, 15. ročník

Seminář se uskutečil pod patronací Okrašlovacího spolku Zdíkovska a za spolupráce se Správou Národního parku Šumava dne 24. 10. 2019 v Kašperských Horách.

Sborník

Téma: Co mohou říci poznatky z národních parků k současné lýkožroutové kalamitě v hospodářských lesích ČR za podmínek probíhající klimatické změny

Kompletní výtisk sborníku
Titulní stránka, Úvod

Presentované příspěvky

Presentace uváděné u následujících příspěvků jsou optimalizovány pro Internet Explorer, přičemž je doporučeno zapnout kompatibilní zobrazení. Stejná presentace bez možností animací je uvedena rovněž ve formátu pdf.
Hubený P.: Co nás naučily přírodní procesy v lesích Šumavy? - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Matějka K.: Výkyvy počasí, dynamika klimatu a lesní společenstva - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Jansa V., Skalka M.: S kůrovcem na rozcestí - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Vébrová D., Holešinská J., Härtel H.: Kůrovcová gradace v Národním parku České Švýcarsko v kontextu dlouhodobých cílů národního parku - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Modlinger R., Baťa D., Raevsky S., Rouč Z., Leiner M., Tyšer D., Mráz A., Jakuš R., Kuželka R., Surový P.: Monitoring šíření lýkožrouta smrkového - Ips typographus (L.) v oblasti Smrčiny - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Boháč J.: Epigeičtí brouci jako indikátory stavu biodiversity v horských smrčinách NP Šumava - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Zahradník P., Zahradníková M.: Kůrovcová kalamita z historického pohledu a možnosti řešení - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Leugner J., Bartoš J.: Obnova kalamitních holin - nové přístupy - Presentace - Presentace ve formátu pdf
Kopáček J.: Pohádky Jana Pokorného (Fejeton)

© Karel Matějka - IDS (2019)