Výzkum v povodí jezer Šumavy

Pracoviště IDS dlouhodobě spolupracuje s Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích na řešení problematiky dynamiky a fungování ekosystémů v povodí ledovcových jezer na Šumavě. V období 2007-2011 tak byla spolupráce realizována v rámci úkolu Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? (projekt GA ČR 206/07/1200), na který navazuje projekt Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů (projekt GA ČR P504/12/1218). Stručný přehled výsledků z povodí Plešného jezera podává Kopáček et al (2000).V rámci této spolupráce byla vypracována řada publikací.

Fotografie výzkumných ploch

 

Svoboda M., Kopáček J., Matějka K., Podrázský V., Sládková L. (2006): Carbon pools in mountain Norway spruce ecosystem in the Bohemian Forest (Czech Republic). - Lesnícky časopis-Forestry Journal, 52: 79-87.
Abstract
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of herb layer in the catchments of the Čertovo and Plešné Lakes in Šumava Mts. - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 505-513.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S509-S521.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 482–495. DOI: 10.17221/4529-JFS
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 515-523.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S523-S532.
Matějka K., Starý J. (2009): Differences in top-soil features between beech-mixture and Norway spruce forests of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(12): 540-555. DOI: 10.17221/63/2009-JFS
Matějka K. (2009): Assessment of tree layer biomass and structure using aerial photos in lake catchments of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(2): 63-74 DOI: 10.17221/95/2008-JFS.
Appendix (figures in color)
Matějka K. (2011): Vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera v letech 2007-2010
Matějka K. (2015): Disturbance-induced changes in the plant biomass in forests near Plešné and Čertovo Lakes. - Journal of Forest Science, 61: 156-168. DOI: 10.17221/109/2014-JFS
Matějka K. (2016): Sledování vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera do roku 2016
Matějka K. (2018): Vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera v období 2007 až 2018
Matějka K. (2022a): Catchments of Plešné and Čertovo Lakes (Bohemian Forest) 2007-2022. Data set 1 - Vegetation sampling
Matějka K. (2022b): Catchments of Plešné and Čertovo Lakes (Bohemian Forest) 2007-2022. Data set 2 - Plant biomass
Matějka K. (2022c): Catchments of Plešné and Čertovo Lakes (Bohemian Forest) 2007-2022. Data set 3 - Chemical elements in the plant biomass
Matějka K., Krpeš V. (2022): Norway spruce phenotype variability determined by needle anatomy in Bohemian Forest compared to other regions of the Czech Republic. - Journal of Forest Science, 68(11): 473-483. DOI: 10.17221/137/2022-JFS

Další publikace zabývající se výzkumem v povodí jezer

Kopáček J., Hejzlar J., Stuchlík E., Fott J., Veselý J. (1998): Reversibility of acidification of mountain lakes after reduction in nitrogen and sulphur emissions in Central Europe. - Limnol. Oceanogr., 43(2): 357-361.
Vrba J., Kopáček J., Fott J. (2000): Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. - Silva Gabreta, 4: 7-28.
Hruška J., Kopáček J., Hlavatý T., Hošek J. (2000): Trend of atmospheric deposition of acidifying compounds at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999). - Silva Gabreta, 4: 71-86.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000): Seasonal patterns in chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo Lakes in the 1998 hydrological year. - Silva Gabreta, 4: 105-116.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000): Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 1998 hydrological year. - Silva Gabreta, 4: 117-134.
Evans C.D., Cullen J.M., Alewell C., Kopáček J., Marchetto A., Moldan F., Prechtel A., Rogora M., Veselý J., Wright R. (2001): Recovery from acidification in European surface waters. - Hydrology and Earth System Sciences, 5(3): 283-297.
Kopáček J., Veselý J., Stuchlík E. (2001): Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution (1850-2000). - Hydrology and Earth System Sciences, 5(3): 391-405.
Kopáček J., Stuchlík E., Veselý J., Schaumburg J., Anderson I.C., Fott J., Hejzlar J., Vrba J. (2002): Hysteresis in reversal of central European mountain lakes from atmospheric acidification. - Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 2: 91-114.
Majer V., Cosby B.J., Kopáček J., Veselý J. (2003): Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest. - Hydrology and Earth System Sciences, 7(4): 494-509.
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Kohout L., Nedbalová L., Pražáková M., Soldán T., Schaumburg J. (2003): Long-term studies (1871-2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). - The Science of the Total Environment, 310: 73-85.
Šantrůčková H., Vrba J., Picek T., Kopáček J. (2004): Soil biochemical activity and phosphorus transformations and losses from acidified forest soils. - Soil Biology & Biochemistry, 36: 1569-1576. DOI: 10.1016/j.soilbio.2004.07.015
Šantrůčková H., Šantrůček J., Šetlík J., Svoboda M., Kopáček J. (2007): Carbon Isotopes in Tree Rings of Norway Spruce Exposed to Atmospheric Pollution. - Environmental Science & Technology, 41: 5778-5782. DOI: 10.1021/es070011t
Bárta J., Melichová T., Vaněk D., Picek T., Šantrůčková H. (2010): Effect of pH and dissolved organic matter on the abundance of nirK and nirS denitrifiers in spruce forest soil. - Biogeochemistry, 101: 123-132.
Píšová L., Svoboda M., Šantrůček J., Šantrůčková H. (2008): Can 13C stable isotope record of Norway spruce tree rings display the effect of environmental conditions? - Journal of Forest Science, 54(6): 255-261.
Kopáček J., Cudlín P., Svoboda M., Chmelíková E., Kaňa J., Picek T. (2010): Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. - Boreal Environment Research, 15: 413-426.
Kopáček J., Hruška J. (2010): Reconstruction of acidic deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes (the Bohemian Forest). - Silva Gabreta, 16(3): 149-163.
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Porcal P. (2011): Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998 to 2009. - Boreal Environment Research, 16: 495-508.
Kopáček J., Fluksová H., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013): Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. - Silva Gabreta, 19(1): 1-23.
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013): Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. - Silva Gabreta, 19(3): 105-137.
Bárta J., Šlajsová P., Tahovská K., Picek T., Šantrůčková H. (2014): Different temperature sensitivity and kinetics of soil enzymes indicate seasonal shifts in C, N and P nutrient stoichiometry in acid forest soil. - Biogeochemistry, 117(2): 525-537. DOI: 10.1007/s10533-013-9898-1
Porcal P., Kopáček J., Tomková I. (2014): Seasonal Photochemical Transformations of Nitrogen Species in a Forest Stream and Lake. - PLoS ONE, 9(12): e116364. DOI: 10.1371/journal.pone.0116364
Turek J., Fluksová H., Hejzlar J., Kopáček J., Porcal P. (2014): Modelling air temperature in catchments of Čertovo and Plešné lakes in the Bohemian Forest back to 1781. - Silva Gabreta, 20(1): 1-24.
Kaňa J., Šantrůčková H., Kopáček J., Peroutková M., Matějíčková I. (2014): Chemical and biochemical characteristics of soils in the catchments of Čertovo and Plešné lakes (Bohemian Forest) in 2010. - Silva Gabreta, 20(3): 97-127.
Oulehle F., Cosby B.J., Austnes K., Evans C.D., Hruška J., Kopáček J., Moldan F., Wright R.F. (2015): Modelling inorganic nitrogen in runoff: Seasonal dynamics at four European catchments as simulated by the MAGIC model. - Science of the Total Environment, 536: 1019-1028. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.05.047
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J., Šantrůčková H. (2015): Excess of Organic Carbon in Mountain Spruce Forest Soils after Bark Beetle Outbreak Altered Microbial N Transformations and Mitigated N-Saturation. - PLoS ONE, 10(7): 19pp. DOI: 10.1371/journal.pone.0134165
Vrba J., Kopáček J., Tahovská K., Šantrůčková H. (2015): Long-term ecological research of glacial lakes in the Bohemian Forest and their catchments. - Silva Gabreta, 21(1): 53-71.
Seedre M., Kopáček J., Janda P., Bače R., Svoboda M. (2015): Carbon pools in a montane old-growth Norway spruce ecosystem in Bohemian Forest: Effects of stand age and elevation. - Forest Ecology and Management, 346: 106-113. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.02.034
Čtvrtliková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade A.J., Roy S. (2016): Lake water acidification and temperature have a lagged effect on thepopulation dynamics of Isoëtes echinospora via offspring recruitment. - Ecological Indicators, 70: 420-430. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.06.042
Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T., Šorf M. (2016): Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. - Freshwater Biology, 61: 376-395. DOI: 10.1111/fwb.12714
Norton S.A., Pierret M.-C., Kopáček J., Handley M.J., Perry R.H. (2016): Long-term dynamics of watershed leaching and lake sediment sequestration of rare earth elements following deglaciation of two mountain watersheds. - J Paleolimnol, 55: 209-222. DOI: 10.1007/s10933-015-9872-0
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2016): The sensitivity of water chemistry to climate in a forested, nitrogen-saturated catchment recovering from acidification. - Ecological Indicators, 63: 196-208. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.12.014
Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M., Znachor P. (2016): Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. - Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, v.v.i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice 32pp.
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2017): Changes in surface water chemistry caused by natural forest dieback in an unmanaged mountain catchment. - Science of the Total Environment, 584: 971-981. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.148
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2018): Fluxes of ecologically important solutes in the Čertovo catchment–lake system from 1998–2017. - Silva Gabreta, 24: 85-114.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2018): Fluxes of ecologically important solutes in the Plešné catchment–lake system from 2000–2017. - Silva Gabreta, 24: 115-147.
Navrátil T., Nováková T., Roll M., Shanley J.B., Kopáček J., Rohovec J., Kaňa J., Cudlín P. (2019): Decreasing litterfall mercury deposition in central European coniferous forests and effects of bark beetle infestation. - Science of the Total Environment, 682: 213-225. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.093
Moser K.A., Baron J.S., Brahney J., Oleksy I.A., Saros J.E., Hundey E.J., Sadro S., Kopáček J., Sommaruga R., Kainz M.J., Strecker A.L., Chandra S., Walters D.M., Preston D.L., Michelutti N., Lepori F., Spaulding S.A., Christianson K.R., Melack J.M., Smol J.P. (2019): Mountain lakes: Eyes on global environmental change. - Global and Planetary Change, 178: 77-95. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2019.04.001
Kaňa J., Kopáček J., Tahovská K., Šantrůčková H. (2019): Tree dieback and related changes in nitrogen dynamics modify the concentrations and proportions of cations on soil sorption complex. - Ecological Indicators, 97: 319-328. DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.10.032
Kopáček J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J., Norton S.A. (2019): Effects of tree dieback on lake water acidity in the unmanaged catchment of Plešné Lake, Czech Republic. - Limnol. Oceanogr., 64: 1614-1626. DOI: 10.1002/lno.11139
Oulehle F., Wright R.F., Svoboda M., Bače R., Matějka K., Kaňa J., Hruška J., Couture R.-M., Kopáček J. (2019): Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment. - Ecosystems, 22(4): 725-741. DOI: 10.1007/s10021-018-0298-1
Kopáček J., Bače R., Hejzlar J., Kaňa J., Kučera T., Matějka K., Porcal P., Turek J. (2020): Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback. - Science of the Total Environment, 720: 137518. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137518
Vystavna Y., Schmidt S.I., Kopáček J., Hejzlar J., Holko L., Matiatos I., Wassenaar L.I., Persoiu A., Badaluta C.A., Huneau F. (2020): Small-scale chemical and isotopic variability of hydrological pathways in a mountain lake catchment. - Journal of Hydrology, 585: 124834. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.124834
Čtvrtlíková. M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Vrba J. (2020): Only the adults survive – A long-term resistance of Isoëtes lacustris to acidity and aluminium toxicity stress in a Bohemian Forest lake. - Ecological Indicators, 111: 106026. DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.106026
Schmidt S.I., Hejzlar J., Kopáček J., Paule-Mercado M.C., Porcal P., Vystavna Y., Lanta V. (2022): Forest damage and subsequent recovery alter the water composition in mountain lake catchments. - Science of the Total Environment, 827: 154293. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154293
Burpee B.T., Saros J.E., Nanus L., Baron J., Brahney J., Christianson K.R., Ganz T., Heard A., Hundey B., Koinig K.A., Kopáček J., Moser K., Nydick K., Oleksy I., Sadro S., Sommaruga R., Vinebrooke R., Williams J. (2022): Identifying factors that affect mountain lake sensitivity to atmospheric nitrogen deposition across multiple scales. - Water Research, 209: 117883.
Dočkalová K., Senoo T., Vondrák D., Chvojka P., Kopáček J., Kamasová L., Beneš F., Špaček J., Tátosová J., Bitušík P., Fjellheim A., Stuchlík E. (2022): Macroinvertebrate assemblages in acidified mountain lake inflows differs from lake outflows: the influence of lakes. - Biologia, 77: 2593-2607. DOI: 10.1007/s11756-022-01144-1
Kopáček J., Bače R., Choma M., Hejzlar J., Kaňa J., Oulehle F., Porcal P., Svoboda M., Tahovská K. (2023): Carbon and nutrient pools and fluxes in unmanaged mountain Norway spruce forests, and losses after natural tree dieback. - Science of the Total Environment, 903: 166233. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166233
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023): Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. - Catena, 222: 106839. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Hekera P., Vrba J. (2023): Aquatic quillworts, Isoëtes echinospora and I. lacustris under acidic stress—A review from a temperate refuge. - Ecology and Evolution, 13: e9878. DOI: 10.1002/ece3.9878
Kopáček J., Bače R., Grill S., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2024): Dynamics and variability of microclimate in an unmanaged mountain forest after a bark beetle outbreak. - Agricultural and Forest Meteorology, 344: 109824. DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109824
Schmidt S.I., Fluksová H., Grill S., Kopáček J. (2024): The Significance of Tree Height as a Predictor of Tree Mortality during Bark Beetle Outbreaks in a Small Catchment. - Forests, 15: 803. DOI: 10.3390/f15050803

© Karel Matějka - IDS (2011-2024)