Socio-ekonomický výzkum v krajině ČR

Seznam projektů, které byly řešeny s jinými pracovišti:

- Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit (VaV/610/03/03; doba řešení 2003-2005).

- Protected areas – social deal on nature protection (GA ČR P404/11/0354; doba řešení 2011-2013).


© Karel Matějka - IDS (2013)