Download BDE

Tato verze BDE (Borland Database Engine) je určena pro programy firmy IDS a je s nimi vyzkoušena pro platformy MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 (8.1) a 10. Podporovány jsou verze 32bit i 64bit OS. Stažený soubor je potřebné rozbalit do libovolného prázdného adresáře a poté spustit program setup.exe, při následné instalaci se řídit vlastním instalačním programem.

Nastavení BDE

Po instalaci je většinou potřeba provést nastavení dle požadavků uživatele. Toto nastavení se provádí pomoci nástroje BDE Administrator, který bude přístupný ze složky Ovládací panely v MS Windows.
Jedná se především o nastavení verze nově vytvářených tabulek formátu DBF. Standardně je uvedena verze dBase 7, která není kompatibilní s většinou běžných programů jako MS Excel, MS Access, FoxPro. Proto je potřeba změnit nastavení na formát dBase IV. Toto provedeme v daném nástroji, kde na záložce Configuration vybereme postupně Drivers - Native - DBASE a poté zvolíme v řádku Level hodnotu 4. Soubory vytvářené při tomto nastavení lze otevřít například programem FoxView. Program FoxView (obdobně jako MS Visual FoxPro) u těchto souborů však provádí převod memo souborů a indexních souborů na vlastní formát. Takto převedené tabulky lze sice používat i nadále nástroji, které s tabulkami komunikují přes DBE, ale může nastat problém při práci s indexy.
Další pravidelnou možností je zpřístupnění souborů Paradox pro uživatele v lokální síti, které provedeme následovně: Opět v záložce Configuration vybereme System - INIT a hodnotu řádku LOCAL SHARE změníme na True. Dále vybereme Drivers - Native - PARADOX a na řádku NET DIR zadáme složku (adresář), kde mají být zapisován soubor PDOXUSRS.NET (Paradox network control file). Ve Windows Vista, 7, 8 (8.1) a 10 by to neměl být root systémového disku (C:\), ale nějaký jiný adresář, do něhož není omezení práva zápisu. Vhodné je vytvořit nějaký samostatný adresář (například c:\BDEshare).

Pozor: U novějších operačních systémů Windows nemohou programy zapisovat do složek Program Files a Program Files (x86), přitom standardně BDE administrátor zapisuje nastavení právě v tomto umístění. Existuje však jedno řešení. (1) Vytvoříme nějaký adresář (například c:\BDE) a do něj zkopírujeme soubor s nastavením idapi32.cfg (původní umístění je C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE, případně jiný adresář, kam bylo BDE instalováno. (2) Nyní musíme otevřít registry Windows a najít všechny položky, kde se vyskytuje řetězec "idapi32.cfg". Každou z nalezených položek (není jich mnoho) musíme upravit tak, aby cesta k tomuto souboru odpovídala jeho novému umístění. Následně je možné spustit BDE Administrator a provést změny, jak je uvedeno výše. Pokud by tato změna nebyla provedena, pak změny konfigurace nebudou akceptovány aplikacemi používajícími BDE.

Poznámka: Pokud je uživatel zvyklý provádět úpravy tabulek pro Paradox nebo dBase/FoxPro v nástroji Database Desktop (dbd32.exe), pak je potřeba vzít v úvahu, že tento nástroj nelze spustit v prostředí Windows 10. Tuto chybu lze obejít tak, že ve Windows 10 nainstalujeme virtuální počítač s Windows 7 (například v prostřerí Hyper-V). Na virtuálním počítači je poté potřeba rovněž instalovat a konfigurovat BDE. Následně je možné přímo z disku Windows 10 spustit tam instalovaný program dbd32.exe - vše funguje korektně.
Další možností je užití jiných nástrojů, například IDSDataView (pracuje s tabulkami Paradox, dBase/FoxPro, ale i s databází MS SQL server) nebo FoxView (pracuje se soubory dBase/FoxPro), které jsou produkterm firmy IDS.

 

Produkt   Stručný popis Verze Stáhnout
(velikost)
BDE   Systém Borland Database Engine pro přístup k databázím 5.2 bde.zip
4317 kB

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2021)