Uložení měřených hodnot do databáze

Viz též Vlastnosti objektů a práce s texty

 

Změřené parametry linií je možno uložit do libovolné databázové tabulky dBase/FoxPro (*.dbf) nebo Paradox (*.db). Pro tento účel je potřebné před výběrem pracovního adresáře (viz spodní panel hlavního okna aplikace) mít definováno nastavení v souboru DataStore.ini. Tento soubor má následující strukturu

 

[connection]

Table name=<jméno souboru *.dbf nebo *.db>  {Při užití databáze snímků programů IDS ViewImages nebo TextSearch se jedná o soubor images.dbf; může však být zapsán libovolný jiný soubor s plnou cestou nebo soubor bez cesty, je-li umístěn v daném pracovním adresáři.}

Image name field=<jméno textového pole v tabulce>  {Při užití databáze snímků programů IDS ViewImages nebo TextSearch se jedná o pole FILE_NAME.}

CanAdd=|0,1,2|  {Jedna z uvedených hodnot: 0 - nový řádek nebude do tabulky přidán nikdy; 1 - do tabulky bude přidán řádek pouze tehdy, není-li tam již řádek odpovídající zpracovávanému rastru přítomen; 2 - do tabulky bude přidán nový řádek pro každou měřenou linii.}

[<default jméno pole>]

Field variable=<hodnota "Text" nebo nic> {Je-li uvedena hodnota Text, bude zapisovaná hodnota uložena do pole s odpovídajícím jménem. Není-li uvedena žádná hodnota, bude použito default jméno pole.}

Data variable=<jméno sloupce z okna Line features> {Tato hodnota bude zapsána do definované databázové tabulky}

 

Poslední oddíl se může libovolně-krát opakovat, přičemž jeho pojmenování (default jméno pole) se musí pokaždé lišit.

 

Jak provést uložení dat do databáze?

V okně Line features na tabulce linií zmáčkneme pravé tlačítko myši. Ve zobrazivší se lokální nabídce zvolíme Store data into DB a k uložení dojde automaticky dle nastavení. Pokud není možné uložení nějaké hodnoty provést, objeví se chybové hlášení.

 

Poznámka: Pokud současně pracujeme s programy IDS ViewImages nebo TextSearch s otevřenou databázovou tabulkou stránek (rastrů) do níž je nastaven prováděný zápis měřených hodnot, potom se právě zapsané hodnoty zobrazí až po použití tlačítka Obnovit/Refresh v okně Databáze stran dokumentu v těchto programech.