Menu programu

Viz též Používané soubory, Tlačítka lišty programu

 

Soubor

Editace

Operace (viz Hromadné zpracování souborů)

Nastavení

Okno

První skupina položek slouží k uspořádání oken.

Druhou skupinou položek je seznam otevřených oken programu. Zde se rovněž zobrazuje položka Výsledky dotazu SQL, jejíž podpoložky ukazují na všechna příslušná otevřená okna - výsledky jednotlivých dotazů.

Nápověda