Klasifikace obcí podle zastoupení druhů pozemků (podle užití země)

Pro klasifikaci byly použity prvé dvě osy ordinační analýzy (použitá metoda PCA). První klasifikace (zobrazená pomocí barvy) odpovídá urbanizaci obce, druhá klasifikace (typ výplně plochy) souvisí s intensitou zemědělské činnosti. Na mapě je zřejmé umístění velkých měst a městských aglomerací. Výrazná je zvláště Kladenská aglomerace u CHKO Křivoklátsko. Toto chráněné území je zřetelně ovlivňováno i expanzí hlavního města Prahy ve formě jejích "satelitních obytných městeček". Intenzivní zemědělská krajina se vyskytuje především v severní části hodnoceného území (toto území zasahuje malou měrou až do oblasti CHKO Křivoklátsko), menší zemědělské centrum jsou vylišeny v západních Čechách a na Strakonicku. Vysvětlivky a další popis jsou dostupné v dokumentu formátu PDF.

Klasifikace obcí se projevuje například i ve vztahu mezi velikostí zastavěné plochy a počtem obyvatel. Z příslušného regresního vztahu vyplývá, že velikost zastavěné plochy v hektarech na jednoho obyvatele je následující
Zemědělská
krajina
(a)
Lesní
krajina
(b)
průměr
kategorie
urbanizace
A 0,017 0,013 0,014
B 0,010 0,009 0,009
C 0,006 0,007 0,006
průměr 0,007 0,008 0,007
V zemědělské krajině klesá velikost zastavěné plochy na jednoho obyvatele se vzrůstajícím stupněm urbanizace výrazněji nežli je tomu u lesní krajiny, přičemž zřetelné rozdíly jsou u nejméně urbanizovaných obcí a v městských centrech se tento rozdíl stírá.

 

Hodnocení statistických údajů - Úvodní stránka projektu


Zpět na hlavní stránku IDS

(c) Karel Matějka - IDS (2004)