Aktuality ochrany přírody na Šumavě

Obsah

Podkladové materiály

Novela zákona 114/1992 Sb.: sněmovní tisky (číslo 501) - jejich plné znění lze nalézt na stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? (autor K. Matějka)

Vliv asanačních zásahů v oblasti Ptačího potoka (NP Šumava) po čtyřech letech (autor K. Matějka)

Pramen Vltavy nevyschnul (autor J. Hejnák)

Rozbor návrhu zonace Národního parku Šumava z května 2014 (autor K. Matějka)

Projekty řešené pracovníky Stínové vědecké rady NP Šumava představují řádnou výzkumnou práci (autor Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.)

An Outline of Economic Impacts of Management Options for Šumava National Park. - Studie anglické firmy EFTEC z prosince 2013, která pro své zákazníky zpracovává hodnocení ekonomických nákladů, přínosů a řešení při rozhodování o krajině a přírodních zdrojích. Dostupné spolu s výtahem hlavních bodů v českém jazyce na stráncewww.sumava-kurovec.cz

Analýza návrhu zonace NP Šumava z roku 2012

Návrh poslanců T. Chalupy, Z. Stanjury, V. Vilímce, F. Dědiče, J. Bauera, J. Papeže a dalších na vydání zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (stav k 27. 4. 2012), který byl opatřen kritickými poznámkami.

Dopis ministru životního prostředí k návrhu zákona o NPŠ (autor M. Damohorský; 28. 8. 2012)

Příprava nové zonace NP Šumava v roce 2011

Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko vlády k návrhu Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Základní dokumenty

17. 3. 2020: Otevřená výzva ministrům životního prostředí a zemědělství a jejich odpovědným náměstkům: Pokus o zastavení kůrovcové gradace kácením v NPR Boubín zničí rezervaci, ale lesy v okolí nezachrání. Na základě navazujících jednání a šetření vydala 15.6.2020 Správa NP Šumava následující rozhodnutí, které je závazné pro provádění managementu lesů v oblasti Boubína.

14. 10. 2019: Tisková zpráva VpŠ: Tisková zpráva platformy Vědci pro Šumavu ohledně veřejné debaty v Prášilech/Vimperku.

5. 9. 2019: Otevřený dopis platformy Vědci pro Šumavu.

5. 9. 2019: Dvanáct mýtů o Šumavě.

16. 2. 2018: Senátor Tomáš Jirsa setrvává v dogmatech o Šumavě. (reakce na článek v deníku Právo, 14. 2. 2018)

13. 2. 2017: Tisková zpráva VpŠ: Vědci vyzývají poslance, aby odmítli neprofesionalitu Senátu a podpořili vlastní verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

24. 6. 2016: Tisková zpráva VpŠ: Vědci varují před neřízeným růstem bytové výstavby na Šumavě.

2. 2. 2016: Tisková zpráva VpŠ: Vědci založili odbornou platformu Vědci pro Šumavu.

10. 2. 2015: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Návrh novely zákona o ochraně přírody nechrání dostatečně lesy v národních parcích.

27. 10. 2014: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Sněmovna by měla odmítnout skandální senátní návrh zákona o Národním parku Šumava.

23. 7. 2014: Jak fungují mediální aktivity ve vztahu k Národnímu parku Šumava (autor K. Matějka).

18. 6. 2014: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Senátoři opovrhují hlasy více než 25 tisíců občanů a projednají skandální návrh zákona o Národním parku Šumava.

14. 5. 2014: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vědci obdrželi prestižní ocenění za publikaci výzkumů na Šumavě, které dávají za pravdu současným krokům MŽP.

25. 4. 2014: V Národním parku Šumava nejde jen o lesy - shrnutí současných událostí kolem NP Šumava (autor K. Matějka). Publikováno též na ekolist.cz.

22. 4. 2014: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava je plný skrytých výhod pro místní politiky a developery.

27. 2. 2014: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Správa Národního parku Šumava zpracovala plán péče, který nesplňuje základní kritéria.

10. 2. 2014: Dění na Šumavě v letech 2012 a 2013 - komentovaný přehled událostí v NP Šumava v letech 2012 a 2013 (autor K. Matějka).

23. 10. 2013: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vědci zveřejnili šumavské výzkumy, dokazují schopnost přirozené obnovy lesů.

9. 7. 2013: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Soud zrušil nezákonná rozhodnutí Správy NP Šumava a Ministerstva ŽP o otevření cesty Luzenským údolím.

6. 5. 2013: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Zásadní připomínky Stínové vědecké rady NP Šumava k návrhu zákona o Národním parku Šumava.

19. 3. 2013: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Na Šumavě se pod záštitou Stínové vědecké rady NP Šumava uskuteční seminář o moderním lesnictví.

13. 11. 2012: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vědci vydali knihu o Šumavě, některým politikům a kmotrům se prý nebude líbit.

11. 9. 2012: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Kůrovcová gradace na Šumavě skončila, NPŠ tak má nyní šanci upravit zonaci a zachránit statut národního parku.

31. 8. 2012: Kdo může za populační pokles lýkožrouta na Šumavě? (autor K. Matějka).

27. 7. 2012: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Nové zásahy u Ptačího potoka na Šumavě mohou oddálit návrat přirozeného horského lesa o několik století.

22. 5. 2012: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Správa NP Šumava si připravuje půdu pro další kácení posudkem s řadou legislativních i odborných chyb.
- Viz též Vyjádření k posudku Hodnotenie vplyvu fytosanitárnych zásahov proti lykožrútovi smrekovému na územie NP Šumava v roku 2011, detailnejší záber na lokalitu Na Ztraceném v Územnom pracovisku Modrava, v kontexte predmetov ochrany prírody podľa sústavy NATURA 2000. Hodnotenie vplyvu uvažovaných fytosanitárnych zásahov na územie NP Šumava v rokoch 2012 a 2013, v kontexte predmetov ochrany prírody podľa sústavy NATURA 2000. Hodnotenie vplyvu podľa §45i zákona č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení.
- Dne 25. 5. 2012 zaslal RNDr. Petr Roth (bývalý ředitel odboru mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP) dopis současnému ministru životního prostředí, v němž reaguje na jeho vyjádření týkající se úmyslu změny systému naturového hodnocení a udílení autorizace oprávněných osob, které bylo prezentováno v návaznosti na kritiku posudků, které si nechala vypracovat Správa NP Šumava, včetně výše rozebíraného posudku.

31. 3. 2012: Prohlášení 13 VŠ profesorů: Ohrožují tetřeva více predátoři, nebo lidé?

12. 1. 2012: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Postoj SVR k průběhu přípravy zákona o NP Šumava.

7. 1. 2012: Dění na Šumavě v roce 2011 - komentovaný přehled událostí v NP Šumava v roce 2011 (autor K. Matějka).

25. 11. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: SVR zvažuje odstoupení od jednání s MŽP.

24. 11. 2011: Potěmkinova vesnice v režii ministra Chalupy (Pavel Kindlmann, Centrum pro výzkum biodiverzity)

21. 11. 2011: Tisková zpráva Národního parku Bavorský les: Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les.

15. 11. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Genofond šumavských smrků je ohrožen asanacemi, nikoliv bezzásahovým režimem.

10. 11. 2011: Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava

24. 10. 2011: Dopis pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity ministru životního prostředí, týkající se přípravy zákona o Národním parku Šumava.

20. 10. 2011: Vyjádření k prohlášení Správy NP Šumava: "Kůrovcová kalamita na Šumavě ublížila i podnikatelům a místním lidem" konstatují vědci z 19. 10. 2011

14. 10. 2011: Vyjádření k takzvanému ohrožení genetické diversity smrku na Šumavě

19. 9. 2011: Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k návrhu zonace NPŠ a managementu I. a II.A zón NPŠ, předloženému Stínovou vědeckou radou NPŠna jednání na MŽP o zákonu o NPŠ dne 19. září 2011.

19. 9. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vyjádření Stínové vědecké rady NPŠ k propuštění odborníků na Správě NPŠ.

7. 9. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vedení NP Šumava připravuje manipulativní průzkum, asistuje mu při tom renomovaná PR agentura.

6. 9. 2011: Koncepce dalšího směrování v NP Šumava (Úvodní prezentace k vystoupení v rámci panelové diskuse „Šumava – jak dál v národním parku“ organizované STUŽ 6. 9. 2011 v Klubu techniků, Praha)

27. 7. 2011: K. Matějka: Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava
Viz též: Lokalizace oblasti Ptačího potoka v území NP Šumava

26. 7. 2011: Výzva Stínové vědecké rady NP Šumava řediteli Janu Stráskému

26. 7. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vědci vyzvali k zastavení těžby a nabízí Stráskému odbornou pomoc.

18. 7. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Stanovisko Stínové vědecké rady NPŠ ke kácení u Ptačího potoka.

20. 6. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: Vedení NPŠ cíleně straší veřejnost, aby uvolnilo cestu developerům.

9. 6. 2011: Tisková zpráva SVR NP Šumava: SVR NPŠ vyzvala ministra k odvolání Stráského.

9. 5. 2011: Cíle vedoucí ke konsolidaci NP Šumava - stanovisko SVR NP Šumava.

19. 4. 2011: Vydána byla tisková zpráva Vědci založili Stínovou vědeckou radu Národního parku Šumava (SVR NP Šumava)

21. 3. 2011: Vzhledem ke krizové situaci v ochraně přírody na území Národního parku Šumava bylo vydáno Prohlášení k aktuální situaci na Šumavě, které bylo adresováno odpovědným orgánům státní správy, jmenovitě Vládě České republiky. Reaguje na skutečnost, že současné politické postoje k ochraně přírody jsou v rozporu s nejnovějšími vědeckými poznatky v ekologii (viz například oddíl Výzkum na Šumavě) i s mezinárodně uznávaným přístupem k ochraně přírody.

Viz též: Otevřený dopis České společnosti pro ekologii
Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku (včetně odborného rozboru stávající situace a jejích příčin)

Problematika NP Šumava v obrazu mezinárodních organizací

Národní park Šumava společně se sousedícím Národním parkem Bavorský les představuje nejrozsáhlejší území zachovalé přírody uprostřed kulturní krajiny střední Evropy. Význam tohoto území přesahuje hranice České republiky, a proto aktuální dění v NP Šumava sledují i mnohé mezinárodní organizace, které se věnují ochraně přírody.

Tyto mezinárodní organizace ve svých prohlášeních apelovaly na premiéra ČR a další představitele státní správy, aby zabránily ničení unikátní šumavské přírody a zastavily postupy, které jsou neslučitelné s principy péče o národní parky v mezinárodním pojetí a o území soustavy Natura 2000. Opakovaně je zdůrazňována potřeba na zajištění dlouhodobé a koncepční péče o území NP, což především představuje vymezení dostatečně velkých ploch ponechaných přírodnímu vývoji a zároveň nastavení podmínek pro udržitelný rozvoj regionu NP.

V uplynulých měsících se aktuální situací v NP Šumava zabývaly mimo jiné:

Řada dalších mezinárodních organizací, akademických pracovišť i jednotlivců podpořila také otevřený dopis České společnosti pro ekologii, která se obrátila na představitele ČR s žádostí, aby při posuzování zásahů proti kůrovci v NP Šumava byla maximálně zohledněna odborně podložená stanoviska o stavu ekosystémů a byla dodržována platná legislativa, která vymezuje posuzování vlivu zásahu na předmět ochrany přírody.

Některé populární pořady k tématu ochrany přírody na Šumavě

Česká televize: Nedej se (20.12.2015): Ucpaná trubka.

Český rozhlas - Rádio Plus: Pro a proti (03.06.2014 9:30): T. Pavlíček se ptá M. Bursíka a P. Eyberta.

Česká televize: Nedej se (01.06.2014): Planeta Bison.

Česká televize: reportáž ČT24 (10.08.2012): Správa parku zakázala vědcům vjezd, museli na kolech.

Český rozhlas 2: Čaj pro dva (19.07.2012 16:05): Diskuse nového ředitele NP Šumava Jiřího Mánka a Jaroslava Vrby (SVR NPŠ).

Český rozhlas 6: Zeměžluč (27.03.2012 21:10): Nejistý osud vzácného šumavského tetřeva. Moderuje Čestmír Klos.

Český rozhlas České Budějovice: Přímá linka (17.01.2012 13:00): Návrh zákona o NP Šumava. Hosté Jaroslav Vrba (SVR NPŠ) a Jiří Hůlka (předseda sdružení Svazu obcí NPŠ) diskutují o stavbě lanovky Nová Pec - Hraničník.

Česká televize: Nedej se (15.01.2012): Ochrana Šumavy a příprava zákona o NP Šumava.

Česká televize: Studio ČT 24 (12.01.2012 12:35): K poslednímu kulatému stolu na MŽP 11. 1. 2012, který se zabýval přípravou zákona o NP Šumava.

Český rozhlas 1: Nad věcí (16.09.2011 23:05): Rozhovor s nezávislým publicistou Vítem Štěpánkem o tom, jaký bude a jaký by měl být další osud Národního parku Šumava a jaké místo má mít v nové legislativní úpravě turistika i trvale udržitelný rozvoj života místních obyvatel

Česká televize: Nedej se (11.09.2011): Občanské protesty v NP Šumava (k dění u Ptačího potoka).

Český rozhlas 6: Zeměžluč (02.08.2011 21:10): Šumavské kácení aneb Spor mezi ekology a Správou národního parku. Moderuje Čestmír Klos.

Český rozhlas 6: Zeměžluč (29.03.2011 21:10): Potřebuje Národní park Šumava vědeckou radu? Moderuje Čestmír Klos.

Česká televize: Přidej se (30.12.2009): Zachraňte Šumavu III.

Česká televize: Přidej se (04.11.2009): Zachraňte Šumavu II.

Česká televize: Přidej se (14.10.2009): Zachraňte Šumavu.

Česká televize: Nedej se (14.10.2009): Zachraňte Šumavu.

Česká televize: Nedej se (10.06.2009): Spory o podstatu národního parku.

Česká televize: Přidej se (22.04.2009): Kůrovec.

Česká televize: Nedej se (22.04.2009): Národní park Šumava.

O čem se píše

(18.3.2017): Kůrovec les neničí, ale přestavuje, říká šéf Národního parku Bavorský les. iDnes.cz

Věra Marušiaková (17.2.2017): Výzva Pirátů poslancům: Nedopusťte plundrování přírody NP Šumava. pirati.cz

Karel Schneider (23.4.2015): Stručný přehled zonací Národního parku Šumava. Šumavské noviny

Vítězslav Praks (11.5.2014): Ready made Komiks: Ekoterorista Veleba bojuje s ekoteroristy. Občanský monitoring

Václav Bouda (23.2.2014): Bisoni na Šumavě předvedli, jak mohou být nebezpeční. idnes.cz

ČTK (21.1.2014): Brabec: Nejvzácnější části Šumavy musejí zůstat bez zásahů. Týden.cz

ČTK (20.1.2014): Rozšíření divočiny v NP Šumava je finančně výhodné. Týden.cz

Pavel Baroch (1.4.2013): Nezničte šumavské Divoké srdce Evropy, píší Chalupovi zahraniční experti. idnes.cz

Pavel Baroch (19.3.2013): Stroj času: promění kůrovec Šumavu v opravdovou divočinu? idnes.cz

Václav Bouda (17.10.2012): Mánkův Náhradní Památník Šumavy je výsměchem IUCN. respekt.cz

(27.08.2012): NP Šumava zaplatí půlmiliónovou pokutu za postupy proti kůrovci. novinky.cz

Pavel Baroch (10.08.2012): Vědci z ciziny šlapali na kole, Šumava auto nepovolila. aktuálně.cz

Karel Prach (07.08.2012): Šumava není výrobní podnik. Ekologům v národním parku nejde o kategorizaci, ale o přírodu. Lidové noviny

Pavel Kindlmann (28.07.2012): Šumava jako otázka kulturní vyspělosti národa. Česká pozice

Čestmír Klos (02.02.2012): Hra o Národní park Šumava. Tentokrát legislativní. Česká pozice

Antonín Viktora (27.01.2012): Němci se bojí o český les. MF Dnes

Petr Voříšek (02.01.2012): O Šumavě trochu jinak aneb není vědec jako vědec. birdlife.cz

(28-31.07.2011): Šumavské lesy, kůrovec, ekoteroristé. Část první, Část druhá, Část třetí, Část čtvrtá. empepa.net

Zajímavé webové odkazy

Roman Machač - Fotografie a články k ochraně přírody a ekologii


© Karel Matějka - IDS (2011-2020)