Základní mapové podklady ke zpracovávaným chráněným územím

Projekt Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

Šumava Třeboňsko Křivoklátsko
celková plocha zájmového území podle GIS [ha] 178774,42 68744,27 62524,54
zonace chráněného území -X- -X- -X-
dotčená katastrální území -X- -X- -X-
systém velkoplošných chráněných území -X-    
geologická mapa -X- -X- -X-
geobotanická rekonstrukční mapa -X- -X- -X-
biogeografické členění (Culek, 1996) -X- -X- -X-

Viz též zhodnocení potenciální různorodosti přírodních podmínek

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2005)