Fotografie výzkumných ploch v oblasti Chelčic
Photos from research sites within the Chelčice region (southern Bohemia)

Fotodokumentace dokládá vývoj vegetace na plochách opuštěných polí v oblasti Chelčic (jižní Čechy).

Photos document the vegetation development on localities of abandoned fields in the area of Chelčice.